12 de des. 2009

C's s'uneix als que intenten impedir les consultes

C's s'uneix als que intenten impedir les consultes

Legalment ja han vist que no poden aturar les consultes, ara el que intenten és posar entrebancs. Un exemple seria el cas del lerrouxista partit Ciutadans (C's) que ha demanat a la delegació del govern a Catalunya que impedeixi l'ús d'espais públics per a celebrar les consultes per la independència.

Segons la petició entrada en el registre les consultes són privades i els ajuntaments no poden cedir locals públics. Ells es remeten a la sentència del cas d'Arenys de Munt.

Aplicant el que demanen els senyors de C's no es podrien celebrar actes privats en cap espai públic, cal que recordin això de cara a les properes eleccions quan vulguin usar espais públics pels seus actes de campanya i que actuin en conseqüència amb el que ara demanen. Espai públic és el carrer, per exemple, i les manifestacions són actes privats també són actes privats les campanyes electorals que organitza cada partit i acostumen a fer-se en espais públics.

170 municipis

Finalment seran 170 municipis els que celebraran la consulta per la independència el pròxim diumenge 13 de desembre. Se celebraran malgrat els entrebancs que l'Estat espanyol ha intentat posar i els intents de coacció organitzats per la Falange que ha fet una crida per fer acte de presència en totes i cadascuna de les poblacions on hi haurà consulta. Ja només ens faltaven els dels C's venint a afegir-se a aquells que tracten d'impedir el lliure i democràtic exercici del vot. La coacció a persones que volen exercir el seu dret a votar o impedir-ho si que és un delicte greu. Si la Justícia té tantes ganes d'actuar podria fer-ho començant per empaperar a aquells què s'organitzen per impedir que els ciutadans de 170 municipis puguin votar lliurement.

Annex: Algú ha entrat en raó i no ha autoritzat la manifestació de la Falange. Era un risc innecessari que s'autoritzés una manifestació de caire feixista i antidemocràtic just el dia que s'havien de celebrar les consultes. Aquells que en un primer moment van donar l'autorització estaven cometen un disbarat. Igual que en circumstàncies d'un partit de futbol s'ha fet donar mitja volta els autocars plens de seguidors violents d'un determinat equip per evitar enfrontaments també s'hauria de fer el mateix amb els autocars de la Falange si apareguessin, en el moment que arribessin a Catalunya fer-los girar cua i enviar-los de retorn cap a casa seva.

Enllaç: La Falange i Ciutadans convoquen manifestacions contra les 160 consultes sobiranistes del 13-D

C's se une a los que intentan impedir las consultas

Legalmente ya han visto que no pueden detener las consultas, ahora lo que intentan es poner obstáculos. Un ejemplo sería el caso del lerrouxista partido Ciudadanos (C's) que ha pedido a la delegación del gobierno en Cataluña que impida el uso de espacios públicos para celebrar las consultas por la independencia.
Según la petición entrada en el registro las consultas son privadas y los ayuntamientos no pueden ceder locales públicos. Ellos se remiten a la sentencia del caso de Arenys de Munt.
Aplicando lo que piden los señores de C's no se podrían celebrar actos privados en ningún espacio público, es necesario que recuerden esto de cara a las próximas elecciones cuando quieran usar espacios públicos por sus actos de campaña y que actúen en consecuencia con lo que ahora piden. Espacio público es la calle, por ejemplo, y las manifestaciones son actos privados también son actos privados las campañas electorales que organiza cada partido y suelen hacerse en espacios públicos.
170 municipios

Finalmente serán 170 municipios los que celebrarán la consulta por la independencia el próximo domingo 13 de diciembre. Se celebrarán a pesar de los obstáculos que el Estado español ha intentado poner y los intentos de coacción organizados por la Falange que ha hecho un llamamiento para hacer acto de presencia en todas y cada una de las poblaciones donde habrá consulta. Ya sólo nos faltaban los de C's viniendo a sumarse a aquellos que tratan de impedir el libre y democrático ejercicio del voto. La coacción a personas que quieren ejercer su derecho a votar o impedirlo si que es un delito grave. Si la Justicia tiene tantas ganas de actuar podría hacerlo empezando por empapelar a aquellos que se organizan para impedir que los ciudadanos de 170 municipios puedan votar libremente.

Anexo: Alguien ha entrado en razón y no ha autorizado la manifestación de la Falange. Era un riesgo innecesario que se autorizara una manifestación de carácter fascista y antidemocrático justo el día que habían de celebrarse las consultas. Aquellos que en un primer momento dieron la autorización estaban cometen un disparate. Al igual que en circunstancias de un partido de fútbol se ha hecho dar media vuelta los autocares llenos de seguidores violentos de un determinado equipo para evitar enfrentamientos también debería hacerse lo mismo con los autocares de la Falange si aparecieran, en el momento en que llegaran a Cataluña hacerlos media vuelta y enviarlos de regreso a casa.