7 de març 2010

7 de març de 2010

Vorera del carrer Fontanella

Vorera del carrer Fontanella

Les voreres mostren un estat deplorable, en alguns llocs hi falten els panots, que segurament els podeu trobar no gaire lluny, ficats en el forat d'algun arbre proper quan no dins del mateix arbre o encastats en un aparador. La foto que acompanya aquest article correspon al carrer Fontanella. Hi falten tres dels panots però n'hi ha d'altres que com es pot apreciar en la imatge estan solts. El mal estat de les voreres és signe de desídia però també és un risc per a les persones que poden ensopegar o ficar el peu dins del forat i prendre mal.

Acera de la calle Fontanella

Las aceras muestran un estado deplorable, en algunos lugares faltan los panots, que seguramente se pueden encontrar no muy lejos, metidos en el hueco de algún árbol cercano cuando no dentro del mismo árbol o empotrados en un escaparate. La foto que acompaña este artículo corresponde a la calle Fontanella. Faltan tres de los panots pero hay otros que como se puede apreciar en la imagen están sueltos. El mal estado de las aceras es signo de desidia pero también es un riesgo para las personas que pueden tropezar o meter el pie dentro del agujero y hacerse daño.

Serradures de color de rosa

Serradures de color de rosa


Va cridar-me l'atenció veure en aquesta parada d'autobús de la Ronda Sant Pere un munt de serradures de color rosa escampades pel terra a sota de la marquesina de l'autobús. Aquesta marquesina de la Ronda Sant Pere està quasi davant d'una discoteca. Un dels usos habituals de les serradures és per poder netejar millor llocs en els quals s'hi ha abocat productes infectes. Si sumem discoteca i serradures podríem deduir que algú amb uns quants litres d'alcohol al cos sortint de la discoteca va ruixar a sota de la marquesina. Aquest fet no és rar en aquesta zona. Els caps de setmana a primera hora del matí l'olfacte rep un fort impacte odorífer degut a les necessitats pixaneres d'algunes persones que prefereixen deixar els seus “regalets” pudents en la via pública i no en espais apropiats per a la recollida de “productes tòxics” també coneguts com a vàters. Si em llegeix algú de l'Ajuntament, si us plau, posin a la Plaça Urquinaona vàters públics.

Serrín de color de rosa

Me llamó la atención ver en esta parada de autobús de la Ronda Sant Pere un montón de serrín de color rosa esparcidas por el suelo bajo la marquesina del autobús. Esta marquesina de la Ronda Sant Pere está casi frente a una discoteca. Uno de los usos habituales del serrín es para poder limpiar mejor lugares en los que se ha abocado productos infectos. Si sumamos discoteca y serrín podríamos deducir que alguien con unos cuantos litros de alcohol al cuerpo saliendo de la discoteca roció bajo la marquesina. Este hecho no es raro en esta zona. Los fines de semana a primera hora de la mañana del olfato recibe un fuerte impacto odorífero debido a las necesidades meón de algunas personas que prefieren dejar sus "regalitos" malolientes en la vía pública y no en espacios apropiados para la recogida de " productos tóxicos "también conocidos como inodoros. Si me lee alguien del Ayuntamiento, por favor, pónganse en la Plaza Urquinaona inodoros públicos.
Bicicletes del bicing
Bicicletes del bicing

La barra en la que es dipositen o es recullen les bicicletes del bicing ha sigut modificada i aparentment sembla més fort i resistent, també obliga a posar les bicicletes de forma correcta, fins ara podíem veure en les estacions del bicing com moltes bicicletes estaven posades pel costat erroni malgrat estar perfectament indicat. El nou sistema hauria d'impedir que passi el que es pot veure en aquesta foto, algun vàndal ha aconseguit arrencar la bicicleta de l'estació del bicing i hi ha deixat abandonada uns metres més enllà.

Bicicletas del bicing

La barra en la que se depositan o se recogen las bicicletas del bicing ha sido modificada y aparentemente parece más fuerte y resistente, también obliga a poner las bicicletas de forma correcta, hasta ahora podíamos ver en las estaciones del bicing como muchas bicicletas estaban puestas por lado erróneo a pesar de estar perfectamente indicado. El nuevo sistema debería impedir que pase lo que se puede ver en esta foto, algún vándalo ha conseguido arrancar la bicicleta de la estación del bicing y ha dejado abandonado unos metros más allá.

Diaris

Diaris


Els diaris gratuïts ens permeten informar-nos. Solen ser repartits en punts estratègics de la ciutat com les escales del metro o alguns comerços, o simplement en el carrer. La meva queixa no va contra els repartidors d'aquests diaris ni contra els diaris sinó contra aquella gent que arriba fins a un expositor com el que veieu a la foto i se'ls emporta tots deixant l'expositor completament buit. Puc entendre que algú s'emporti una dotzena d'exemplars per deixar-los al seu despatx però perquè hi ha gent que se'ls emporta tots, hi hagi deu o dos-cents. La foto que veieu la vaig fer a un quart de set del matí, no feia gaires minuts que els havien dipositat però aquest i un altre expositor situat a uns 50 metres ja estava buit perquè va emportar-se'ls tots els que hi havia sense tenir la mínima consideració cap als altres.

Diarios

Los diarios gratuitos nos permiten informarnos. Suelen ser repartidos en puntos estratégicos de la ciudad como las escaleras del metro o algunos comercios, o simplemente en la calle. Mi queja no va contra los repartidores de estos diarios ni contra los periódicos sino contra aquella gente que llega hasta un expositor como el que veis en la foto y se los lleva todos dejando el expositor completamente vacío. Puedo entender que alguien se lleve una docena de ejemplares para dejarlos en su despacho pero porque hay gente que se los lleva todos, haya diez o doscientos. La foto que veis la hice en un cuarto de la mañana, no hacía muchos minutos que los habían depositado pero este y otro expositor situado a unos 50 metros ya estaba vacío porque llevárselos todos los que había sin tener la mínima consideración hacia los demás.