22 de set. 2010

No em toqueu els salmons

No em toqueu els salmons

Aquabounty és una empresa que ha desenvolupat un salmó modificat genèticament que creix el doble de ràpid que el salmó atlàntic, en un any i mig arriba a les dimensions per a les que el salmó normal triga tres anys. Aquest salmó transgènic planteja molts dubtes, cosa que ha fet que l'FDA ajorni l'autorització per a la seva venda comercial. Alguns grups plantegen dubtes sobre els seus efectes en la salut, i també hi ha el temor sobre les conseqüències si accidentalment s'alliberessin exemplars de salmons transgènics. A aquesta gent no li deien que amb les coses de menjar no s'hi juga?. Hi ha hagut enverinaments causats perquè alguns desaprensius volen fer negoci amb productes alimentaris sense preocupar-se de les conseqüències que pot tenir manipular aliments sense tenir les més mínimes precaucions.


No me toquéis los salmones

Aquabounty es una empresa que ha desarrollado un salmón modificado genéticamente que crece el doble de rápido que el salmón atlántico, en un año y medio llega a las dimensiones para las que el salmón normal tarda tres años. Este salmón transgénico plantea muchas dudas, cosa que ha hecho que la FDA aplace la autorización para su venta comercial. Algunos grupos plantean dudas sobre sus efectos en la salud, y también hay el temor sobre las consecuencias si accidentalmente se lberasen ejemplares de salmones transgénicos. ¿A esta gente no le decían que con las cosas de comer no se juega?. Ha habido envenenamientos causados porque algunos desaprensivos querían hacer negocio con productos alimentarios sin preocuparse de las consecuencias que puede tener manipular alimentos sin tener las más mínimas precauciones.