22 de des. 2009

Jutjaran al policia que va detenir una dona per parlar en català

Jutjaran al policia que va detenir una dona per parlar en català


Recordareu el cas d'una dona peruana que viu a Catalunya plenament integrada que va anar a fer-li el DNI al seu fill de quatre anys en una comissaria de Barcelona. La dona feia cua mentre el seu marit amb el nen en braços esperava fora. Quan la dona va veure que li arribava el torn va trucar el seu marit, un català, va fer-li una trucada per dir-li que podia entrar. Sorprenentment un policia va començar a increpar-la i va acabar detenint-la per alteració de l'ordre públic. Segons Rosario, la dona peruana, el policia la va increpar per “Per la meva condició de sud-americana -se'm nota molt-, perquè parlava en català i perquè vaig fer ús del mòbil en un espai on ell deia que estava prohibit". Quan ella va recriminar al policia la seva actitud ell li va respondre amb males maneres i menyspreant la llengua catalana dient “que ell era a Espanya i que no tenia per què parlar en català”. El policia reconeix que va mostrar la seva hostilitat cap al català. Veient com s'estaven posant les coses Rosario va optar per sortir al carrer per trucar al seu marit i en aquell moment li van comunicar que estava detinguda. Quan el marit de la dona va demanar explicacions al policia sobre el tracte que havien donat a la seva dona aquest – el policia – va respondre en gallec. Per tant, és evident que aquest assumpte és una mostra d'animadversió cap a Catalunya, ja que si parlava gallec hauria d'entendre millor que ningú que és tenir una llengua pròpia. També podria ser una mostra de racisme del policia cap a la dona per la condició de peruana de Rosario. El policia serà jutjat per una falta de vexació i maltractament cap a la dona. Encara que sembli increïble això no ha passat en temps de Franco sinó que aquests fets van succeir el 10 de setembre de 2009.

Articles relacionats:

Juzgarán al policía que detuvo a una mujer por hablar en catalán

Recordaréis el caso de una mujer peruana que vive en Catalunya plenamente integrada que fue a hacerle el DNI a su hijo de cuatro años en una comisaría de Barcelona. La mujer hacía cola mientras su marido con el niño en brazos esperaba fuera. Cuando la mujer vio que le llegaba el turno llamó a su marido, un catalán, le hizo una llamada para decirle que podía entrar.Sorprendentemente un policía comenzó a increparles y acabó deteniéndose por alteración del orden público. Según Rosario, la mujer peruana, el policía la increpó por "Por mi condición de sudamericana-se me nota mucho-, porque hablaba en catalán y porque hice uso del móvil en un espacio donde él decía que estaba prohibido ". Cuando ella recriminó al policía su actitud él le respondió con malos modos y despreciando la lengua catalana diciendo" que él era en España y que no tenía por qué hablar en catalán ". El policía reconoce que mostró su hostilidad hacia el catalán. Viendo como se estaban poniendo las cosas Rosario optó por salir a la calle para llamar a su marido y en ese momento le comunicaron que estaba detenida. Cuando el marido de la mujer pidió explicaciones al policía sobre el trato que habían dado a su mujer este - el policía - respondió en gallego. Por tanto, es evidente que este asunto es una muestra de animadversión hacia Cataluña, ya que si hablaba gallego debería entender mejor que nadie que es tener una lengua propia. También podría ser una muestra de racismo del policía hacia la mujer por su condición de peruana de Rosario. El policía será juzgado por una falta de vejación y maltrato hacia la mujer. Aunque parezca increíble esto no ha pasado en tiempo de Franco sino que estos hechos sucedieron el 10 de septiembre de 2009.

4 comentaris:

Emma ha dit...

Al meu parer a més a més de ser un cas clar de xenofòbia, també es torna un cas clar de racisme lingüistic, quant el policia li parla a l´home de la senyora en gallec.

Jaume C. i B. ha dit...

A mi també m'ho sembla.
Jo creia que no hauria d'escoltar ellò de "hábleme en cristiano" però veig que hi ha coses que entre el funcionariat hispànic no canvia.

Patric ha dit...

Recuerdo el caso,por supuesto que está muy mal que un policía responda de mala manera a los ciudadanos a los que debe servir. De acuerdo contigo.

Jaume C. i B. ha dit...

Suele decirse que los policías que envían a Catalunya o Euskadi suelen ser aquellos que son conflictivos ya que desde el punto de visto policial se consideran territorios problemàticos. Es decir, envían a lo peor del cuerpo, aunque no dudo que haya muchos que sean buena gente.