27 de des. 2009

Berlusconi i el seu concepte de missatge de pau cristià

Berlusconi i el seu concepte de missatge de pau cristià

Suposo que tots els que em llegeixen saben qui és Silvio Berlusconi, per si de cas diré que és el primer ministre italià i propietari d'un dels grups mediàtics més importants d'Europa, us enrecordareu també que Berlusconi va patir una agressió a Milà que li va causar danys importants a la cara. L'agressor es deia Tartaglia. També, ho suposo, sabeu que té problemes amb la Justícia italiana per diversos assumptes de corrupció. Entre les moltes personalitats que van interessar-se per Berlusconi s'hi troba el Sant Pare. Berlusconi agraït ha transmés al cardenal Tarsici Bertone, número dos del Vaticà el següent missatge: “Agraeixo al Sant Pare la proximitat que m'ha manifestat després de l'agressió que he patit. Les seves paraules m'han reconfortat enormement". Fins aquí tot normal, res a dir que el Sant Pare es preocupi per l'agressió al primer ministre italià. De les paraules que ha dit Berlusconi, coneixent el personatge, m'ha sorprés que digués que “els valors cristians estan sempre presents en l'acció del meu govern”. Alguns dels seus mitjans han fet i dit coses que només poden entendres com a valors cristians si considerem com a tals el “missatge cristià” que transmet la COPE i alguns bisbes espanyols, però més sorprenent és que digui que “el missatge de pau de Crist està desgraciadament oblidat”. La corrupció política i les orgies crec que tenen poc de missatge de pau de Crist, la crispació política que hi ha a Itàlia crec que poca relació té a veure amb un missatge de pau.

Berlusconi y su concepto de mensaje de paz cristiano

Supongo que todos los que me leen saben quien es Silvio Berlusconi, por si acaso diré que es el primer ministro italiano y propietario de uno de los grupos mediáticos más importantes de Europa, recordaréis también que Berlusconi sufrió una agresión en Milán que le causó daños importantes en la cara. El agresor se llamaba Tartaglia. También, lo supongo, sabéis que tiene problemas con la Justicia italiana por varios asuntos de corrupción. Entre las muchas personalidades que interesaron por Berlusconi se encuentra el Santo Padre. Berlusconi agradecido ha transmitido al cardenal Tarsicio Bertone, número dos del Vaticano el siguiente mensaje: “Agradezco al Santo Padre la proximidad que me ha manifestado después de la agresión que he sufrido. Sus palabras me han reconfortado enormemente". Hasta ahí todo normal, nada que decir que el Santo Padre se preocupe por la agresión al primer ministro italiano. De las palabras que ha dicho Berlusconi, conociendo el personaje, me ha sorprendido que dijese que “los valores cristianos están siempre presentes en la acción de mi gobierno”. Algunos de sus medios han hecho y dicho cosas que solo pueden entenderse como valores cristianos si consideramos como a tales el “mensaje cristiano” que transmite la COPE y algunos obispos españoles, pero más sorprendente es que diga que “el mensaje de paz de Cristo está desgraciadamente olvidado”. La corrupción política y las orgías creo que tienen poco de mensaje de paz de Cristo, la crispación política que hay en Italia creo que poca relación tienen que ver con un mensaje de paz.