23 de des. 2009

Miopia 2.0 de Francisco Camps

Miopia 2.0 de Francisco Camps

El govern valencià presidit per Camps, Francisco Camps, l'home dels vestits regalats i les passejades en Ferrari ha refusat els 11 milions d'euros del programa Escola 2.0 amb què es pagaran els ordinadors portàtils per als alumnes de 10 a 13 anys amb el pretext que els ordinadors portàtils “podrien generar miopia”. Només els governs de Múrcia, Madrid i València han refusat aquests diners, tenen en comú ser CCAA governades pel Partit Popular. El conseller d'Educació valencià Alejandro Font de Mora s'ha basat en un informe de la Fundació Oftalmològica del Mediterrani però les autores de l'informe en qüestió -les doctores Amparo Navea i Isabel Cid – han respost que "se senten molestes per la lectura alarmista i l'ús partidista" del document. No s'ha de deixar que els informes caiguin en mans de segons quina gent que poden arribar a les conclusions més delirants imaginables.

Miopía 2.0 de Francisco Camps

El gobierno valenciano presidido por Camps, Francisco Camps, el hombre de los trajes regalados y las paseadas en Ferrari ha rehusado los 11 millones de euros del programa Escuela 2.0 con qué se pagarán los ordenadores portátiles para los alumnos de 10 a 13 años con el pretexto que los ordenadores portátiles “podrían generar miopía”. Solo los gobiernos de Murcia, Madrid y Valencia han rehusado este dinero, tienen en común ser CCAA gobernadas por el Partido Popular. El consejero de Educación valenciano Alejandro Font de Mora se ha basado en un informe de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo pero las autoras del informe en cuestión -las doctoras Amparo Navea y Isabel Cid – han respondido que "se sienten molestas por la lectura alarmista y el uso partidista" del documento. No se debe dejar que los informes caigan en manos de según que gente que pueden llegar a las conclusiones más delirantes imaginables.