4 de set. 2010

El Papa diu als joves que tinguin més fe i es preocupin menys de tenir feina estable

El Papa diu als joves que tinguin més fe i es preocupin menys de tenir feina estableEl Papa Benet XVI s'ha dirigit als joves per dir-los que comprén que els joves vulguin una feina estable però que és més important tenir fe en Jesús i seguir les ensenyances de l'Evangeli. El problema, Sa Santedat, és que Déu no dóna de menjar ni paga les factures. Provi d'anar al banc a demanar un crèdit per comprar una vivenda només amb l'aval de la seva fe en Déu. Ja ho sé que sóc un materialista que posa pel davant de les creences aquesta vulgaritat de voler viure sota cobert i de voler menjar cada dia, però si no mengem ens morim, i llavors el nombre dels seus parroquians pot veure's molt reduït. Segons Benet XVI la cultura occidental actual tendeix a considerar les creences religioses com un assumpte privat que exclou a Déu de la societat. Benet XVI alerta d'una “forta corrent de pensament laïcista” que intenta crear “un paradís” malgrat que – segons Benet XVI – un món sense Déu es converteix en un infern en què preval l'odi entre les persones i els pobles.

Oblida que les guerres de religió van sembrar de cadàvers Europa, per no parlar d'aquells als que la Inquisició va enviar en nom de Déu a reunir-se amb l'Altíssim de forma anticipada. l'edat Mitja i segles posteriors no han sigut precisament el paradís promés, i les creences i la forma de pregar han sigut la
causa que per a molts la Terra fos un veritable infern. I si no que s'ho diguin als iraquians o als afganesos, allà hi ha gent que mor i que mata en el nom de Déu.
Si a Occident hem aconseguit certs nivells de tranquil·litat social és perquè ens hem adonat que la nostra societat ha de moure´s dins dels paràmetres de la laïcitat tot i que com a individus puguem tenir
creences.

Entenc que ell defensa els interessos de l'Esglesia i que veu com cada dia més ovelles fugen del corral eclesiàstic però això passa perquè l'Esglesia té una mentalitat cada dia més fonamentalista. Tenir fe pot servir per superar situacions de caràcter espiritual i anímiques però no serveix per pagar les factures. Li agradi o no a Benet XVI la nostra societat és materialista, mengem i hem de pagar factures, factures que no es paguen tenint fe sinó amb diners i a no ser que un sigui ric només hi ha dues altres formes d'aconseguir aquests diners: robant-lo o treballant.

L'Esglesia que ell governa no hauria de criticar el materialisme perquè té riquesses enormes i un patrimoni impressionant moltes vegades donat per gent de fe que es desprenia dels seus béns donant-los a l'Esglesia, cosa que no critico, cadascú és lliure de donar a qui vulgui els seus béns però que els bisbes no critiquin que la gent sigui materialista quan ells ho són i molt.


El Papa dice a los jóvenes que tengan más fe y se preocupen menos de tener trabajo estable

El Papa Benedicto XVI ha dirigido a los jóvenes para decirles que comprende que los jóvenes quieran un trabajo estable pero que es más importante tener fe en Jesús y seguir las enseñanzas del Evangelio. El problema, Su Santidad, es que Dios no da de comer ni paga las facturas. Trate de ir al banco a pedir un crédito para comprar una vivienda sólo con el aval de su fe en Dios. Ya sé que soy un materialista que pone por delante de las creencias esta vulgaridad de querer vivir bajo techo y de querer comer todos los días, pero si no comemos nos morimos, y entonces el número de sus parroquianos puede verse muy reducido. Según Benedicto XVI la cultura occidental actual tiende a considerar las creencias religiosas como un asunto privado que excluye a Dios de la sociedad. Benedicto XVI alerta de una "fuerte corriente de pensamiento laicista" que intenta crear "un paraíso" pese a que - según Benedicto XVI - un mundo sin Dios se convierte en un infierno en el que prevalece el odio entre las personas y los pueblos. Olvida que las guerras de religión sembraron de cadáveres Europa, por no hablar de aquellos a los que la Inquisición envió en nombre de Dios a reunirse con el Altísimo de forma anticipada. la edad Media y siglos posteriores no han sido precisamente el paraíso prometido, y las creencias y la forma de rezar han sido la causa que para muchos la Tierra fuera un verdadero infierno. Y si no que se lo digan a los iraquíes o los afganos, allí hay gente que muere y que mata en el nombre de Dios. Si en Occidente hemos conseguido ciertos niveles de tranquilidad social es porque nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad ha de moverse dentro de los parámetros de la laicidad aunque como individuos podamos tener creencias. Entiendo que él defiende los intereses de la Iglesia y que ve como cada día más ovejas huyen del corral eclesiástico pero eso pasa porque la Iglesia tiene una mentalidad cada día más fundamentalista. Tener fe puede servir para superar situaciones de carácter espiritual y anímicas pero no sirve para pagar las facturas. Le guste o no a Benedicto XVI nuestra sociedad es materialista, comemos y tenemos que pagar facturas, facturas que no se pagan teniendo fe sino con dinero ya no ser que uno sea rico sólo hay otras dos formas de conseguir este dinero: robando ella o trabajando. La Iglesia que él gobierna no debería criticar el materialismo porque tiene riquezas enormes y un patrimonio impresionante muchas veces dado por gente de fe que se desprendía de sus bienes dándoles a la Iglesia, cosa que no critico, cada uno es libre de dar a quien quiera sus bienes pero que los obispos no critiquen que la gente sea materialista cuando ellos lo son y mucho.