16 de març 2010

Barcelona 16 de març / 16 de marzo

Barcelona 16 de març / 16 de marzo

BOCA D’INCENDIS

Boca d'incendis

A aquesta boca d'incendis que hi ha a la Plaça Catalunya li falta el caputxó que hauria de cobrir-la. La podem veure al costat de l'ascensor que baixa fins l'aparcament soterrani i al costat de la Torre Urquinaona.

Boca de incendios

A esta boca de incendios que hay en la Plaza Cataluña le falta el capuchón que debería cubrirla. La podemos ver al lado del ascensor que baja hasta el aparcamiento subterráneo y al lado de la Torre Urquinaona.


Boca d'ncendis

MAL ESTAT DE LA CALÇADA DEL CARRER TRAFALGAR

Mal estat de la calçada del carrer Trafalgar

Així està aquest tram del carrer Trafalgar comprés entre Lluís el Piadós i Méndez Núñez. Aquest és el carril bus. L'asfalt en molts punts està en mal estat apareixent esvorancs que fan perillosa la conducció en moto.

Mal estado de la calzada de la calle Trafalgar

Así está ese tramo de la calle Trafalgar comprendido entre Luis el Piadoso y Méndez Núñez.Este es el carril bus. El asfalto en muchos puntos está en mal estado apareciendo socavones que hacen peligrosa la conducción en moto.


Mal estat de la calçada del carrer Trafalgar

TRENS AMB GRAFFITIS

Trens amb graffitis

Trens amb graffitis a l'estació de mercaderies del Parc Logístic.
Hi ha gent que considera els graffitis un art però normalment el tipus de graffitis que veiem només ens fan la sensació de deixadesa. En aquest cas són tres estacionats a l'estació de mercaderies que hi ha al Parc Logístic de la Zona Franca. El vídeo està gravat des de la Ronda Litoral en direcció Llobregat. Aquesta estació sembla que a més de ser una estació de mercaderies serveix a RENFE per anar deixant els trens que va retirant de servei com un vell Talgo que es veu en les imatges i al qual els graffiters han decorat com molts altres vagons.

Trenes con graffitis

Trenes con graffitis en la estación de mercancías del Parc Logístic.
Hay gente que considera a los graffitis un arte pero normalmente el tipo de graffitis que vemos sólo nos dan la sensación de dejadez. En este caso son tres estacionados en la estación de mercancías que hay en el Parc Logístic de la Zona Franca. El vídeo está grabado desde la Ronda Litoral en dirección Llobregat. Esta estación parece que además de ser una estación de mercancías sirve RENFE para ir dejando los trenes que va retirando de servicio como un viejo Talgo que se ve en las imágenes y al que los graffiteros han decorado como muchos otros vagones.

Video: Trens amb graffitis

SENYAL DE TRÀNSIT RONDA SANT PERE

Senyal de trànsit Ronda Sant Pere

Aquest senyal de trànsit està a la Ronda Sant Pere, entre el carrer Bruc i la Plaça Urquinaona, a la banda muntanya, just allà on s'aturen els autobusos de les línies de Badalona, entre el 27 i el 29 d'aquest carrer. La fotografia està feta des de la vorera i per tant és evident que el senyal està girada 180º.

Señal de tránsito Ronda Sant Pere
Esta señal de tráfico está en la Ronda Sant Pere, entre la calle Bruc y la Plaza Urquinaona, en el lado montaña, justo donde paran los autobuses de las líneas de Badalona, entre el 27 y el 29 de esta calle. La fotografía está hecha desde la acera y por lo tanto es evidente que la señal está girada 180 º.