4 de març 2010

Pixar en un endoll

Pixar en un endoll
Fent amics, com sempre, entre els propietaris de gossos. Fixeu-vos en els fanals, semàfors, armaris elèctrics i també en les parets dels edificis i veureu, i si és recent ensumareu, la prova del pas d'un cànid, habitualment acompanyat d'un bípede homo erectus. Els pixats en les parets tenen un efecte relatiu, bàsicament de caràcter olfactiu i visual. Altra cosa es pixar damunt d'un semàfor o d'un fanal, els pixats oxiden el metall i a la llarga poden provocar la caiguda de l'aparell amb el risc que això comporta per als vianants, pixar damunt dels armaris elèctrics tampoc és recomanable ja que sembla que els orins de cànids tenen un efecte destructor sobre el ciment de les bases, per no dir de l'efecte sobre el metall. I cal recordar que a dins hi ha cables i no és gens saludable pixar-se damunt d'uns cables a no ser que pretenguem que el nostre cànid preferit es rosteixi a 220 volts. Oi que no pixaríem dins d'un endoll?. Perquè permeten els homo erectus que els cànids facin els seus pixats damunt d'un semàfor?.

Mear en un enchufe
Haciendo amigos, como siempre, entre los propietarios de perros. Fijaos en las farolas, semáforos, armarios eléctricos y también en las paredes de los edificios y veréis, y si es reciente oler, la prueba del paso de un cánido, habitualmente acompañado de un bípedo homo erectus. Los orines en las paredes tienen un efecto relativo, básicamente de carácter olfativo y visual. Otra cosa es mear encima de un semáforo o de un farol, los orines oxidan el metal ya la larga pueden provocar la caída del aparato con el riesgo que ello conlleva para los peatones, mear encima de los armarios eléctricos tampoco es recomendable ya que parece que los orines de cánidos tienen un efecto destructor sobre el cemento de las bases, por no decir del efecto sobre el metal. Y hay que recordar que dentro hay cables y no es nada saludable mearse encima de unos cables a no ser que pretendamos que nuestro cánido preferido se asa a 220 voltios. ¿Verdad que no pixaríem dentro de un enchufe?. Porque permiten los homo erectus que los cánidos hagan sus orines sobre un semáforo?.