5 de set. 2010

Tots toreros segons The Wall Street Journal

Tots toreros segons The Wall Street Journal


El diari econòmic The Wall Street Journal va sol·licitar al govern espanyol informació de cara a escriure un article sobre el sistema de pensions espanyol, el govern espanyol es va proposar enviar-los informació detallada però The Wall Street Journal va preferir enviar un qüestionari. No hi hauria d'haver cap cosa estranya, oi?. Doncs bé, la reportera responsable de l'article va enviar sis preguntes de les que quatre preguntaven sobre l'edat i condicions de jubilació dels toreros, quant diners cobren de pensió els picadors en jubilar-se als 53 anys.

Fa uns dies ja vaig escriure sobre la imatge que Espanya ofereix als turistes a través dels seus souvenirs, tema del que he tractat varies vegades, ara ens hem d'estranyar que els estrangers creguin que tots els espanyols són toreros?. Però si aquesta és la imatge que l'Estat ven a l'estranger després que no s'estranyin si quan els demanen dades sobre el país l'interlocutor creu que tots els espanyols són toreros i que l'activitat principal d'Espanya és torejar. Entre que els nord-americans tenen un coneixement del món que no va més enllà del barri on viuen i que Espanya fomenta la seva imatge com a país de simbomba i pandereta no ens hem d'estranyar que passin aquestes coses, s'ho tenen ben merescut que no se'ls prenguin seriosament enlloc.
Todos toreros según The Wall Street Journal

El diario económico The Wall Street Journal solicitó al gobierno español información de cara a escribir un artículo sobre el sistema de pensiones español, el gobierno español se propuso enviarles información detallada pero The Wall Street Journal prefirió enviar un cuestionario. No debería haber ninguna cosa extraña, ¿verdad?. Pues bien, la reportera responsable del artículo envió seis preguntas de las que cuatro preguntaban sobre la edad y condiciones de jubilación de los toreros, cuanto dinero cobran de pensión a los picadores en jubilarse a los 53 años.
Hace unos días ya escribí sobre la imagen que España ofrece a los turistas a través de sus souvenirs, tema del que he tratado varias veces, ahora nos hemos de extrañar que los extranjeros crean que todos los españoles son toreros?. Pero si esta es la imagen que el Estado vende en el extranjero después de que no se extrañen si cuando les piden datos sobre el país el interlocutor cree que todos los españoles son toreros y que la actividad principal de España es torear . Entre que los estadounidenses tienen un conocimiento del mundo que no va más allá del barrio donde viven y que España fomenta su imagen como país de zambomba y pandereta no nos hemos de extrañar que pasen estas cosas, lo tienen bien merecido que no se los tomen en serio en ninguna parte.