11 de des. 2009

L'EGM a Espanya

L'EGM a Espanya

L'EGM (Estudi General de Mitjans) que mesura les audiències de les emissores de ràdio ha donat el següent resultat. Un fet que em crida l'atenció és que si bé tres emissores pugen (SER, Onda Cero i RNE) hi ha una caiguda en les audiències de quasi 300000 oients degut al mig milió i escaig d'oients que ha perdut la COPE després de la marxa de Losantos i 137000 oients que ha perdut Punto Radio. La caiguda d'oients de la COPE pot ser entesa en part per la marxa del petit cabdill de les ones però no tots, no crec que tots se n'hagin anat a escoltar l'emissora pirata de Losantos. Crida l'atenció que la SER tingui quasi el mateix nombre d'oients que tots els seus competidors junts. L'hòstia que s'ha donat la COPE és de les que fan època, mai millor dit això de donar-se una hòstia en una emissora de l'Església, en part podria explicar-se per la caiguda en desgràcia de Losantos, però els quasi 300000 oients que han desaparegut des de la publicació de l'últim EGM de juliol a l'actual en el conjunt de les audiències no són explicables.

El EGM en España

El EGM (Estudio General de Medio) que mide las audiencias de las emisoras de radio ha dado el siguiente resultado. Un hecho que me grita la atención es que si bien tres emisoras suben (SER, Onda Cero y RNE) hay una caída en las audiencias de casi 300000 oyentes debido al medio millón y pico de oyentes que ha perdido la COPE después de la marcha de Losantos y 137000 oyentes que ha perdido Punto Radio. La caída de oyentes de la COPE puede ser entendida en parte por la marcha del pequeño caudillo de las ondas pero no todos, no creo que todos se hayan ido a escuchar la emisora pirata de Losantos. Llama la atención que la SER tenga casi el mismo número de oyentes que todos sus competidores juntos. La hostia que se ha dado la COPE es de las que hacen época, nunca mejor dedo eso de darse una hostia en una emisora de la Iglesia, en parte podría explicarse por la caída en desgracia de Losantos, pero los casi 300000 oyentes que han desaparecido desde la publicación del último EGM de julio al actual en el conjunto de las audiencias no son explicables.

.

Emissora

Audiències

%

Audiències anteriors

%


SER

4.819.000

46,74

4.673.000

44,08


Onda Cero

2.257.000

21,89

2.030.000

19,15


COPE

1.557.000

15,10

2.092.000

19,73

RNE

1.214.000

11,77

1.206.000

11,38

Punto Radio

464.000

4,50

601.000

5,67

Total

10.311.000

100,00

10.602.000

100,00