13 de set. 2010

Carta a Alicia Sánchez Camacho

Carta a Alicia Sánchez Camacho

He escoltat la senyora Alicia Sánchez
Camacho acusar a Artur Mas de fomentar la separació i l'enfrontament amb
Espanya. La senyora Sánchez Camacho oblida els boicots, les falques contra
Catalunya – les del PP andalús de Javier Arenas i la del PP aragonès de Luisa
Fernanda Rudi – i altres campanyes del seu partit contra Catalunya amb el seu
silenci i la seva connivència. No és Artur Mas qui fomenta l'allunyament de
Catalunya respecte a Espanya, és el Partit Popular qui fomenta els odis contra
Catalunya, i això amb la connivència i l'aquiescència dels dirigents catalans
del PP, a vegades amb la col·laboració entusiasta d'alguns dels seus dirigents.
És una llàstima, senyora Sánchez Camacho que hi hagi hemeroteques que recullen
les declaracions dels dirigents del PP respecte de Catalunya. És el Partit
Popular, el partit del que és presidenta a Catalunya, la senyora Sánchez Camacho
el responsable de promoure la separació entre els diversos pobles i són vostés
qui promouen els enfrontaments amb les seves mentides. I vosté, senyora Sánchez
Camacho n'és tan responsable com el president del seu partit, i encara em sembla
més greu que pretengui acusar altres persones d'allò que vostés són els màxims
responsables. No sóc ni he sigut mai votant de CiU, em puc permetre retreure a
CiU que hagin pactat amb partits espanyolistes, però també em puc permetre
dir-li, senyora Sánchez Camacho, que el Partit Popular que vosté presideix a
Catalunya mai ha sigut lleial amb Catalunya, quan des de la seu central del seu
partit al carrer Genova de Madrid s'han llençat campanyes contra Catalunya els
dirigents "catalans" del PP han guardat silenci, no han sigut capaços de dir que
aquelles campanyes anticatalanes del PP no eren correctes, alguns dirigents del
PP català més aviat hi han col·laborat en aquestes campanyes. Repeteixo, no és
Artur Mas, no és CiU i no són els partits catalans els que busquen la
confrontació amb Espanya, és el PP del qual vosté és dirigent qui fomenta els
odis contra Catalunya.

Carta a Alicia Sánchez Camacho

He escuchado la señora Alicia Sánchez Camacho acusó a Artur Mas de fomentar la
separación y el enfrentamiento con España. La señora Sánchez Camacho olvida los
boicots, las cuñas contra Catalunya - las del PP andaluz de Javier Arenas y la
del PP aragonés de Luisa Fernanda Rudi - y otras campañas de su partido contra
Cataluña con su silencio y su connivencia. No es Artur Mas quien fomenta el
alejamiento de Cataluña respecto a España, es el Partido Popular que fomenta los
odios contra Cataluña, y ello con la connivencia y la aquiescencia de los
dirigentes catalanes del PP, a veces con la colaboración entusiasta de algunos
de sus dirigentes. Es una lástima, señora Sánchez Camacho que haya hemerotecas
que recogen las declaraciones de los dirigentes del PP respecto a Cataluña. Es
el Partido Popular, el partido del que es presidenta en Cataluña, la señora
Sánchez Camacho el responsable de promover la separación entre los diversos
pueblos y son ustedes quienes promueven los enfrentamientos con sus mentiras. Y
usted, señora Sánchez Camacho es tan responsable como el presidente de su
partido, y aún me parece más grave que pretenda acusar otras personas de lo que
ustedes son los máximos responsables. No soy ni he sido nunca votante de CiU, me
puedo permitir reprochó a CiU que hayan pactado con partidos españolistas, pero
también me puedo permitir decirle, señora Sánchez Camacho, que el Partido
Popular que usted preside en Cataluña nunca ha sido leal con Cataluña, cuando
desde la sede central de su partido en la calle Genova de Madrid han lanzado
campañas contra Catalunya los dirigentes "catalanes" del PP han guardado
silencio, no han sido capaces de decir que aquellas campañas anticatalanas del
PP no eran correctas, algunos dirigentes del PP catalán más bien han colaborado
en estas campañas. Repito, no es Artur Mas, no es CiU y no son los partidos
catalanes los que buscan la confrontación con España, es el PP del que usted es
dirigente quien fomenta los odios contra Cataluña.Amb aquests vídeos queda clar que és el Partit Popular qui fomenta els odis principalment contra Catalunya, però també contra altres CCAA. Exemples serien la falca del PP d'Aragó que va iniciar una campanya dirigida per Luísa Fernanda Rudi contra la llengua catalana a la Franja, la falca només era una part d'una campanya en què el PP volia aturar qualsevol reconeixement d'altres llengües a l'Aragó i anava dirigida contra el català però també contra la llengua aragonesa. La llengua aragonesa és segons la UNESCO una llengua en perill que es parla a “les valls altes dels Pirineus, en particular del riu Aragó (Somontano), Sobrarb i Ribagorça, a la part nord d'Osca, regió al nord-est d'Aragó, a les principals ciutats Graus i Sabiñánigo”. (Text informatiu de l'Atles Interactiu UNESCO de les Llengües en Perill en el Món). És a dir, el PP de l'Aragó atacava a dues llengües que són patrimoni cultural de l'Aragó, una d'elles porta el nom del país, aragonés. Javier Arenas dirigent del PP andalús també és autor i protagonista d'unes falques en què intentaven acusar a Catalunya de tots els mals d'Andalusia mentre la seva companya de partit, Ana Mato deia en una entrevista que els nens andalusos “són pràcticament analfabets”. No són els catalans, ni els nacionalistes catalans els que fomenten els enfrontament, senyora Sánchez Camacho, és el Partit Popular, vosté pot fer dues coses, callar per no seguir dient mentides, o plantar-se davant del seu partit i dir-los “ja n'hi ha prou”. Sé que mai plantarà cara a la direcció del seu partit per defensar Catalunya, acabaria com el seu
predecessor.

Con estos videos queda claro que es el Partido Popular que fomenta los odios principalmente en Catalunya, pero también contra otras CCAA. Ejemplos serían la cuña del PP de Aragón que inició una campaña dirigida por Luísa Fernanda Rudi contra la lengua catalana en la Franja, la cuña sólo era una parte de una campaña en la que el PP quería detener cualquier reconocimiento de otras lenguas en Aragón e iba dirigida contra el catalán pero también contra la lengua aragonesa. La lengua aragonesa es según la UNESCO una lengua en peligro de que se habla en "los valles altos de los Pirineos, en particular del río Aragón (Somontano), Sobrarbe y Ribagorza, en la parte norte de Huesca, región al noreste de Aragón, en las principales ciudades Graus y Sabiñánigo ". (Texto informativo del Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo). Es decir, el PP de Aragón atacaba a dos lenguas que son patrimonio cultural de Aragón, una de ellas lleva el nombre del país, aragonés. Javier Arenas dirigente del PP andaluz también es autor y protagonista de unas cuñas en las que intentaban acusar a Cataluña de todos los males de Andalucía mientras su compañera de partido, Ana Mato decía en una entrevista que los niños andaluces "son prácticamente analfabetos" . No son los catalanes, ni los nacionalistas catalanes los que fomentan los enfrentamiento, señora Sánchez Camacho, es el Partido Popular, usted puede hacer dos cosas, callar para no seguir diciendo mentiras, o plantarse ante su partido y decirles " ya basta ". Sé que nunca plantará cara a la dirección de su partido para defender Catalunya, acabaría como su predecesor.

Vídeo: FALCA PP D'ARAGÓ CONTRA LA LLENGUA CATALANA

Vídeo: El Partit Popular sembra zitzània

Vídeo: Esperpèntic atac de María Dolores de Cospedal contra la llengua catalana

Vídeo: EL FÜHRER AZNAR DIU QUE ELS CATALANS NO PARLEM BE EL CASTELLÀ

Vídeo: JUAN VAN HALEN CONTRA LES ALTRES LLENGÜES

Vídeo: CÀNTICS BOTIFLERS DELS PEPERS DE CATALUNYA

Vídeo: JOAN FLAQUER ESCRIDASSAT PER PARLAR EN CATALÀ EN UN ACTE DEL PP

Vídeo: AIXÍ CONTRIBUEIX EL PARTIT POPULAR AL "BON ROTLLO" ENTRE ELS ESPANYOLS

Vídeo: EL PARTIT POPULAR CONTRA LA LLENGUA CATALANA RESSONS FRANQUISTES

Vídeo: FALCA PP D'ARAGÓ CONTRA LA LLENGUA CATALANA