29 de set. 2010

Toreros al Ministeri de Cultura?

Toreros al Ministeri de Cultura?

Els protaurins estan "en guerra" amb Catalunya, i temen que l'exemple de la Iniciativa Legislativa Popular que va impulsar la prohibició de les corrides de toros a Catalunya mitjançant la llei aprovada pel Parlament de Catalunya s'estengui a altres Comunitats Autònomes, per això busquen suports allà on sigui, encara que calgui recórrer a qualsevol demagog de pa sucat amb oli que cregui que qualsevol cosa serveix per atreure vots. Uns quants toreros es reuniran amb la ministra de Cultura Ángeles González Sinde per fer-li arribar les seves inquietuds. Crec que s'han equivocat de ministeri, a ells ja els sonava que “cultura” té alguna cosa a veure amb el seu negoci, però més aviat és amb el ministeri d'agricultura, ramaderia i pesca, que és el que tracta d'assumptes de bestiar divers. No correspon a un ministeri de cultura posicionar-se a favor d'un espectacle organitzat al voltant de la mort de sis bèsties de mitja tona cadascuna, si les corrides de toros són cultura algú podria creure que ho són les baralles de galls o qualsevol altra bestiesa. La cultura ha de tenir elements positius, i no en veig cap en les corrides de toros.

¿Toreros en el Ministerio de Cultura?
Los protaurinos están "en guerra" con Cataluña, y temen que el ejemplo de la Iniciativa Legislativa Popular que impulsó la prohibición de las corridas de toros en Cataluña mediante la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña se extienda a otras Comunidades Autónomas, por ello buscan apoyos donde sea, aunque haya que recurrir a cualquier demagogo de poca monta que crea que cualquier cosa sirve para atraer votos. Algunos toreros se reunirán con la ministra de Cultura Ángeles González Sinde para hacerle llegar sus inquietudes. Creo que se han equivocado de ministerio, a ellos ya les sonaba que "cultura" tiene algo que ver con su negocio, pero más bien es con el ministerio de agricultura, ganadería y pesca, que es lo que trata de asuntos de ganado diverso. No corresponde a un ministerio de cultura posicionarse a favor de un espectáculo organizado en torno a la muerte de seis bestias de media tonelada cada una, si las corridas de toros son cultura alguien podría creer que lo son las peleas de gallos o cualquier otra tontería. La cultura debe tener elementos positivos, y no veo ninguna en las corridas de toros.