29 de set. 2010

Ashtiani continua en perill

Ashtiani continua en perill

Sakineh Mohamadi Ashtiani és la dona iraniana sobre la que hi havia dues sentències de mort pendents. D'una banda havien de lapidar-la per haver comés adulteri, aquesta pena havia sigut suspesa per la presio internacional, però hi havia la condemna a morir a la forca per complicitat en l'assassinat del seu marit. Segons declaracions del Fiscal General de l'Iran Gholam Hussein Mohseni Ejei “(Ahstiani) ha sigut acusada d'assassinat i la pena per aquest delicte té preeminència sobre l'altre d'adulteri” i afegeix que “la qüestió no ha de ser polititzada. El poder judicial no pot deixar-se influenciar per la campanya de propaganda empresa a Occident”. Diu que la qüestió no ha de ser polititzada i que això és una campanya d'Occident. Això de voler matar aquesta dona sigui com sigui, l'acusació per complicitat en l'assassinat del seu marit va aparéixer a posteriori, aparentment el regim iranià vol fer servir aquesta dona com exemple, la volen sacrificar com el tradicional boc expiatori, i com a advertència que són ells els que manen - i maten per demostrar aquest poder - a l'Iran. Ashtani podria ser sacrificada com advertència a qualsevol que s'oposi al regim, i per fer un pols a tots els que van donar suport a la campanya que va aconseguir impedir la lapidació, potser la penjaran de la forca només per dir que a ells no els diu ningú el que han de fer.

Ashtiani continúa en peligro

Sakineh Mohamadi Ashtiani es la mujer iraní sobre la que había dos sentencias de muerte pendientes. Por un lado tenían que lapidarla por haber cometido adulterio, esta pena había sido suspendida por la presion internacional, pero había la condena a morir en la horca por complicidad en el asesinato de su marido. Según declaraciones del Fiscal General de Irán Gholam Husein Mohseni Ejei "(Ahstiani) ha sido acusada de asesinato y la pena por este delito tiene preeminencia sobre el otro de adulterio" y añade que "la cuestión no debe ser politizada . El poder judicial no puede dejarse influenciar por la campaña de propaganda empresa en Occidente ". Dice que la cuestión no debe ser politizada y que esto es una campaña de Occidente. Esto de querer matar esta mujer sea como sea, la acusación por complicidad en el asesinato de su marido apareció a posteriori, aparentemente el régimen iraní quiere utilizar esta mujer como ejemplo, la quieren sacrificar como el tradicional chivo expiatorio, y como advertencia que son ellos los que mandan - y matan para demostrar ese poder - en Irán. Ashtani podría ser sacrificada como advertencia a cualquiera que se oponga al régimen, y para hacer un pulso a todos los que apoyaron la campaña que logró impedir la lapidación, tal vez la colgarán de la horca sólo para decir que ellos no les dice nadie lo que deben hacer.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

No tengo buenos palpitos con este asunto..

Jaume C. i B. ha dit...

También creo que acabarán matándola, el gobierno iraní ya tiene tomada esa decisión hace tiempo.