7 de març 2010

Un vaixell noruec capturat pels pirates

Un vaixell noruec capturat pels pirates

Recordo quan havent-hi 14 vaixells de diverses nacionalitats retinguts pels pirates somalis i van capturar el tonyinaire basc Alakrana va sortir el sempre desinformat líder del principal partit de l'oposició a Espanya, el PP, un tal Mariano Rajoy va dir que “allò només li passava a Espanya”. Fa pocs dies un altre pesquer va ser atacat pels pirates somalis que van ser rebutjats per la seguretat privada contractada pels vaixells espanyols que naveguen en aquella zona. Ara ha sigut un vaixell de càrrega noruec amb 21 tripulants que feia el trajecte entre els Emirats Àrabs i Tanzània.

Un barco noruego capturado por los piratas
Recuerdo cuando habiendo 14 barcos de diversas nacionalidades retenidos por los piratas somalíes y capturaron el atunero vasco Alakrana salió el siempre desinformado líder del principal partido de la oposición en España, el PP, un tal Mariano Rajoy dijo que "aquello sólo le pasaba a España ". Hace pocos días otro pesquero fue atacado por los piratas somalíes que fueron rechazados por la seguridad privada contratada por los barcos españoles que navegan en esa zona. Ahora ha sido un carguero noruego con 21 tripulantes que hacía el trayecto entre los Emiratos Árabes Unidos y Tanzania.