20 de set. 2010

Preocupació israeliana per les armes que Rússia ven a Síria

Preocupació israeliana per les armes que Rússia ven a Síria


Rússia ven a Síria míssils de creuer, fet que ha disparat totes les alarmes a Israel que tem que aquests míssils acabin en mans d'Hezbolà, organització terrorista del sud del Líban que rep el suport econòmic i material del govern siri. També venen a Síria míssils antivaixell que podrien servir per atacar vaixells de la marina israeliana. Tot i que els russos diuen que aquestes armes no cauran en mans d'Hezbolà a Israel no s'empassen aquestes garanties, i hi ha raons per no creure-s'ho, Hezbolà va usar míssils antitanc de fabricació russa durant la segona guerra del Líban, armes que Síria va facilitar a Hezbolà. Si llavors ho van fer res no garanteix que aquestes noves armes russes no acabin en mans dels terroristes d'Hezbolà via Síria. Els russos intenten obtenir diners venen armes a tothom sense adonar-se de la greu irresponsabilitat que és que aquestes armes acabin armant a grups terroristes. No estem parlant d'enviar AK-47 que poden acabar igualment en mans d'Hezbolà, que també els serveixen per matar, estem parlant d'armes pesades, armes amb les que aquest grup terrorista pot creure's prou fort com per enderrocar el govern i prendre el poder al Líban. Que faran després els russos?. Vendran Mig-29 a Hezbolà i ensinistraran els pilots?. Rússia també estava a punt de vendre armes a l'Iran, armes que podrien haver acabat en mans d'Hamas però almenys oficialment aquesta venda ha sigut cancel·lada. Al marge d'aquesta cancel·lació - ja veurem si és certa - de la venda als iranians d'uns míssils S-300, veiem que Rússia subministra armes a Iran i Síria, països que a la vegada són els principals subministradors d'armes
a Hamas i Hezbolà, dos grups terroristes que llancen atacs contra territori israelià periòdicament. Per no parla de les amenaces del president iranià Ahmadinejad contra Israel, donant a entendre que té armes atòmiques, armes que potser també se les ha facilitat Rússia.

Preocupación israelí por las armas que Rusia vende a Siria

Rusia vende a Siria misiles de crucero, lo que ha disparado todas las alarmas en Israel que teme que estos misiles acaben en manos de Hezbolá, organización terrorista del sur del Líbano que recibe el apoyo económico y material del gobierno sirio. También vienen a Siria misiles antibuque que podrían servir para atacar barcos de la marina israelí. Aunque los rusos dicen que estas armas no caerán en manos de Hezbolá en Israel no se tragan estas garantías, y hay razones para no creérselo, Hezbolá usó misiles antitanque de fabricación rusa durante la segunda guerra del Líbano, armas que Siria facilitó a Hezbolá. Si entonces lo hicieron nada garantiza que estas nuevas armas rusas no acaben en manos de los terroristas de Hezbolá vía Siria. Los rusos intentan obtener dinero venden armas a todo el mundo sin darse cuenta de la grave irresponsabilidad que es que estas armas acaben armando a grupos terroristas. No estamos hablando de enviar AK-47 que pueden acabar igualmente en manos de Hezbolá, que también les sirven para matar, estamos hablando de armas pesadas, armas con las que este grupo terrorista puede creerse lo suficientemente fuerte como para derrocar al gobierno y tomar el poder en el Líbano. ¿Que harán después los rusos?. ¿Venderán Mig-29 a Hezbolá y adiestrar a los pilotos?. Rusia también estaba a punto de vender armas a Irán, armas que podrían haber acabado en manos de Hamas pero al menos oficialmente esta venta ha sido cancelada. Al margen de esta cancelación - ya veremos si es cierto - de la venta a los iraníes de unos misiles S-300, vemos que Rusia suministra armas a Irán y Siria, países que a su vez son los principales suministradores de armas a Hamas y Hezbolá, dos grupos terroristas que lanzan ataques contra territorio israelí periódicamente. Por no habla de las amenazas del presidente iraní Ahmadineyad contra Israel, dando a entender que tiene armas atómicas, armas que quizá también se las ha facilitado Rusia.