12 de set. 2010

Robatoris de coure

Robatoris de coureDes de fa temps els diaris parlen del robatori de coure, principalment de línies telefòniques però també per a línies elèctriques. En ocasions el tallen directament de les línies i es descobreix perquè deixen sense telèfon o sense subministrament una determinada zona. Altres vegades el roben dels llocs on s'emmagatzema per anar instal·lant-lo. Setmanes enrere les companyies instal·ladores deien que a conseqüència dels robatoris tenien dificultats per realitzar les reparacions i instal·lacions. Els lladres de coure solen portar
eines per a tallar el cable.

Enxampats quatre lladres de coure

Però sembla que els lladres de coure cada dia són més atrevits i això implica que a quatre lladres de coure els hagin enxampat al Port de Barcelona quan circulaven pel Moll Adossat amb 500 quilos de cable de coure per a instal·lacions elèctriques i les eines per tallar-lo. Els quatre lladres portaven casc i armilles reflectants, esperaven que vestits així passarien desapercebuts per van aixecar sospites de la policia portuària i la guàrdia civil. Havien robat el cable de coure d'una estació elèctrica que era la que donava energia als fanals i maquinària d'aquella zona del port. A Barcelona
els robatoris es produeixen ocasionalment en edificis d'on els lladres solen emportar-se el cable de les instal·lacions elèctriques i els tubs del gas.


Robos de cobre

Desde hace tiempo los diarios hablan del robo de cobre, principalmente de líneas telefónicas pero también para líneas eléctricas. En ocasiones el cortan directamente de las líneas y se descubre porque dejan sin teléfono o sin suministro una determinada zona. Otras veces lo roban los lugares donde se almacena para ir instalando ella. Semanas atrás las compañías instaladoras decían que a consecuencia de los robos tenían dificultades para realizar las reparaciones e instalaciones. Los ladrones de cobre suelen llevar herramientas para cortar el cable.

Pillados cuatro ladrones de cobre

Pero parece que los ladrones de cobre cada día son más atrevidos y eso implica que a cuatro ladrones de cobre los hayan pillado en el Puerto de Barcelona cuando circulaban por el Muelle Adosado con 500 kilos de cable de cobre para instalaciones eléctricas y las herramientas para cortarlo. Los cuatro ladrones llevaban casco y chalecos reflectantes, esperaban que vestidos así pasarían desapercibidos para levantaron sospechas de la policía portuaria y la guardia civil. Habían robado el cable de cobre de una estación eléctrica que era la que daba energía a las farolas y maquinaria de aquella zona del puerto. En Barcelona los robos se producen ocasionalmente en edificios donde los ladrones suelen llevarse el cable de las instalaciones eléctricas y los tubos del gas.