31 de des. 2009

Ja tenim tren... les vies se les queden ells

Ja tenim tren... les vies se les queden ells

Des del dia 1 de gener les rodalies de RENFE passen a ser gestionades per la Generalitat: els trens, el personal, la Generalitat podrà decidir sobre els horaris i els preus, però les vies i les estacions continuaran en mans d'ADIF. Si ens atenem al fet que la majoria de les avaries s'estan produint en la infraestructura i que aquesta continuarà en mans dels mateixos que fins ara segurament, a no ser que la Generalitat agafi per les orelles a l'ADIF em sembla que les millores poden veure's entorpides. Per ser exactes les competències que tindrà la Generalitat de Catalunya des del dia 1 seran:

-Regulació del servei.

-Inspecció i règim sancionador per infraccions.

-Establiment de tarifes.

-Aprovació de les condicions generals dels bitllets.

-Establiment dels serveis mínims en cas de vaga.

-Resolució de reclamacions dels viatgers.

L'any 2012 és la data màxima per a traspassar els trens regionals de RENFE.

Amb el traspàs de rodalies també arriba un paquet econòmic de 117 milions d'euros.

També ha passat a mans de la Generalitat el tram de la N-II al seu pas pel Maresme. En aquest cas han traspassat la carretera, no els cotxes.

Video: Renfe a Catalunya

La discussió que escoltareu en aquest vídeo no és real, és una broma emesa pel programa Versió RAC 1 que dirigix i presenta Toni Clapés.

La discusión que escucharéis en este vídeo no es real, es una broma emitida por el programa Versión RAC 1 que dirige y presenta Toni Clapés.Ya tenemos tren ...
las vías se las quedan ellos
Desde el día 1 de enero las cercanías de RENFE pasan a ser gestionadas por la Generalitat: los trenes, el personal, la Generalitat podrá decidir sobre los horarios y los precios, pero las vías y las estaciones seguirán en manos de ADIF. Si nos atenemos a que la mayoría de las averías se están produciendo en la infraestructura y que ésta continuará en manos de los mismos que hasta ahora seguramente, a no ser que la Generalitat tome por las orejas al ADIF me parece que las mejoras pueden verse entorpecida. Para ser exactos las competencias que tendrá la Generalitat de Cataluña desde el día 1 serán:
-Regulación del servicio.
-Inspección y régimen sancionador por infracciones.
-Establecimiento de tarifas.
-Aprobación de las condiciones generales de los billetes.
-Establecimiento de los servicios mínimos en caso de huelga.
-Resolución de reclamaciones de los viajeros.
El año 2012 es la fecha máxima para traspasar los trenes regionales de RENFE.
Con el traspaso de cercanías también llega un paquete económico de 117 millones de euros.
También ha pasado a manos de la Generalitat el tramo de la N-II a su paso por el Maresme. En este caso han traspasado la carretera, no los coches.

1 comentari:

Patric ha dit...

Parece buena la solución, en principio. Creo que hay que esperar como funciona en la práctica.

El video que pretende ser cómico, no le encontré mucha gracia. Parece que las personas tenemos distinto sentido del humor, o yo no tengo ningún sentido de ese humor.