22 de set. 2010

Palestina, camí del desastre

Palestina, camí del desastre

Autoritat Palestina: Pena de mort per vendre terres a israeliansVendre terres de Palestina a ciutadans israelians és un delicte castigat amb la mort segons un tribunal de l’Autoritat Palestina. Bé, per ser exactes el que diu la sentència del jutge Ta'et At-Twil és que éstà prohibit vendre les terres als estrangers amb el pretext de "protegir el projecte nacional palestí per establir un estat independent". Tot i que es faci referència clara al terme estranger és evident que aquesta sentència el que vol és prohibir la venda de terres als ciutadans israelians. Durant el període que Palestina va estar sota la bota otomana també hi havia lleis que prohibien explicitament la venda de terres als colons jueus que començaven a arribar, per tant, no és nou que en aquella zona es dicti una llei prohibint la venda de terres als jueus. Hi ha una condemna a mort pendent d’aplicació a un palestí que va vendre terres a una empresa israeliana que no s’ha dut a terme perquè depén de la firma del president Mahmud Abás.


Gaza: Un grup “desconegut” ataca un complex turístic

A Gaza un grup de 40 indiviudus armats va assaltar el centre turístic Crazy Water, incendiant el restaurant, les oficines i el saló de noces. Segons el director general del complex i principal inversor Aladein al-Aray.Al-Aray els individus van destrossar la porta i immediatament van agredir i lligar de mans els guàrdies de seguretat. Segons Aladein al-Aray.Al-Aray "ha estat un atac horrible. Estic molt sorprès que hi hagi gent fanàtica que actuï per obstruir el desenvolupament del turisme a Gaza" i va responsabilitzar al fiscal general d’Hamàs que havia tancat el complex durant tres setmanes. Sembla que Hamàs es dedica a tancar restaurants, cafeteries i hotels amb l’argument que vulneren les “normes tradicionals de conducta”. Diversos grups de drets humans denuncien que Hamàs intenta islamitzar Gaza i conculquen els drets civils i les llibertats de la població. Tot i que oficialment no se sap qui va atacar el complex tot apunta a l’autoria de milicians d’Hamàs. És curiós que Hamàs que governa Gaza tingui més interés en portar el desastre a la seva gent sigui cometent o intentant cometre atemptats contra Israel sabent que la resposta israeliana sol ser contundent, o atacant ells mateixos a aquells que intenten portar a Gaza algun benefici. No és nou tampoc el fet que els islamistes estiguin disposats a portar el seu propi país a la ruina destruint qualsevol via per la qual el país pugui obtenir diners. A Egipte els islamistes van cometre diversos atemptats contra turistes per veure si així enfonsaven el país i podien prendre el poder però la reacció del govern egipci va ser aplicar mesures contundents. El problema de Gaza és que qui mana són els terroristes d’Hamàs, és a dir, el govern no aturarà mai els atacs terroristes d’Hamàs perquè són ells mateixos.


Palestina, camino del desastre
Autoridad Palestina: Pena de muerte para vender tierras a israelíes

Vender tierras de Palestina a ciudadanos israelíes es un delito castigado con la muerte según un tribunal de la Autoridad Palestina. Bueno, para ser exactos lo que dice la sentencia del juez Ta'et At-Twil es que está prohibido vender las tierras a los extranjeros con el pretexto de "proteger el proyecto nacional palestino para establecer un estado independiente". Aunque se haga referencia clara en el término extranjero es evidente que esta sentencia lo que quiere es prohibir la venta de tierras a los ciudadanos israelíes. Durante el periodo que Palestina estuvo bajo la bota otomana también había leyes que prohibían explícitamente la venta de tierras a los colonos judíos que empezaban a llegar, por tanto, no es nuevo que en esa zona se dicte una ley prohibiendo la venta de tierras a los judíos. Hay una condena a muerte pendiente de aplicación a un palestino que vendió tierras a una empresa israelí que no se ha llevado a cabo porque depende de la firma del presidente Mahmud Abás.

Gaza: Un grupo "desconocido" ataca un complejo turístico

En Gaza un grupo de 40 indiviudus armados asaltó el centro turístico Crazy Water, incendiando el restaurante, las oficinas y el salón de bodas. Según el director general del complejo y principal inversor Aladein al-Aray.Al-Aray los individuos destrozaron la puerta e inmediatamente agredieron y maniatar a los guardias de seguridad. Según Aladein al-Aray.Al-Aray "ha sido un ataque horrible. Estoy muy sorprendido que haya gente fanática que actúe para obstruir el desarrollo del turismo en Gaza" y responsabilizó al fiscal general de Hamás que había cerrado el complejo durante tres semanas. Parece que Hamás se dedica a cerrar restaurantes, cafeterías y hoteles con el argumento de que vulneran las "normas tradicionales de conducta". Varios grupos de derechos humanos denuncian que Hamás intenta islamizar Gaza y conculcan los derechos civiles y las libertades de la población. Aunque oficialmente no se sabe quién atacó el complejo todo apunta a la autoría de milicianos de Hamás. Es curioso que Hamás que gobierna Gaza tenga más interés en llevar el desastre a su gente sea cometiendo o intentando cometer atentados contra Israel sabiendo que la respuesta israelí suele ser contundente, o atacando ellos mismos a aquellos que intentan llevar a Gaza algún beneficio. No es nuevo tampoco que los islamistas estén dispuestos a llevar su propio país a la ruina destruyendo cualquier vía por la que el país pueda obtener dinero. En Egipto los islamistas cometieron varios atentados contra turistas para ver si así hundían el país y podían tomar el poder, pero la reacción del gobierno egipcio fue aplicar medidas contundentes. El problema de Gaza es que quien manda son los terroristas de Hamás, es decir, el gobierno no parará nunca los ataques terroristas de Hamás porque son ellos mismos.