6 de set. 2010

El PP és xenòfob

El PP és xenòfob

Quan falten les idees busca culpablesQuan els polítics demostren una falta d'idees i d'escrúpols recorren als més baixos instints de la plebs, quan no poden donar solucions a un problema donen a la plebs un boc expiatori. Qui llegeixi els diaris, escolti la ràdio, vegi la televisió - o faci prou temps que em llegeixi a mi - sabrà que al
PP hi ha temes concrets que els agrada treure de tant en tant a la llum pública a veure si embolicant la troca pot aconseguir uns quants vots. Si algú pensa que busquen solucionar problemes, fomentar la convivència o fer propostes en positiu és que té un gran sentit de l'humor, no, el PP procura embolicar la troca, enfrontar la gent siqui per qüestió de llengua o de l'origen. Temes com la llengua catalana, la immigració o el terrorisme, només per citar-ne tres, serveixen al PP per intentar treure vots en certes àrees geogràfiques. Creuen que a Castella “denunciar” que els catalans ens mengem castellanoparlants amb patates després d'obligar-los a aprendre a dir “setze jutges mengen fetge d'un penjat” els pot donar vots, no hi ha res assenyalar a un grup social, cultural o ètnic com a culpables de tots els mals reals o ficticis per aconseguir uns quants vots.

La xenofòbia dóna vots


És la tàctica habitual de partits racistes i d'extremadreta a qualsevol país, partits normalment minoritaris, menys habitual és que ho faci un dels partits majoritaris com és el PP a Espanya – a Catalunya per molt que la senyora Sánchez Camacho s'atribueixi ser la representant de tots els catalans el seu partit només és la quarta força en nombre d'escons i per tant una força minoritària al Principat – tot i que a França o Itàlia haguem pogut veure com dirigents de partits majoritaris – Berlusconi o Fini a Itàlia, Sarkozy a França – hagin decidit recorre a la xenofòbia per arrencar uns quants vots. Però és la immigració on el PP amb certa periodicitat intenta fer soroll mediàtic. Ja fa temps el PP va voler acusar als estrangers de tots els mals, especialment de portar malalties i de ser tots delinqüents. Sembla que la direcció del PP a Catalunya va decidir carregar contra els immigrant. I és un fet curiós perquè acusa als immigrants estrangers de quasi tots els mals però intenta usar els immigrants espanyols arribats a Catalunya els anys 50 i 60 pel seu propòsit de rebentar la convivència. Mentre volen fer fora als immigrants vinguts de fora de l'Estat es presenten com a defensors dels immigrants espanyols arribats a Catalunya fa mig segle. I resulta curiós veure a la senyora Sánchez Camacho i altres dirigents del PP com el brètol racista i regidor del PP badaloní participant en una campanya contra els immigrants adreçada als immigrants que viuen a Badalona.

Per fi es treu la màscara la líder del Partit Popular (Xenòfob)

La presidenta del Partit Popular a Catalunya Alicia Sánchez Camacho va decidir mesos enrere un fullet en forma de test amb el següent títol: “Molts ho pensem, alguns ho díem. El missatge és clar: si el PP és xenòfob, gran part de la població ho és”.
Estic d'acord amb la senyora Sánchez Camacho quan diu que el PP és un partit xenòfob, però jo no ho sóc, i ella mesos enrere negava ser-ho mentre repartia pamflets xenòfobs pels carrers de Badalona. S'ha tret la màscara, ja era hora, però no pretengui fer creure que tothom pensa el mateix que vosté o que vosté és la representant de tots els catalans.

Repartia pamflets racistes i va dir que no ho sabia

Fa uns mesos la presidenta del PP Alicia Sánchez Camacho passejava pels carrers de Badalona acompanyada del regidor badaloní peper i brètol violent Xavier García Albiol repartint uns pamflets de contingut xenòfob, llavors va tenir la barra de dir que no sabia que deien aquells pamflets que ella mateixa repartia. Ara ja no se n'amaga que és xenòfoba, o potser ara ens dirà que aquest pamflet no és el que sembla i que ella no ha dit el que ha dit, és una especialitat de molts dirigents del PP, dir una cosa i negar després que ho han dit. Torna a atribuir-se una representació que no té quan diu que “si el PP és xenòfob, gran part de la població ho és”. La senyora Sánchez Camacho hauria de conèixer quina és la seva representació real, no la que ella creu que és, i no atribuir-se un suport del que no disposa.

"Castella miserable, / ahir dominadora / embolcada en sus parracs, / menysprea quant ignora" - (Antonio Machado)

Sempre és irresponsable que un partit fomenti la xenofòbia però forma part de l'ideari del Partit Popular, ells tenen una concepció de l'Estat basada en un nacionalisme castellà molt primari que odia tot allò que no entén, sigui les llengües que es parlen a diverses CCAA de l'Estat o el color de la pell de la gent. Al marge de casos puntuals com en el seu moment va passar a la Itàlia governada per Berlusconi o actualment a França, la França de Sarkozy, en tots dos casos aplicant mesures contra determinades comunitats d'immigrants – particularment romanesos – la tàctica del nacionalisme espanyol-castellà és enfrontar unes CCAA amb les altres, tot i que ara que ho penso mai he escoltat a cap nacionalista castellà-espanyol malparlant de Castella. Fins i tot n'hi ha que havent nascut en una determinada CA es dediquen a pixar-se al damunt i a defensar el model espanyol-castellà. Exemples serien Isabel Sansebastián que va dir que els bascos són miserables tot i que ella és basca, Mayor Oreja renegant de l'èuscar perquè creu que fa pobre – segons ell és la llengua dels "caserios" –, la lideressa ultranacionalista d'Upyd en aquest cas considerant pejoratiu ser gallec, tot i que ella és basca renegada i diputada per Madrid, Alberto Rivera de C's que acusa als partits catalans de ser nazis per defensar la llengua catalana...

Un test xenòfob

El test té 10 preguntes i adverteix que si és respon afirmativament a 8 o més preguntes s'està d'acord en un 80% amb les tesis del PP. El pamflet pregunta sobre qüestions relacionades sobre la immigració arribada i sobre la por de la gent a aquesta immigració. (El següent text està copiat de El Periódico)

1-¿Catalunya i Espanya poden absorbir més immigrants?.

2-¿Els immigrants també han de complir la llei?

3-¿Els immigrants han de respectar la convivència i els drets de la dona i els nens?
4-¿Conèixer una llengua comuna i compartir una cultura són instruments d'integració?
5-¿S'han d'expulsar els estrangers que delinqueixen sistemàticament?
6-¿S'han de vigilar més les fronteres?
7-¿S'han de mantenir beques i ajudes tot i la política d'integració de forans?
També hi ha tres punts més

8-El dret a què es compleixi la llei.

9-A condemnar l'efecte crida i les màfies.
10-El dret a controlar les fronteres.

Resposta a les preguntes del test

Suposo que sent un test obligarà a respondre SI o NO, però la vida està plena de matisos i a vegades cal un potser.
1-No juguin amb el tema dels immigrants perquè si bé és cert que Catalunya és la CA amb més immigrants, abans de la crisi hi havia un milió d'immigrants estrangers cal recordar que la meitat de la població resident a Catalunya és immigrant procedent de les successives onades migratòries dels anys 50 i 60, i que alguns d'aquests immigrants espanyols malgrat viure a Catalunya des de fa mig segle continuen sense estar integrats i en canvi hi ha estrangers que portant molt menys temps s'han integrat. Per no parlar de les famílies mixtes.
2-Si, tots els ciutadans que viuen a Catalunya han de complir les lleis vigents a Catalunya, fins i tot aquelles que al PP no li agraden, i en aquesta obligació de complir les lleis estan inclosos els dirigents del PP.
3-Tots els ciutadans han de respectar la convivència i els drets de les persones que formen part de la societat, i dins d'aquest tot també hi són inclosos els dirigents del PP. I el PP és un exemple de gent que intenta trencar la convivència.
4-La llengua és una via d'integració en una societat ja que tots necessitem comunicar-nos amb els nostres veins. I el PP ataca la llengua catalana perquè tem que pugui ser una via d'integració per això sempre es posen al costat d'aquelles persones que va 50 anys que viuen a Catalunya i diuen que no entenen el català i que no el volen entendre, persones que viuen aquí i no han sigut capaços d'integrar-se.
5-Els delinqüents han de pagar pel delicte que cometin i a més haurien reparar d'alguna manera el mal que han fet. L'expulsió és poc útil perquè quan arribi al seu país tornarà perquè sap que els delictes queden impunes. Tampoc hauria de ser normal que quedin lliures i segueixin acumulant delictes, si es delinqueix la solució és la garjola.
6-Les fronteres exteriors de la UE estan vigilades, sembla mentida que això no ho sàpiguen. A més no es pot prohibir entrar a ningú si no hi ha cap raó per impedir-li l'entrada.
7-Algunes d'aquestes ajudes han de servir per ajudar a la gent a integrar-se, em fa gràcia que una dirigent política basi els seus arguments en dades que es poden llegir en un correu d'aquells del tipus en què se'ns parla de la noia de la corba, de la “quadrilla sang” o de rumors sobre determinats col·lectius. Vull recordar que amb arguments igual de sòlids que aquests amb els quals el Partit Popular vol aconseguir vots s'han iniciat pogroms.
Almenys aquesta vegada no ha intentat amagar el cap sota l'ala, agraeixo a la senyora presidenta del Partit Popular a Catalunya que reconegui que és una xenòfoba i que inclogui la seva imatge en aquest pamflet encara que coneixent al personatge no em sorprendria que demà digui que ella no ha dit tampoc el que ha dit i que ella no és la que apareix al pamflet.

El PP es xenófobo
Cuando faltan las ideas busca culpables

Cuando los políticos demuestran una falta de ideas y de escrúpulos recurren a los más bajos instintos de la plebe, cuando no pueden dar soluciones a un problema dan a la plebe un chivo expiatorio. Quien lea los periódicos, escuche la radio, vea la televisión - o haga bastante tiempo que me lea a mí - sabrá que en el PP hay temas concretos que les gusta sacar de vez en cuando a la luz pública a ver si envolviendo la madeja puede conseguir unos cuantos votos. Si alguien piensa que buscan solucionar problemas, fomentar la convivencia o hacer propuestas en positivo es que tiene un gran sentido del humor, no, el PP intenta liarla, enfrentar la gente zcequia por cuestión de lengua o del origen. Temas como la lengua catalana, la inmigración o el terrorismo, sólo por citar tres, sirven al PP para intentar sacar votos en ciertas áreas geográficas. Creen que en Castellón "denunciar" que los catalanes nos comemos castellanohablantes con patatas después de obligarlos a aprender a decir "dieciséis jueces comen hígado de un ahorcado" les puede dar votos, no hay nada que señalar a un grupo social, cultural o étnico como culpables de todos los males reales o ficticios para conseguir unos cuantos votos.La xenofobia da votos

Es la táctica habitual de partidos racistas y de extrema a cualquier país, partidos normalmente minoritarios, menos habitual es que lo haga uno los partidos mayoritarios como el PP en España - en Cataluña por mucho que la señora Sánchez Camacho se atribuya ser la representante de todos los catalanes su partido sólo es la cuarta fuerza en número de escaños y por tanto una fuerza minoritaria en el Principado - aunque en Francia o Italia hayamos podido ver como dirigentes de partidos mayoritarios - Berlusconi o Fini en Italia, Sarkozy en Francia - hayan decidido recurre a la xenofobia para arrancar unos cuantos votos. Pero es la inmigración donde el PP con cierta periodicidad intenta hacer ruido mediático. Ya hace tiempo el PP quiso acusar a los extranjeros de todos
los males, especialmente de llevar enfermedades y de ser todos delincuentes. Parece que la dirección del PP en Cataluña decidió cargar contra los inmigrantes. Y es un hecho curioso porque acusa a los inmigrantes extranjeros de casi todos los males pero intenta usar los inmigrantes españoles llegados a Cataluña en los años 50 y 60 por su propósito de reventar la convivencia. Mientras quieren echar a los inmigrantes venidos de fuera del Estado se presentan como defensores de los inmigrantes españoles llegados a Cataluña hace medio siglo. Y resulta curioso ver a la señora Sánchez Camacho y otros dirigentes del PP como el canalla racista y concejal del PP badalonés participando en una campaña contra los inmigrantes dirigida a los inmigrantes que viven en Badalona.

Por fin se quita la máscara la líder del Partido Popular (Xenófobo)
La presidenta del Partido Popular en Cataluña Alicia Sánchez Camacho decidió meses atrás un folleto en forma de test con el siguiente título: "Muchos lo pensamos, algunos lo decimos. El mensaje es claro: si el PP es xenófobo, gran parte de la población lo es ". Estoy de acuerdo con la señora Sánchez Camacho cuando dice que el PP es un partido xenófobo, pero yo no lo soy, y ella meses atrás negaba serlo mientras repartía panfletos xenófobos por las calles de Badalona. Se ha quitado la máscara, ya era hora, pero no pretenda hacer creer que todo el mundo piensa lo mismo que usted o que usted es la representante de todos los catalanes.

Repartía panfletos racistas y dijo que no lo sabía
Hace unos meses la presidenta del PP Alicia Sánchez Camacho paseaba por las calles de Badalona acompañada del concejal badalonés pepero y canalla violento Xavier García Albiol repartiendo unos panfletos de contenido xenófobo, entonces tuvo la desfachatez de decir que no sabía que decían aquellos panfletos que ella misma repartía. Ahora ya no se esconde que es xenófoba, o tal vez ahora nos dirá que este panfleto no es lo que parece y que ella no ha dicho lo que ha dicho, es una especialidad de muchos dirigentes del PP, decir una cosa y negar después que lo han dicho. Vuelve a atribuirse una representación que no tiene cuando dice que "si el PP es xenófobo, gran parte de la población lo es". La señora Sánchez Camacho debería conocer cuál es su representación real, no la que ella cree que es, y no atribuirse un apoyo del que no dispone.
"Castilla miserable, / ayer dominadora / Envuelta en sus harapos, / desprecia cuanto ignora " - (Antonio Machado)

Siempre es irresponsable que un partido fomente la xenofobia pero forma parte del ideario del Partido Popular, ellos tienen una concepción del Estado basada en un nacionalismo español muy primario que odia todo lo que no entiende, sea las lenguas que se hablan en diversas CCAA del Estado o el color de la piel de la gente. Al margen de casos puntuales como en su momento pasó a la Italia gobernada por Berlusconi o actualmente en Francia, la Francia de Sarkozy, en ambos casos aplicando medidas contra determinadas comunidades de inmigrantes - particularmente rumanos - la táctica del nacionalismo español- español es enfrentar unas CCAA con las otras, aunque ahora que lo pienso nunca he escuchado a ningún nacionalista español-español despotricando de España. Incluso los hay que habiendo nacido en una determinada CA se dedican a mearse encima ya defender el modelo español-español. Ejemplos serían Isabel Sansebastián que dijo que los vascos son miserables aunque ella es vasca, Mayor Oreja renegando del euskera porque cree que hace pobre - según él es la lengua de los "caseríos" -, la lideresa ultranacionalista de UPyD en este caso considerando peyorativo ser gallego, aunque ella es vasca renegada y diputada por Madrid, Alberto Rivera de C's que acusa a los partidos catalanes de ser nazis por defender la lengua catalana ...


Un test xenófobo

El test tiene 10 preguntas y advierte que si es responde afirmativamente a 8 o más preguntas se está de acuerdo en un 80% con las tesis del PP. El panfleto pregunta sobre cuestiones relacionadas sobre la inmigración llegada y sobre el miedo de la gente a esta inmigración. (El siguiente texto está copiado de El Periódico)
1 - ¿Catalunya y España pueden absorber más inmigrantes?.
2 - ¿Los inmigrantes también tienen que cumplir la ley?
3 - ¿Los inmigrantes deben respetar la convivencia y los derechos de la mujer y los niños?
4 - ¿Conocer una lengua común y compartir una cultura son instrumentos de integración?
5 - ¿Hay que expulsar a los extranjeros que delinquen sistemáticamente?
6 - ¿Hay que vigilar más las fronteras?
7 - ¿Se deben mantener becas y ayudas a pesar de la política de integración de foráneos?
También hay tres puntos más
8-El derecho a que se cumpla la ley.
9-A condenar el efecto llamada y las mafias.
10-El derecho a controlar las fronteras.
Respuesta a las preguntas del test Supongo que siendo un test
obligará a responder SI o NO, pero la vida está llena de matices ya veces hay un tal vez.
1-No jueguen con el tema de los inmigrantes porque si bien es cierto que Cataluña es la CA con más inmigrantes, antes de la crisis había un
millón de inmigrantes extranjeros hay que recordar que la mitad de la población residente en Cataluña es inmigrante procedente de las sucesivas oleadas migratorias de los años 50 y 60, y que algunos de estos inmigrantes españoles a pesar de vivir en Cataluña desde hace medio siglo siguen sin estar integrados y en cambio hay extranjeros que llevando mucho menos tiempo se han integrado. Por no hablar de las familias mixtas.
2-Si, todos los ciudadanos que viven en Cataluña deben cumplir las leyes vigentes en Cataluña, incluso aquellas que al PP no le gustan, y en esta obligación de cumplir las leyes están incluidos los dirigentes del PP.

3-Todos los ciudadanos deben respetar la convivencia y los derechos de las personas que forman parte de la sociedad, y dentro de ese todo también están incluidos los dirigentes del PP. Y el PP es un ejemplo de
gente que intenta romper la convivencia.

4-La lengua es una vía de integración en una sociedad ya que todos necesitamos comunicarnos con nuestros vecinos. Y el PP ataca la lengua catalana porque teme que pueda ser una vía de integración por lo que siempre se ponen al lado de aquellas personas que 50 años que viven en Catalunya y dicen que no entienden el catalán y que no lo quieren entender, personas que viven aquí y no han sido capaces de integrarse.
5-Los delincuentes deben pagar por el delito que cometan y además deberían reparar de alguna manera el mal que han hecho. La expulsión es poco útil porque cuando llegue a su país volverá porque sabe que los delitos quedan impunes. Tampoco debería ser normal que queden libres y sigan acumulando delitos, si se delinque la solución es la cárcel.
6-Las fronteras exteriores de la UE están vigiladas, parece mentira que no lo sepan. Además no se puede prohibir entrar a nadie si no hay ninguna razón para impedirle la entrada.

7-Algunas de estas ayudas deben servir para ayudar a la gente a integrarse, me hace gracia que una dirigente política base sus argumentos en datos que se pueden leer en un correo de aquellos del tipo en que se nos habla de la chica de la curva, de la "cuadrilla sangre" o de rumores sobre determinados colectivos. Quiero recordar que con argumentos igual de sólidos que estos con los que el Partido Popular quiere conseguir votos se han iniciado pogromos. Al menos esta vez no ha intentado esconder la cabeza bajo el ala, agradezco a la señora presidenta del Partido Popular en Cataluña que reconozca que es una xenófoba y que incluya su imagen en este panfleto aunque conociendo al personaje no me sorprendería que mañana diga que ella no ha dicho tampoco lo que ha dicho y que ella no es la que aparece en el panfleto.