28 de set. 2010

Amb el sexe a la boca

Amb el sexe a la boca


Tots hem sentit parlar de l'eròtica del poder però a vegades sembla que la política té més a veure amb el porno dur que amb l'erotisme, el que si que sembla segur és que alguns polítics tinguin el sexe al cap, no vull dir a la boca perquè potser seria massa fàcil fer jocs de paraules aprofitant aquests lapsus linguae. Rachida Dati exministra francesa de Justícia i diputada del partit del president Sarkozy en una entrevista en què havia de parlar d'economia i fons d'inversió va dir "quan veig que alguns (fons d'inversió estrangers) demanen taxes de rendibilitat del 20% o 25% amb una fel·lació gairebé nul·la...". El que l'exministra de Sarkozy volia dir no era “fel·lació” sinó “inflació”, no hem de ser tant malpensats d'imaginar-nos que els nostres polítics tinguin el sexe al cap o a la boca, la culpa la tenen les paraules que s'assemblen massa. No és el primer cop que Rachida Dati surt als diaris per temes que no tenen res a veure amb la política, va haver-hi una polèmica al voltant d'un anell immens que la senyora diputada lluia, i que amb el photoshop un diari va fer desaparéixer de la fotografia de primera plana, o la polèmica en què un diari marroquí informà que el fill de Rachida Dati era fruit d'una relació de la senyora Dati amb un tal Aznar, això si que és sexe dur. A Zapatero en unes declaracions també va patir un lapsus linguae sexual quan va declarar un 2 de març de 2009 en presència del president rus Dimitri Medvedev que 500.000 espanyols havien viatjat a Rússia i que l ‘acord signat per tots dos havia estat per "estimular, per afavorir, 'per follar', per donar suport aquest turisme". I no es referien a turisme de caràcter sexual. Ara que ho penso, no recordo a cap dirigent del PP amb el sexe a la boca, ni que sigui en sentit retòric, suposo que això ells no ho toquen, el sexe pels dirigents del PP és pecat, només cal veure'ls la cara a tots ells. (Advertència: En aquest text pot haver-hi paraules o frases que poden tenir molts sentits diferents, no penseu malament, ho he fet amb tota la intenció).


Con el sexo en la boca

Todos hemos oído hablar de la erótica del poder pero a veces parece que la política tiene más que ver con el porno duro que con el erotismo, lo que si que parece seguro es que algunos políticos tengan el sexo en la cabeza, no quiero decir en la boca porque quizás sería demasiado fácil hacer juegos de palabras aprovechando estos lapsus linguae. Rachida Dati ex ministra francesa de Justicia y diputada del partido del presidente Sarkozy en una entrevista en la que tenía que hablar de economía y fondos de inversión dijo "cuando veo que algunos (fondos de inversión extranjeros) piden tasas de rentabilidad del 20% o 25% con una felación casi nula ...". Lo que la ex ministra de Sarkozy quería decir no era "felación" sino "inflación", no debemos ser tan malpensados de imaginarnos que nuestros políticos tengan el sexo en la cabeza o la boca, la culpa la tienen las palabras que se parecen demasiado. No es la primera vez que Rachida Dati sale en los periódicos por temas que no tienen nada que ver con la política, hubo una polémica en torno a un anillo inmenso que la señora diputada lucía, y que con el photoshop un diario hacer desaparecer de la fotografía de primera plana, o la polémica en que un diario marroquí informó que el hijo de Rachida Dati era fruto de una relación de la señora Dati con un tal Aznar, eso si que es sexo duro. A Zapatero en unas declaraciones también sufrió un lapsus linguae sexual cuando declaró un 2 de marzo de 2009 en presencia del presidente ruso Dimitri Medvedec que 500.000 españoles habían viajado a Rusia y que el acuerdo firmado por ambos había sido para "estimular, para favorecer, 'para follar', para apoyar ese turismo ". Y no se referían a turismo de carácter sexual. Ahora que lo pienso, no recuerdo a ningún dirigente del PP con el sexo en la boca, aunque sea en sentido retórico, supongo que eso ellos no lo tocan, el sexo para los dirigentes del PP es pecado, solo hace falta verles la cara a todos ellos. (Advertencia: En este texto puede haber palabras o frases que pueden tener muchos sentidos diferentes, no penséis mal, lo he hecho con toda la intención).