7 de set. 2010

Iran amenaça Israel

Iran amenaça Israel

A Iran li molesta que no els deixin matar una dona en pau

Una dona iraniana està condemnada a morir lapidada acusada d'adulteri i d'haver mort al seu marit. A Occident hi ha milers de persones que s'han mobilitzat per salvar aquesta dona iraniana, entre les persones que han decidit demanar que no la lapidin està Carla Bruni, esposa del president de la República Francesa Nicolas Sarkozy. Aquest fet ha servit per que un diari oficialista iranià, és a dir, proper al règim iranià l'hagi qualificat de prostituta i hagi dit que mereix també ser lapidada.

Un programa nuclear

(Recomano a partir d'aquí que tingueu davant dels ulls un mapa de la zona).

El regim iranià té un programa nuclear que segons ells és de caràcter civil però els equips que fan servir tenen un doble ús, és a dir, poden
emprar-se tant per preparar el material nuclear per a produir electricitat com per fer-los servir com a armes.

Amenaces a Israel

Iran nega que tingui un programa nuclear militar però no deixa d'amenaçar amb destruir a Israel si són atacats per algú, especialment amenaça a Israel. Per ser exactes Ahmadineyad ha dit que si algú els toca el crostó atacaran a Israel. Ahmadineyad té els ulls vidriosos de psicòpata islamista clavats al territori israelià, no hi ha discurs que no escopeixi el seu verí contra “els sionistes” als quals acusa de ser responsables de tots els mals, quina novetat, fa setanta anys va haver un caporal de Bohèmia psicòpata deia el mateix, i ja sabem com va anar allò.

Possibilitats?

Si Iran no té armes nuclears és impossible que pugués destruir Israel com tant clama que farà Ahmadineyad a no ser que tingui o estigui fabricant armes nuclears, perquè amb un exèrcit convencional ho veig difícil. Hauria de creuar el territori iraquià i el de Jordània o Síria, i potser els territoris de Gaza i Cisjordània. A cap d'aquests països els faria gràcia veure l'exèrcit iranià creuant el seu territori, no per les simpaties que tinguin per Israel sinó perquè a cap país li agrada tenir tropes estrangeres creuant el seu territori i perquè l'exèrcit israelià no s'estaria sense fer res.

Un míssil iranià amb un cap nuclear si que podria arribar a Israel, suposant que tinguin ja míssils realment efectius que puguin recórrer la distància entre territori iranià i territori israelià creuant l'espai iraquià i depenent de per on el vulguin llençar Síria o Jordània, per no parlar de Gaza i Cisjordània. Iran ha fet proves però malgrat el que diguin les fonts del règim sembla que la realitat és que aquests míssils prou feina tenen per enlairar-se.

Ja seria irònic que volent destruir Israel per acabar amb el “sionista maligne” li fotessin la bomba atòmica pel cap a Estats islàmics com Iraq, Síria, Jordània, o a territoris com Cisjordània o Gaza.

I si Iran pot llençar aquesta arma nuclear vol dir que quan han sigut inspeccionades les seves instal·lacions i han sigut interrogats mentien als inspectors. Si no tenen l'arma i amenacen amb usar-la són uns bocamolls. Un
atac convencional d'Iran sobre Israel és una impossibilitat física. I creuen que si Iran ataca a Israel amb un arma nuclear els israelians no donaran pel sac als iranians ficant-li un míssil nuclear a Ahmadineyad pel cul?.

A Ahmadineyad li convindria aprendre una mica de geografia, així potser sabrà on està Iran, on està Israel i que entremig hi ha altres països. I també li convindria conèixer la seva capacitat militar convencional. I ser una mica congruent perquè no pot anar dient que no té un armes nuclears ni les està desenvolupant i anar amenaçant amb atacar a Israel amb armes nuclears.


Annex 1: Ahmadinejad podria tenir tres bombes atòmiques. Iran ha produït 2800 quilos d'urani poc enriquit que s'estima serviria per fabricar tres bombes nuclears, informa l'OIEA. Considerant que aquest tocat de l'ala - que es creu tocat per Alà - ha proclamat als quatre vents la seva intenció de destruir Israel i que ara podria disposar de tres bombes nuclears ens espera un augment de la tensió a la zona.

Annex 2: De moment no la lapidaran. Sembla que la presió internacional ha servit per evitar la lapidació que ha estat suspesa, tot i que el govern iranià segueix recordant que també està acusada d'assassinar al seu marit, i per aquest motiu podria morir penjada.

Irán amenaza Israel
A Irán le molesta que no les dejen matar a una mujer en paz

Una mujer iraní está condenada a morir lapidada acusada de adulterio y de haber matado a su marido. En Occidente hay miles de personas que se han movilizado para salvar esta mujer iraní, entre las personas que han decidido pedir que no la lapiden está Carla Bruni, esposa del presidente de la República Francesa Nicolas Sarkozy. Este hecho ha servido para que un diario oficialista iraní, es decir, cercano al régimen iraní la haya calificado de prostituta y haya dicho que merece también ser lapidada.

Un programa nuclear

(Recomiendo a partir de ahí que tenga ante los ojos un mapa de la zona).
El régimen iraní tiene un programa nuclear que según ellos es de carácter civil pero los equipos que utilizan tienen un doble uso, es decir, pueden emplearse tanto para preparar el material nuclear para producir electricidad como para utilizarlos como armas.


Amenazas a Israel

Irán niega que tenga un programa nuclear militar pero no deja de amenazar con destruir a Israel si son atacados por alguien, especialmente amenaza a Israel. Para ser exactos Ahmadineyad ha dicho que si alguien les da una colleja atacarán a Israel. Ahmadineyad tiene los ojos vidriosos de psicópata islamista clavados en el territorio israelí, no hay discurso que no escupa su veneno contra "los sionistas" a los que acusa de ser responsables de todos los males, qué novedad, hace setenta años hubo un cabo de Bohemia psicópata que decía lo mismo, y ya sabemos cómo fue aquello.

¿Posibilidades?

Si Irán no tiene armas nucleares es imposible que pudiera destruir Israel como tanto clama que hará Ahmadineyad a no ser que tenga o esté fabricando armas nucleares, porque con un ejército convencional lo veo difícil. Debería cruzar el territorio iraquí y el de Jordania o Siria, y quizá los territorios de Gaza y Cisjordania. En ninguno de estos países les haría gracia ver al ejército iraní cruzando su territorio, no por las simpatías que tengan por Israel sino porque a ningún país le gusta tener tropas extranjeras cruzando su territorio y porqué que el ejército israelí no se estaría sin hacer nada. Un misil iraní con una cabeza nuclear si que podría llegar a Israel, suponiendo que tengan ya misiles realmente efectivos que puedan recorrer la distancia entre territorio iraní y territorio israelí cruzando el espacio iraquí y dependiendo de por donde lo quieran tirar Siria o Jordania, por no hablar de Gaza y Cisjordania. Irán ha hecho pruebas pero a pesar de lo que digan las fuentes del régimen parece que la realidad es que estos misiles bastante trabajo tienen para despegar. Ya sería irónico que queriendo destruir Israel para acabar con el "sionista maligno" le metieran la bomba atómica por la encima a Estados islámicos como Irak, Siria, Jordania, o a territorios como Cisjordania o Gaza.
Y si Irán puede tirar esta arma nuclear significa que cuando han sido inspeccionadas sus instalaciones y han sido interrogados mentían a los inspectores. Si no tienen el arma y amenazan con usarla son unos bocazas. Un ataque convencional de Irán sobre Israel es una imposibilidad física. ¿Y creen que si Irán ataca a Israel con un arma nuclear los israelíes no darán por saco a los iraníes metiendo un misil nuclear a Ahmadineyad por el culo?.
A Ahmadineyad le convendría aprender un poco de geografía, así tal vez sabrá donde está Irán, donde está Israel y que en medio hay otros países. Y también le convendría conocer su capacidad militar convencional. Y ser un poco congruente porque no puede ir diciendo que no tiene un armas nucleares ni las está desarrollando e ir amenazando con atacar a Israel con armas nucleares.

Anexo 1: Ahmadineyad podría tener tres bombas atómicas
Irán ha producido 2.800 kilos de uranio poco enriquecido que se estima serviría para fabricar tres bombas nucleares, informa la OIEA. Considerando que este tocado del ala - que se cree tocado por Alá - ha proclamado a los cuatro vientos su intención de destruir Israel y que ahora podría contar con tres bombas nucleares nos espera un aumento de la tensión en la zona.
Anexo 2: De momento no la lápida
Parece que la presión internacional ha servido para evitar la lapidación que ha sido suspendida, aunque el gobierno iraní sigue recordando que también está acusada de asesinar a su marido, por lo que podría morir colgada.