26 de març 2010

Premi FAES a la llibertat


Premi FAES a la llibertat

La fundació neocon pepera FAES ha entregat el segon “premi a la llibertat” i aquest li ha correspost a l'exprimera ministra britànica Margaret Thatcher per qui José María Aznar ha dit que sent una gran admiració. Tots dos tenen molt en comú, són molt conservadors, són molt de dretes i tots dos van fer molt per evitar que el general Pinochet fos jutjat per privar de la seva llibertat física i mental a molts conciutadans seus, a més de privar de la seva vida a molts d'ells. No tinc cap dubte que si el difunt dictador encara fos viu li haurien concedit també aquest premi per la seva contribució a la llibertat, la llibertat dels torturadors i dels assassins amb uniforme i gorra de plat, és clar. El primer “premi a la llibertat” li va ser concedit a Joan Carles I, que com tothom sap va ser escollit pel poble espanyol com a rei d'Espanya.

Premio FAES a la libertad
La fundación neocon pepera FAES ha entregado el segundo "premio a la libertad" y éste le ha correspondido a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher para que José María Aznar ha dicho que siente una gran admiración. Ambos tienen mucho en común, son muy conservadores, son muy de derechas y ambos hicieron mucho para evitar que el general Pinochet fuera juzgado para privar de su libertad física y mental a muchos conciudadanos suyos, además de privar de su vida a muchos de ellos. No tengo ninguna duda de que si el fallecido dictador aún estuviera vivo le habrían concedido también este premio por su contribución a la libertad, la libertad de los torturadores y los asesinos con uniforme y gorra de plato, claro. El primer "premio a la libertad" le fue concedido a Juan Carlos I, que como todos saben fue elegido por el pueblo español como rey de España.