25 de març 2010

El PP acusa a PSOE i a Esquerra de connivència amb ETA


El PP acusa a PSOE i a Esquerra de connivència amb ETA

En el PP sembla que són uns grans partidaris d'una de les qualitats de la política espanyola de sempre, en castellà en diuen “sostenella y no enmendalla”. Mayor Oreja és un dels polítics del PP que quan reapareix sempre és per fer declaracions que estan completament fora de lloc, i acostuma a reaparèixer en moments en què el PP té problemes. Els casos de corrupció que afecten al PP – Gürtel i Matas – s'estan revifant en els tribunals i el PP necessita desviar l'atenció del personal i per això treuen del sarcòfag a Mayor Oreja, li donen corda i ell diu la bajanada pepera de la setmana.

Mayor Oreja insisteix en les declaracions desafortunades

Jaime Mayor Oreja: "Zapatero que no busca la destrucció d'Espanya però si busca un debilitament d'Espanya, del que és Espanya, i per això s'introdueix en unes reformes estatutàries i per això arriba l'Estatut de Catalunya, i per això negocia políticament amb ETA, de la mateixa manera que governa a Catalunya amb el soci d'ETA, després de Perpinyà a Catalunya, com era Esquerra Republicana de Catalunya. "
Mayor Oreja va ocupar el càrrec de ministre de l'interior durant un dels governs d'Aznar, té molta barra que acusi d'altres partits i dirigents polítics d'aliar-se amb ETA per destruir Espanya quan el seu cap, Aznar, va qualificar de Moviment d'Alliberament Basc. Quan ells negociaven amb el Moviment d'Alliberament Basc no eren connivents amb ETA i si ho fan altres si?. Després fa una barreja en la que fica en el mateix sac a ETA i l'Estatut de Catalunya. Doncs, el PP està contribuint a aquesta destrucció d'Espanya ja que no només ha dialogat amb ETA sinó que les Comunitats Autònomes també han redactat els seus Estatuts d'autonomia nous, bé, alguns han copiat el de Catalunya de forma desvergonyida. Per tant en el seu cas encara és més greu ja que el PP defensor de les Espanyes copia Estatuts tant disgregadors de la idea d'Espanya – segons els dirigents del PP – i han negociat amb ETA en una època en què ETA matava molt. La fixació del franquista Mayor Oreja contra Esquerra és una vergonya.
Mariano Rajoy el defensa
Mariano Rajoy: "Crec que el senyor Mayor Oreja té un profund coneixement de la matèria antiterrorista, ha estat un extraordinari ministre de l'interior, i per tant cal escoltar-lo, jo en aquestes matèries l'escolto."

Mariano Rajoy potser hauria d'escoltar a persones que no estiguin tan desequilibrades com Mayor Oreja, i poso en dubte l'extraordinarietat de Mayor Oreja com a ministre de l'interior, com a polític també flaqueja molt, i és un personatge políticament apàtic. Puc entendre que Rajoy hagi de defensar el seu company de partit però qualificar-lo de ministre extraordinari, a no ser que vulgui dir extraordinàriament nefast, és clar. Mariano Rajoy hauria de deixar d'escoltar a tots aquests ultres desequilibrats que l'envolten i començar a escoltar a gent centrada i demòcrata.
José María Aznar considera ponderat a Mayor Oreja
José María Aznar: "És una persona amb gran experiència, molt ponderada, que no sol parlar a fum de palles, que tingui raó o no tingui raó ho anem a veure de seguida."

És evident que per Aznar el terme ponderat no té el mateix significat que recull el diccionari de la RAE, aquest diu que “referit a una persona que actua amb tacte i prudència”. Considerant que a Aznar no li agrada que li diguin que no pot agafar una trompa com un piano ni conduir a tota velocitat i que des que va deixar de ser el president del govern espanyol més nefast, mentider i demagog dels últims 30 anys s'ha dedicat a fer declaracions completament desafortunades, una darrera de l'altre, no recordo cap declaració sensata d'aquest individu, no em sorprén que consideri a Mayor Oreja una persona “molt ponderada”. No sol parlar de fum de palles, ell prefereix abocar benzina damunt del foc o encendre'l ell mateix. Respecte a què veiem de seguida si té raó o no ja ho veurem.

És molt fàcil fer aquestes declaracions però si això fos cert l'obligació de l'inhàbil eurodiputat peper és portar les proves que tingui a un jutge, sinó ho fa, i no ho farà, és perquè menteix i ho sap.

--

Video: El Partido Popular acusa al PSOE y a ERC de ser aliados de ETA

--

El PP acusa a PSOE y a Esquerra de connivencia con ETA

En el PP parece que son grandes partidarios de una de las cualidades de la política española de siempre, en español lo llaman "sostenella y no enmendalla". Mayor Oreja es uno de los políticos del PP que cuando reaparece siempre es para hacer declaraciones que están completamente fuera de lugar, y suele reaparecer en momentos en que el PP tiene problemas. Los casos de corrupción que afectan al PP - Gürtel y Matas - se están reavivando en los tribunales y el PP necesita desviar la atención del personal y por eso sacan del sarcófago a Mayor Oreja, le dan cuerda y él dice la tontería pepera de la semana.
Mayor Oreja insiste en las declaraciones desafortunadas
Jaime Mayor Oreja: "Zapatero que no busca la destrucción de España pero si busca un debilitamiento de España, de lo que es España, y por ello se introduce en unas reformas estatutarias y por eso llega el Estatuto de Cataluña, y por eso negocia políticamente con ETA, al igual que gobierna en Cataluña con el socio de ETA, después de Perpiñán en Cataluña, como era Esquerra Republicana de Catalunya. "
Mayor Oreja ocupó el cargo de ministro del interior durante uno de los gobiernos de Aznar, tiene mucha barra que acuse de otros partidos y dirigentes políticos de aliarse con ETA para destruir España cuando su jefe, Aznar, los calificó de Movimiento de Liberación Vasco. ¿Cuando ellos negociaban con el Movimiento de Liberación Vasco no eran conniventes con ETA y si lo hacen otros si?. Luego hace una mezcla en la que mete en el mismo saco a ETA y el Estatuto de Cataluña. Pues, el PP está contribuyendo a esta destrucción de España ya que no sólo ha dialogado con ETA sino que las Comunidades Autónomas también han redactado sus Estatutos de autonomía nuevos, bien, algunos han copiado el de Cataluña de forma desvergonzada. Por lo tanto en su caso aún es más grave ya que el PP defensor de las Españas copia Estatutos tan disgregadores de la idea de España - según los dirigentes del PP - y han negociado con ETA en una época en que ETA mataba mucho. La fijación del franquista Mayor Oreja contra Esquerra es una vergüenza.
Mariano Rajoy lo defiende
Mariano Rajoy: "Creo que el señor Mayor Oreja tiene un profundo conocimiento de la materia antiterrorista, ha sido un extraordinario ministro del interior, y por tanto hay que escucharlo, yo en estas materias la escucho."
Mariano Rajoy quizá debería escuchar a personas que no estén tan desequilibradas como Mayor Oreja, y pongo en duda la extraordinarietat de Mayor Oreja como ministro del interior, como político también flaquea mucho, y es un personaje políticamente apático. Puedo entender que Rajoy tenga que defender su compañero de partido pero calificarlo de ministro extraordinario, a no ser que quiera decir extraordinariamente nefasto, claro. Mariano Rajoy debería dejar de escuchar a todos estos ultras desequilibrados que le rodean y empezar a escuchar a gente centrada y demócrata.
José María Aznar considera ponderado a Mayor Oreja
José María Aznar: "Es una persona con gran experiencia, muy ponderada, que no suele hablar a humo de pajas, que tenga razón o no tenga razón lo vamos a ver enseguida."
Es evidente que para Aznar el término ponderado no tiene el mismo significado que recoge el diccionario de la RAE, este dice que "referido a una persona que actúa con tacto y prudencia".Considerando que a Aznar no le gusta que le digan que no puede coger una trompa como un piano ni conducir a toda velocidad y que desde que dejó de ser el presidente del gobierno español más nefasto, mentiroso y demagogo de los últimos 30 años se ha dedicado a hacer declaraciones totalmente desafortunadas, una detrás de la otra, no recuerdo ninguna declaración sensata de este individuo, no me sorprende que considere a Mayor Oreja una persona "muy ponderada". No suele hablar de humo de pajas, él prefiere verter gasolina sobre el fuego o encenderlo él mismo. Respecto a qué vemos enseguida si tiene razón o no ya lo veremos.
Es muy fácil hacer estas declaraciones pero si eso fuera cierto la obligación del inhábil eurodiputado peper es llevar las pruebas que tenga a un juez, sino lo hace, y no lo hará, es porque miente y lo sabe.