17 de març 2010

El PP fitxa com assessor al pare d'una nena assassinada

El PP fitxa com assessor al pare d'una nena assassinada

He criticat diverses vegades al PP per instrumentalitzar les víctimes del terrorisme en benefici de les seves posicions, considero poc honest usar les víctimes del terrorisme per obtenir rèdits electorals, i amb tots els respectes per a les víctimes del terrorisme que em mereixen tots els respectes, si un partit polític les instrumentalitza és perquè elles es deixen. Vergonya aliena vaig sentir fa unes setmanes veient a les notícies un acte de les víctimes del terrorisme convertit en un bany de masses a Aznar.

Però la manca d'escrúpols dels dirigents del PP sembla no tenir límits. Sense manies instrumentalitzen les desgràcies i tragèdies en benefici propi i el més lamentable de tot aquest assumpte és que la gent es deixa usar, si, així de clar, la gent es deixa usar pel Partit Popular. En aquest cas es tracta de Juan José Cortés, pare de Mariluz, una nena que va ser assassinada a Huelva fa un parell d'anys i que va ser un dels casos més mediàtics d'aquell moment. Aquest home des de l'assassinat de la seva filla s'ha dedicat a recórrer totes les cadenes de televisió i els platós dels programes més grocs de la televisió espanyola.

Juan José Cortés ha fitxat pel Partit Popular en qualitat d'assessor en matèria de Justícia de cara a endurir el codi penal, un tema del qual el PP parla cada vegada que estant en l'oposició maten algú i se n'oblida quan ha governat.

En política no tot hauria de valer, la manca d'escrúpols dels dirigents del PP en assumptes tan delicats com aquest o el del terrorisme sembla no tenir un preu polític, i això ens hauria de fer pensar si la societat no està tan malalta com alguns partits polítics. La política espanyola no pateix només de corrupció en matèria econòmica, la corrupció és de caràcter moral, per arrencar uns quants vots en determinats sectors de la societat hi ha dirigents polítics que estan disposats a usar, corrompre i prostituir a persones, organitzacions o situacions tràgiques sense que se'ls caigui la cara de vergonya.

Endurir el codi penal no serveix de res si quan un cas arriba davant del jutge aquest decideix aplicar la pena més suau. Els casos d'assassinat tenen unes penes que quasi mai s'imposen amb tota la seva duresa i moltes vegades errors absurds i difícils d'entendre provoquen que els criminals siguin deixats en llibertat. No es tracta d'endurir les lleis, potser el que cal és que s'apliquin i que es corregeixin els errors.

I el Partit Popular hauria de deixar de potinejar els tribunals, organitzacions de víctimes i tot allò que creuen que pot beneficiar-los. Si els dirigents del PP s'abstinguessin de potinejar tot potser algunes institucions com la Justícia guanyarien en eficiència.

El PP ficha como asesor al padre de una niña asesinada
He criticado varias veces al PP para instrumentalizar las víctimas del terrorismo en beneficio de sus posiciones, considero poco honesto usar las víctimas del terrorismo para obtener réditos electorales, y con todos los respetos para las víctimas del terrorismo que me merecen todos los respetos, si un partido político las instrumentaliza es porque ellas se dejan. Vergüenza ajena sentí hace unas semanas viendo en las noticias un acto de las víctimas del terrorismo convertido en un baño de masas a Aznar.
Pero la falta de escrúpulos de los dirigentes del PP parece no tener límites. Sin manías instrumentalizan las desgracias y tragedias en beneficio propio y lo más lamentable de todo este asunto es que la gente se deja usar, si, así de claro, la gente se deja usar por el Partido Popular. En este caso se trata de Juan José Cortés, padre de Mariluz, una niña que fue asesinada en Huelva hace un par de años y que fue uno de los casos más mediáticos de ese momento. Este hombre desde el asesinato de su hija se ha dedicado a recorrer todas las cadenas de televisión y los platós de los programas más amarillos de la televisión española.
Juan José Cortés ha fichado por el Partido Popular en calidad de asesor en materia de Justicia de cara a endurecer el código penal, un tema del que el PP habla cada vez que estando en la oposición matan a alguien y se olvida cuando ha gobernado .
En política no todo debería valer, la falta de escrúpulos de los dirigentes del PP en asuntos tan delicados como este o el del terrorismo parece no tener un precio político, y eso nos debería hacer pensar si la sociedad no está tan enferma como algunos partidos políticos. La política española no sufre sólo de corrupción en materia económica, la corrupción es de carácter moral, para arrancar unos cuantos votos en determinados sectores de la sociedad hay dirigentes políticos que están dispuestos a usar, corromper y prostituir a personas, organizaciones o situaciones trágicas sin que se les caiga la cara de vergüenza.
Endurecer el código penal no sirve de nada si cuando un caso llega ante el juez este decide aplicar la pena más suave. Los casos de asesinato tienen unas penas que casi nunca se imponen con toda su dureza y muchas veces errores absurdos y difíciles de entender provocan que los criminales sean dejados en libertad. No se trata de endurecer las leyes, quizá lo que falta es que se apliquen y que se corrijan los errores.
Y el Partido Popular debería dejar de enredar los tribunales, organizaciones de víctimas y todo aquello que creen que puede beneficiarlos. Si los dirigentes del PP se abstuvieran de enredar todo quizá algunas instituciones como la Justicia ganarían en eficiencia.