1 de des. 2009

Armaris elèctrics

Armaris elèctrics

Armari elèctric Parc Nova Icària

Aquest armari es troba en el parc Nova Icària, districte de Sant Andreu, al costat de la platja del Bogatell, i com es pot apreciar en les imatges està completament tirat a terra. Hi ha una cinta, per tant les instàncies municipals corresponents estan assabentades. Els dos armaris que hi ha al costat també presenten alguns danys.

Armari entrada 23 Ronda Litoral

En l'entrada 23 a la Ronda Litoral - direcció Llobregat - hi ha un armari lleugerament tombat i a sota del qual hi ha un tauló de fusta falcant l'armari impedint la seva caiguda cap a la calçada.

Vídeo: Armari elèctric Parc Nova Icària

Armarios eléctricos

Armario eléctrico Parque Nova Icària

Este armario se encuentra en el parque Nova Icària, distrito de Sant Andreu, junto a la playa del Bogatell, y como se puede apreciar en las imágenes está completamente tirado en el suelo.Hay una cinta, por lo tanto las instancias municipales correspondientes están enteradas. Los dos armarios que hay al lado también presentan algunos daños.
Armario entrada 23 Ronda Litoral
En la entrada 23 en la Ronda Litoral - dirección Llobregat - hay un armario ligeramente tumbado y debajo del cual hay un tablón de madera cuña del armario impidiendo su caída hacia la calzada.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Sembla estrany que no l'hagin reparat encara ja que em fa l'efecte que està ubicat
en un lloc força central.

Jaume C. i B. ha dit...

Aquest parc és un parc en el que no acostuma a haver-hi gaire gent i la que hi ha acostumen a ser marginats.