25 de set. 2010

El “Valle” de tots els “Caídos”

El “Valle” de tots els “Caídos”

El Senat espanyol va aprovar una moció per canviar la significació del “Valle” de los “Caídos”. El “Valle” de los “Caídos” és un immens mausoleu megalític construït per presoners polítics per albergar les restes del tirà feixista Francisco Franco i del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera i dedicat als combatents del bàndol feixista. La moció aprovada pel Senat vol que el “Valle” de los “Caídos” honori a totes les víctimes de la Guerra (in)Civil espanyola independentment del bàndol del que van formar part o en què s'hi van trobar. Només el Partit Popular va votar-hi en contra. I algú se sorprén?. La posició del PP en tots els temes que tenen relació amb el franquisme és sempre sortir en defensa de les posicions dels franquisme, no ens hem de sorprendre d'aquest fet sabent que el Partit Popular va ser fundat per membres del règim franquista.

El "Valle" de todos los "Caídos"


El Senado español aprobó una moción para cambiar la significación del "Valle" de los "Caídos". El "Valle" de los "Caídos" es un inmenso mausoleo megalítico construido por prisioneros políticos para albergar los restos del tirano fascista Francisco Franco y del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera y dedicado a los combatientes del bando fascista. La moción aprobada por el Senado quiere que el "Valle" de los "Caídos" honre a todas las víctimas de la Guerra (in) Civil española independientemente del bando del que formaran parte o en que se encontraron. Sólo el Partido Popular votó en contra. Y alguien se sorprende?. La posición del PP en todos los temas que tienen relación con el franquismo es siempre salir en defensa de las posiciones de los franquismo, no hay que sorprenderse de este hecho sabiendo que el Partido Popular fue fundado por miembros del régimen franquista.