14 de març 2010

Fuita d'aigua


Fuita d'aigua

Al voltant de les 22:30 hores d'ahir va produir-se una fuita d'aigua a la cruïlla del carrer Diputació amb el Passeig de Sant Joan. L'aigua va inundar una subestació de FECSA deixant als veins i els semàfors de la zona sense llum. L'aigua baixava Passeig de Sant Joan avall fins a la Gran Via inundant alguns baixos i obligant a desviar el trànsit. Encara aquest matí se'n podien veure els efectes que va causar la fuita. Damunt de la vorera del xamfrà de Diputació amb Passeig de Sant Joan podia observar-se un enorme forat en el punt on va produir-se la fuita.

Escape de agua
Alrededor de las 22:30 horas de ayer se produjo un escape de agua en el cruce de la calle Diputación con el Paseo de Sant Joan. El agua inundó una subestación de FECSA dejando a los vecinos y los semáforos de la zona sin luz. El agua bajaba Paseo de San Juan abajo hasta la Gran Via inundando algunos bajos y obligando a desviar el tráfico. Aunque esta mañana se podían ver los efectos que causó la fuga. Encima de la acera del chaflán de Diputación con Paseo de Sant Joan podía observarse un enorme agujero en el punto donde se produjo el escape.