20 de des. 2009

Admesa a tràmit la iniciativa legislativa popular contra les curses de braus a Catalunya

Admesa a tràmit la iniciativa legislativa popular contra les curses de braus a Catalunya

(Recomano llegir fins el final)

Ha sigut presentada al Parlament de Catalunya una iniciativa legislativa popular que pretén prohibir les curses de braus, aquesta iniciativa legislativa popular ve recolzada amb 180.000 signatures. La iniciativa legislativa popular ha sigut votada en el Parlament de Catalunya i acceptada a tràmit, a partir d'ara s'estudiarà la proposició en una comissió parlamentària.

En alguns sectors s'han començat a posar nerviosos demostrant no entendre com funciona aquest assumpte, coneixent-los i sabent que no entenen això de la democràcia participativa no em sorprén. És a dir, lo que va votar el Parlament el divendres no és l'abolició de les curses de braus sinó l'admissió a tràmit de la iniciativa legislativa popular impulsada per un col·lectiu ciutadà contrari a les curses de braus.

Votació secreta

És incomprensible que la votació de l'admissió de la iniciativa legislativa popular fos secreta, i és inconcebible que hi hagués qui s'oposés a parlar del tema. No és en aquest moment quan s'ha de prendre la decisió de prohibir o permetre les curses de braus, el que s'havia de decidir en aquest moment era si s'admetia a tràmit la iniciativa legislativa popular. A tràmit vol dir que ara ho hauran de discutir entre els diputats i escoltar a partidaris i detractors de les curses de braus.Polèmica

Els partidaris diuen que els toros neixen per ser morts per un individu vestit de forma estrafolària que maregen les pobres bèsties amb un drap i els hi claven banderilles fins que quan la pobra bèstia ja està desfeta l'home estrafolari les pugui matar. No crec que cap animal hagi de néixer per ser torturat i assassinat per divertir a uns quants. Diuen què és una tradició que té segles, tenen raó, però també ho era el circ romà en el que s'obligava a lluitar fins la mort als gladiadors lluitant entre ells o amb animals, també era una tradició llençar cristians als lleons en aquella època, i crec que ningú vol recuperar aquestes tradicions. Els maies jugaven a un esport - Tlachtli o joc de pilota - en el qual l'equip que perdia no només perdia el partit també perdia el cap.

Raons

Tot i que hi hagi raons ideològiques en una bona part de la població per demanar la prohibició de les curses de braus, els què en són partidaris diuen que al darrera hi ha el nacionalisme català que segons ells veu els toros com una imposició espanyola. Des d'aquest punt de vista poden tenir un cert punt de raó però hem de girar aquesta idea i fixar-nos que són els mateixos nacionalistes espanyols els que han convertit les curses de braus en un símbol del concepte d'Espanya que ells tenen. La veritable raó és que molta gent a hores d'ara a Catalunya hi ha una certa consciència humanitària cap als animals, una consciència cap a la que es mouen els pobles més avançats que no veuen gens bonic torturar una pobre bèstia per a divertir a uns quants senyors.

Història

La història de les curses de braus és llarga. Els barcelonins actuals coneixem dues places de toros, una d'elles, las Arenas, fa anys que ja no funciona com a tal, han salvat la façana pel seu valor artístic i en el seu interior s'està construint un centre d'oci. La Monumental encara està activa però només aconsegueix omplir quan hi va el torero José Tomás. Però hi va haver una plaça de toros a la Barceloneta. Aquesta plaça estava situada allà on hi havia a la Barceloneta un enorme dipòsit de gas – que fa molts anys va fer un pet monumental – i aquesta plaça va ser l'escenari d'uns fets tràgics. Una mala corrida va acabar amb aldarulls – aproximament va ser cap a l'any 1836 o 37 -, sembla que els toros eren un desastre i la gent va sortir de la plaça emprenyada com una mona, probablement allò només va ser l'espurna que va fer petar una situació tensa de la societat barcelonina del moment, el fet és que el que aquella mala corrida de toros va desembocar en aldarulls i en la crema de convents i les autoritats van decidir bombardejar la ciutat per sufocar els aldarulls.

Anem a pams

No hem de treure les coses del seu context, escoltarem la premsa espanyola posant-nos a parir pel què ells consideren un atac catalanista contra Espanya, la prohibició de les curses de braus, doncs cal aclarir que l'únic que de moment s'ha fet ha sigut acceptar a tràmit la iniciativa legislativa popular, ara el Parlament l'haurà de discutir en comissió i escoltar a partidaris i detractors de les curses de braus.

La meva posició personal és favorable a l'abolició de les curses de braus no per qüestions ideològiques sinó perquè no estic d'acord en què un espectacle públic consisteixi en torturar i matar animals. S'ha proposat eliminar la part més cruel de les curses de braus, els taurins s'hi oposen al·legant que això desnaturalitzaria la "fiesta nacional", doncs bé, en tota negociació hi ha d'haver per les dues parts un estira i arronsa, els taurins negant-se a eliminar els elements més cruels poden acabar quedant-se sense la seva "fiesta". Ara tindran temps per exposar els seus arguments i escoltar als ponents de la ILP.

Mentre que els antitaurins al·leguen que en el segle XXI no pot ser normal que es converteixi en espectacle el patiment d'un animal, els taurins només són capaços d'al·legar que això és una persecució contra la "fiesta nacional". Entre els antitaurins hi pot haver que tinguin raons de caràcter ideològic i polític però els fonaments per demanar l'eliminació de les curses de braus es basa en què vol posar-se fi a un acte de crueltat amb els animals.

---

Vídeo: El debat polític sobre els toros (TV3)

Vídeo: Antitaurinos Vs taurinos. Debate TV from Luvi54 on Vimeo.

Debate sobre Tauromaquia. Como siempre la economía y la tradición son los motivos frente al sufrimiento de una animal que siente como nosotros, la Ética y la Razón.
El corta y pega de Intereconomia-TV ha conseguido que las declaraciones mas ridículas de los taurinos hayan "desaparecido".

Vídeo: El Parlament accepta debatre la iniciativa legislativa popular que obre la porta a la prohibició dels toros a Catalunya

En una votació secreta, i per només vuit vots de diferència, els diputats admeten tramitar la proposta antitaurina enmig d'una gran expectació.

Vídeo: El Parlamento acepta debatir la iniciativa legislativa popular que abre la puerta a la prohibición de los toros en Cataluña.

En una votación secreta, y por sólo ocho votos de diferencia, los diputados admiten tramitar la propuesta antitaurina en medio de una gran expectación.

---

Admitida a trámite la iniciativa legislativa popular contra las corridas de toros en Cataluña

(Recomiendo leer hasta el final)

Ha sido presentada al Parlamento de Cataluña una iniciativa legislativa popular que pretende prohibir las corridas de toros, esta iniciativa legislativa popular viene apoyada con 180.000 firmas. La iniciativa legislativa popular ha sido votada en el Parlamento de Cataluña y aceptada a trámite, a partir de ahora se estudiará la proposición en una comisión parlamentaria.
En algunos sectores se han empezado a poner nerviosos demostrando no entender cómo funciona este asunto, conociéndolos y sabiendo que no entienden esto de la democracia participativa no me sorprende. Es decir, lo que votó el Parlamento el viernes no es la abolición de las corridas de toros sino la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular impulsada por un colectivo ciudadano contrario a las corridas de toros.

Votación secreta
Es incomprensible que la votación de la admisión de la iniciativa legislativa popular fuese secreta, y es inconcebible que hubiera quien se opusiera a hablar del tema. No es en este momento cuando hay que tomar la decisión de prohibir o permitir las corridas de toros, lo que había que decidir en ese momento era si se admitía a trámite la iniciativa legislativa popular. En trámite quiere decir que ahora lo tendrán que discutir entre los diputados y escuchar a partidarios y detractores de las corridas de toros.
Polémica
Los partidarios dicen que los toros nacen para ser muertos por un individuo vestido de forma estrafalaria que marean las pobres bestias con un trapo y les clavan banderillas hasta que cuando la pobre bestia ya está deshecha el hombre estrafalario pueda matar. No creo que ningún animal haya nacido para ser torturado y asesinado por divertir a unos cuantos. Dicen que es una tradición que tiene siglos, tienen razón, pero también lo era el circo romano en el que se obligaba a luchar hasta la muerte a los gladiadores luchando entre ellos o con animales, también era una tradición tirar cristianos a los leones en aquella época , y creo que nadie quiere recuperar estas tradiciones. Los mayas jugaban a un deporte - tlachtli o juego de pelota - en el que el equipo que perdía no sólo perdía el partido también perdía la cabeza.
Razones
Aunque haya razones ideológicas en una buena parte de la población para pedir la prohibición de las corridas de toros, los que son partidarios dicen que detrás está el nacionalismo catalán que según ellos ve los toros como una imposición española. Desde este punto de vista pueden tener un cierto punto de razón pero debemos girar esta idea y fijarnos que son los mismos nacionalistas españoles los que han convertido las corridas de toros en un símbolo del concepto de España que ellos tienen. La verdadera razón es que mucha gente en estos momentos en Cataluña hay una cierta conciencia humanitaria hacia los animales, una conciencia hacia la que se mueven los pueblos más avanzados que no ven nada bonito torturar a una pobre bestia para divertir a unos cuantos señores.
Historia
La historia de las corridas de toros es larga. Los barceloneses actuales conocemos dos plazas de toros, una de ellas, las Arenas, hace años que ya no funciona como tal, han salvado la fachada por su valor artístico y en su interior se está construyendo un centro de ocio. La Monumental todavía está activa pero sólo consigue llenar cuando va el torero José Tomás. Pero hubo una plaza de toros en la Barceloneta. Esta plaza estaba situada allí donde había en la Barceloneta un enorme depósito de gas - que hace muchos años hizo un pedo monumental - y esa plaza fue el escenario de unos hechos trágicos. Una mala corrida acabó con disturbios - acercamiento fue hacia el año 1836 o 37 -, parece que los toros eran un desastre y la gente salió de la plaza cabreada como una mona, probablemente aquello sólo fue la chispa que hizo estallar una situación tensa de la sociedad barcelonesa del momento, el hecho es que lo que esa mala corrida de toros desembocó en disturbios y en la quema de conventos y las autoridades decidieron bombardear la ciudad para sofocar los disturbios.
Vayamos por partes

No debemos sacar las cosas de su contexto, escucharemos la prensa española poniéndonos a parir por lo que ellos consideran un ataque catalanista contra España, la prohibición de las corridas de toros, pues hay que aclarar que lo único que de momento se ha hecho ha sido aceptar a trámite la iniciativa legislativa popular, ahora el Parlamento deberá discutir en comisión y escuchar a partidarios y detractores de las corridas de toros.

Mi posición personal es favorable a la abolición de las corridas de toros no por cuestiones ideológicas sino porque no estoy de acuerdo en que un espectáculo público consista en torturar y matar animales. Se ha propuesto eliminar la parte más cruel de las corridas de toros, los taurinos se oponen alegando que esto desnaturalizaría la "fiesta nacional", pues bien, en toda negociación debe haber por ambas partes un tira y afloja, los taurinos negándose a eliminar los elementos más crueles pueden terminar quedándose sin su "fiesta". Ahora tendrán tiempo para exponer sus argumentos y escuchar a los ponentes de la ILP.
Mientras que los antitaurinos alegan que en el siglo XXI no puede ser normal que se convierta en espectáculo el sufrimiento de un animal, los taurinos sólo son capaces de alegar que esto es una persecución contra la "fiesta nacional". Entre los antitaurinos puede haber que tengan razones de carácter ideológico y político pero los fundamentos para pedir la eliminación de las corridas de toros se basa en que quiere ponerse fin a un acto de crueldad con los animales.

4 comentaris:

Patric ha dit...

Yo creo que si el pueblo de Catalunya está preparado para legislar la prohibición de las corridas de toros, debe hacerlo.

Jaume C. i B. ha dit...

Los que ahora montan en cólera por el hecho que ahora se quieran prohibir los toros en Catalunya olvidan que en las Islas Canarias están prohibidos los toros hace muchos años, y las Canarias son unas islas españolas.

Antoniatenea ha dit...

Jaume:
Todas las fiestas en que se maltrata a animales deben estar prohibidas.La legislación antes del proyecto debe ser consultada..siempre ha de haber la pregunta pública... todo lo público ha de hacerse de forma muy clara y eso es la baza democrática...
A veces.. muchas veces pienso que hay poca claridad en este país...se tiene miedo a cualquier consulta...todavía tienen miedo a la Democracia, somos novatos aun. Las cosultas..el consenso es lo que debe ser un constante.
El torturar animales es simplemente
una lacra que nos hace estar a un nivel de humanismo 0..donde prima lo primitivo sobre el intelecto. Yo siento vergüenza de ser humano cuando veo a los toros sangrando tan sanos y fuertes y sin culpa de nada!
Abrazos!

Jaume C. i B. ha dit...

Antonia: Subscribo lo que dices. En efecto, parece que hay miedo entre la clase política a preguntarle al ciudadano que piensa de determinados asuntos. ¿Que nos puede indicar eso?. Que la democracia española aún no está plenamente consolidada. Sea consultarnos sobre como queremos que nos arreglen la calle o sobre cualquier tema parece que a nuestros gobernantes les entra miedo conocer cual es nuestra respuesta.
Estos días se comenta que una manera de mantener las corridas de toros sería eliminar la parte más sangrienta y la muerte del animal, algo que se hace en Portugal, por cierto, pero los colectivos taurinos dicen que las corridas de toros tienen que ser como son ahora. Es decir, se les ofrece la oportunidad de mantener la fiesta eliminando los elementos de crueldad y se oponen.