2 de des. 2009

Una fundació del PP va conspirar contra Evo Morales

Una fundació del PP va conspirar contra Evo Morales

La Fundación Iberoamérica-Europa dirigida per Pablo Izquierdo – exportaveu d'Aznar – ha sigut imputada per la Fiscalia de Bolívia del delicte de finançament del colpisme per haver promogut un cop d'estat finançant a comandos de mercenaris i també d'intentar assassinar a Evo Morales. Aquests mercenaris estarien realitzant campanyes per desestabilitzar la zona de Santa Cruz i promoure la seva secessió de la resta de Bolívia. Ja és curiós que un partit espanyol com el PP tant contrari a la independència de territoris es dediqui a promoure que part de Bolívia se separi. La Fundación Iberoamérica-Europa relacionada amb el Partit Popular (que es beneficia de contractes amb les CCAA governades pel PP) va destinar diners per a desestabilitzar al govern i va tenir relació amb un intent d'assassinar l'Evo Morales. Segons la Fiscalia la Fundación Iberoamérica-Europa va donar a la Cambra de Comerç de Santa Cruz més de 2 milions de bolivians (250000 euros). La Fundación diu que va destinar els diners a projectes socials. Entre 1999 i l'actualitat la Fundación ha rebut 4.370.477 euros de la Comunitat de Madrid, governada pel PP, què, segons ells, van destinar-se a projectes de cooperació a Bolívia. Aquesta Fundación, que va tenir com a vicepresidenta a Ana Botella, està sota sospita des de 2007 que va manipular factures per no haver de tornar diners de la UE per lluitar contra els efectes de l'huracà Mitch a El Salvador. S'acusa a Pablo Izquierdo d'usar els diners de la Fundación per a gastos particulars (lloguer d'una vivenda de luxe). Ja veiem com el PP dóna exemple a l'hora de gastar els diners públics. Quan Carlos Clemente – imputat en el cas Gürtel – va ser nomenat director general d'immigració de la Comunitat de Madrid les subvencions de la Fundació van augmentar substancialment. Són uns fets molt greus tant individualment com en conjunt. Però a aquesta gent no li cau la cara de vergonya i això ho trobo encara més gran. Un fet així no només ho hauria d'investigar a Fiscalia boliviana, també ho hauria d'investigar la Fiscalia espanyola. Una fundació lligada a un partit polític – Partit Popular – subvencionada de forma generosa pel govern de la CCAA de Madrid governada pel PP – Esperanza Aguirre – finança un cop d'Estat contra el govern bolivià i una conspiració per assassinar el president bolivià Evo Morales.

Vídeo: FUNDACIÓ DEL PP CONSPIRA CONTRA EVO MORALES


Una fundación del PP conspiró contra Evo Morales
La Fundación Iberoamérica-Europa dirigida por Pablo Izquierdo - exportavoz de Aznar - ha sido imputada por la Fiscalía de Bolivia del delito de financiación del golpismo por haber promovido un golpe de estado financiando a comandos de mercenarios y también de intentar asesinar a Evo Morales. Estos mercenarios estarían realizando campañas para desestabilizar la zona de Santa Cruz y promover su secesión del resto de Bolivia. Ya es curioso que un partido español como el PP tanto contrario a la independencia de territorios se dedique a promover que parte de Bolivia se separe. La Fundación Iberoamérica-Europa relacionada con el Partido Popular (que se beneficia de contratos con las CCAA gobernadas por el PP) destinó dinero para desestabilizar al gobierno y tuvo relación con un intento de asesinar al Evo Morales. Según la Fiscalía la Fundación Iberoamérica-Europa dio a la Cámara de Comercio de Santa Cruz más de 2 millones de bolivianos (250000 euros). La Fundación dice que destinó el dinero a proyectos sociales. Entre 1999 y la actualidad la Fundación ha recibido 4.370.477 euros de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, que, según ellos, destinarse a proyectos de cooperación en Bolivia. Esta Fundación, que tuvo como vicepresidenta a Ana Botella, está bajo sospecha desde 2007 que manipuló facturas para no tener que devolver dinero de la UE para luchar contra los efectos del huracán Mitch en El Salvador. Se acusa a Pablo Izquierdo de usar el dinero de la Fundación para gastos particulares (alquiler de una vivienda de lujo). Ya vemos como el PP da ejemplo a la hora de gastar el dinero público. Cuando Carlos Clemente - imputado en el caso Gürtel - fue nombrado director general de inmigración de la Comunidad de Madrid las subvenciones de la Fundación aumentaron sustancialmente. Son unos hechos muy graves tanto individualmente como en conjunto. Pero a esta gente no le cae la cara de vergüenza y eso lo encuentro aún mayor. Un hecho así no sólo debería investigar a Fiscalía boliviana, también lo debería investigar la Fiscalía española. Una fundación ligada a un partido político - Partido Popular - subvencionada de forma generosa por el gobierno de la CCAA de Madrid gobernada por el PP - Esperanza Aguirre - financia un golpe de Estado contra el gobierno boliviano y una conspiración para asesinar al presidente boliviano Evo Morales.