1 de set. 2010

Tarifa plana en perill?

Tarifa plana en perill?

La Tarifa plana d'Internet podria tenir els dies comptats perquè Telefònica es planteja cobrar més a qui més es connecti a Internet. La proposta és que Telefònica posaria una tarifa si només es fa servir per mirar el correu i una altra si es fan descàrregues d'arxius Julio Linares, conseller delegat de Telefònica, diu que ara per ara només és una idea i que no hi ha res sobre la taula però considera preocupant l'ús que se'n fa del servei d'Internet, i que les descàrregues poden provocar l'alentiment de les línies d'altres usuaris. Té raó que la gent es descarrega molts arxius d'Internet però Telefònica i els altres proveïdors d'Internet s'ho cobren molt bé, i no tota la culpa de l'alentiment de les línies la tenim els usuaris, alguna responsabilitat sobre aquest alentiment tenen les companyies proveïdores de línies telefòniques i a vegades en el pèssim servei que obliga l'usuari a trocar repetidament per queixar-se. També cal dir, i això s'ha denunciat diverses vegades que el servei dels proveïdors d'Internet espanyols és car, deixa molt que dessitjar i dóna unes velocitats molt més baixes de les que tenen en altres països de la UE. Tenim l'Internet més lent, més ineficient i més car, i el delegat de Telefònica diu que potser s'haurà de canviar les tarifes, i això, no ens enganyem, vol dir que encara ens pujaran més el preu que paguem i que el servei serà encara pitjor.

¿Tarifa plana en peligro?

La Tarifa plana de Internet podría tener los días contados porque Telefónica se plantea cobrar más a quien más se conecte a Internet. La propuesta es que Telefónica pondría una tarifa si sólo se usa para mirar el correo y otra si se hacen descargas de archivos
Julio Linares, consejero delegado de Telefónica, dice que hoy por hoy sólo es una idea y que no hay nada sobre la mesa pero considera preocupante el uso que se hace del servicio de Internet, y que las descargas pueden provocar el 'ralentización de las líneas de otros usuarios. Tiene razón que la gente se descarga muchos archivos de Internet pero Telefónica y otros proveedores de Internet se lo cobran muy bien, y no toda la culpa de la ralentización de las líneas la tenemos los usuarios, alguna responsabilidad sobre este ralentización tienen las compañías proveedoras de líneas telefónicas y a veces en el pésimo servicio que obliga al usuario a llamar repetidamente para quejarse. También hay que decir, y esto se ha denunciado varias veces que el servicio de los proveedores de Internet españoles es caro, deja mucho que desear y da unas velocidades mucho más bajas de las que tienen en otros países de la UE. Tenemos el Internet más lento, más ineficiente y más caro, y el delegado de Telefónica dice que quizás tendrán que cambiar las tarifas, y eso, no nos engañemos, significa que aún nos subirán más el precio que pagamos y que el servicio será aún peor.