11 de set. 2010

Michael O’Leary (Ryan Air) vol suprimir els copilots

Michael O’Leary (Ryan Air) vol suprimir els copilots

Agafar un avió sempre ha sigut una gran aventura, mai saps que et pots trobar, des de normes de seguretat secretes als aeroports que tot i ser secretes havies de complir, que et vulguin cobrar per l'equipatge, que acabis havent d'anar a l'hospital per la força només perquè sospiten que tens alguna grip estranya, que et vulguin cobrar els cacauets caducats que solien servir gratis, per no parlar que algú vulgui segrestar-te a tu i tots els altres passatgers en el nom de Déu, del dimoni o d'Andercheran, etc. S'han pres moltes molèsties per mantenir-nos ben entretinguts quan nosaltres només volem viatjar. A tot això hem de sumar unes mesures de seguretat que quasi t'obliguen a despullar-te perquè volen assegurar-se que no portes armes o explosius al damunt, i mentre et fan fer de ‘stripper' a l'estil tradicional o estil “Star Trek” hi ha qui aconsegueix colar dins l'avió prou explosiu com per fer volar l'aparell. Això sense parlar que moltes companyies han decidit estalviar eliminant serveis com el del catering que ara te'l cobren si en fas ús, o el servei de maletes que si en portes has de pagar també, i qui sap si alguna d'aquestes companyies també estalvia en seguretat i manteniment dels aparells.

Per acabar tenim a un il·luminat del món dels negocis aeris – Michael O'Leary - que proposa eliminar el copilot dels avions amb l'argument que la seva feina la poden fer els ordinadors de bord de la nau. Facua, organitzador de consumidors respon que “(O'Leary) només pretén estalviar costos i perjudicaria la seguretat. El SEPLA (Sindicat de pilots) diu que això és “inviable i il·legal. Que succeeix si li agafa un infart al pilot?. Assumim 200 morts cada cert temps”. Eurocontrol considera la idea com una “insensatesa absoluta”. O'Leary diu que només s'eliminaria el copilot en els vols curts, segons declara al Financial Times, i afirma que ja hi ha trens que van sense conductor, i que en cas d'emergència podrien prendre el comandament de l'aparell algun auxiliar de vol que haurien rebut una breu preparació i rebrien ajuda des de terra. Si algú ha vist aquestes pel·lícules d'avions del gènere de catàstrofe en què s'acaba posant als comandaments de l'aparell l'auxiliar de vol que va fer un curset de dues hores per volar avionetes i que de sobte ha d'aterrar un Jumbo immens al que li fallen els instruments, tots els motors menys un, té un forat al fuselatge i a l'aeroport cap a on va hi està caient una nevada immensa, per no parlar de la dona embarassada que es posa de part a l'avió, tres infarts de miocardi, un terrorista que intenta prendre el control de l'avió i altres afegits per donar més dramatisme. Només ens faltava que O'Leary tingués aquesta idea d'eliminar el copilot. És cert que ja hi ha trens que poden circular sense conductor, per exemple alguna línia del metro de Barcelona, però un avió té complicacions extres, no es pot ser tan irresponsable de voler posar en perill les vides dels seus passatgers. Ryan Air és una companyia aèria que ja ha estat embolicada en
altres polèmiques poca-soltes. Un article que he llegit aquest matí recordava que O'Leary ja hi havia deixat anar bajanades semblants que després van quedar en no res, per exemple parlava de cobrar a les persones grasses o per usar els lavabos. Suposo que la propera bestiesa que se li passarà a O'Leary serà dir que cobraran un extra als que portin ulleres o les dents postisses.

Un articulista, crec que de La Vanguardia, comentava que en realitat cap de les propostes d'O'Leary – cobrar a les persones grasses o cobrar per usar els lavabos dels avions – eren propostes serioses sinó una forma de fer publicitat ja que així la companyia aconsegueix que li facin propaganda sense pagar ni un cèntim. No sé si a O'Leary se'l pot qualificar de gran directiu de companyia aèria, segurament si, el que no té preu és com a publicista.

Michael O’Leary (Ryan Air) quiere suprimir los copilotos

Coger un avión siempre ha sido una gran aventura, nunca sabes que te puedes encontrar, desde normas de seguridad secretas en los aeropuertos que a pesar de ser secretas tenías que cumplir, que te quieran cobrar por el equipaje, que acabes teniendo que ir a el hospital por la fuerza sólo porque sospechan que tienes alguna gripe extraña, que te quieran cobrar los cacahuetes caducados que solían servir gratis, por no hablar de que alguien quiera secuestrar a ti y todos los demás pasajeros en el nombre de Dios, del demonio o de Andercheran, etc. Se han tomado muchas molestias para mantenernos bien entretenidos cuando nosotros sólo queremos viajar. A todo ello hay que sumar unas medidas de seguridad que casi te obligan a desnudarte para quieren asegurarse de que no llevas armas o explosivos encima, y mientras te hacen hacer de 'stripper' al estilo tradicional o estilo " Star Trek "hay quien consigue colarse en el avión lo suficiente explosivo como para hacer volar el aparato. Esto sin hablar de que muchas compañías han decidido ahorrar eliminando servicios como el del catering que ahora te cobran si haces uso, o el servicio de maletas que si en puertas tienes que pagar también, y quién sabe si alguna de estas compañías también ahorra en seguridad y mantenimiento de los aparatos.
Por último tenemos a un iluminado del mundo de los negocios aéreos - Michael O'Leary - que propone eliminar el copiloto de los aviones con el argumento de que su trabajo lo pueden hacer los ordenadores de a bordo de la nave. Facua, organizador de consumidores responde que "(O'Leary) sólo pretende ahorrar costes y perjudicaría la seguridad. El SEPLA (Sindicato de pilotos) dice que esto es "inviable e ilegal.
Que sucede si le da un infarto al piloto?. Asumimos 200 muertos cada cierto tiempo ". Eurocontrol considera la idea como una "insensatez absoluta". O'Leary dice que sólo se eliminaría el copiloto en los vuelos cortos, según declara al Financial Times, y afirma que ya hay trenes que van sin conductor, y que en caso de emergencia podrían tomar el mando del aparato alguno auxiliar de vuelo que habrían recibido una breve preparación y recibirían ayuda desde tierra. Si alguien ha visto estas películas de aviones del género de catástrofe en que se acaba poniendo a los mandos del aparato el auxiliar de vuelo que hizo un cursillo de dos horas para volar avionetas y que de pronto ha de aterrizar un Jumbo inmenso al que le fallan los instrumentos, todos los motores menos uno, tiene un agujero en el fuselaje y al aeropuerto hacia donde está cayendo una nevada inmensa, por no hablar de la mujer embarazada que se pone de parte a el avión, tres infartos de miocardio, un terrorista que intenta tomar el control del avión y otros añadidos para dar más dramatismo. Sólo nos faltaba que O'Leary tuviera esta idea de eliminar el copiloto. Es cierto que ya hay trenes que pueden circular sin conductor, por ejemplo una línea del metro de Barcelona, pero un avión tiene complicaciones extras, no se puede ser tan irresponsable de querer poner en peligro las vidas de sus pasajeros. Ryan Air es una compañía aérea que ya ha sido envuelta en otras polémicas botarates. Un artículo que he leído esta mañana recordaba que O'Leary ya había soltado tonterías similares que luego quedaron en nada, por ejemplo hablaba de cobrar a las personas gordas o por usar los lavabos. Supongo que la próxima chorrada que se le pasará a O'Leary será decir que cobrarán un extra a los que lleven gafas o los dientes postizos. Un articulista, creo que de La Vanguardia, comentaba que en realidad ninguna de las propuestas de O'Leary - cobrar a las personas gordas o cobrar por usar los lavabos de los aviones - eran propuestas serias sino una forma de hacer publicidad ya que así la compañía consigue que le hagan propaganda sin pagar ni un céntimo. No sé si a O'Leary le puede calificar de gran directivo de compañía aérea, seguramente si, lo que no tiene precio es como publicista.