11 de des. 2009

La Nueva España veu la mà negra francesa en les consultes del dia 13

La Nueva España veu la mà negra francesa en les consultes del dia 13


Llegeixo un article publicat en el diari “La Nueva España” titulat “Gerona”. L'autor diu que en la data de publicació de l'article – 10 de desembre de 2009 - se compleixen dos segles del final del setge en el que van morir 10000 compatriotes. És a dir, considera que els gironins de fa 200 anys van patir el setge de les tropes de Napoleó són compatriotes seus, és a dir espanyols. I on estava l'exèrcit espanyol?. No feia tant que estava al servei de Napoleó.

Si, a Girona celebraran d'aquí a dos dies una consulta popular per a decidir si volen que Catalunya sigui independent. És molt probable que el SI guanyi.

L'autor de l'article en qüestió afirma que França està darrera d'aquesta consulta segons ell “creando y avivando separatismos”. Si hi ha a Europa un país que estigui menys interessat en promoure el separatisme que a Espanya és precisament França. L'autor deu ignorar que part de Catalunya està ara sota jurisdicció francesa, igual que succeeix amb Euskadi. França té altres territoris amb un separatisme molt fort – algú s'en recorda de Còrsega? –, seria un disbarat que França promogui en un dels seus veins el separatisme considerant que ells tenen el mateix problema dins del seu territori. Estar sota les potes d'Espanya és nefast per a Catalunya però França no és precisament la solució. Diu l'autor que “en Cataluña y en el País Vasco no está planteada la independencia de España más que como paso para la dependencia de Francia”. És curiós que els espanyols no concebin una Catalunya independent, creuen que Catalunya només pot ser seva (espanyola) o francesa. Em sembla absurd que vegin la mà negre de França si considerem que França no vol bromes en un assumpte com aquest. Seguidament diu: “¿Es posible que acaben consiguiendo su objetivo? Eso parece aunque, la verdad, en peores nos hemos visto y al final las cosas terminaron bien”. Nosaltres si que ens hem vist en coses pitjors perquè si els veins del nord (França) són poc de fiar, els que tenim a l'oest del nostre país (Espanya) encara ho són menys. Ambdos quan els ha sigut convenient als seus interessos han vingut a fer-nos la guerra a casa nostra i quan els seus interessos diferien s'han barallat entre ells en el nostre país, s'han repartit la nostra terra i han empapat la terra del nostre país amb la nostra sang. Som catalans, ni espanyols ni francesos.

Article: Gerona - La Nueva España

La Nueva España ve la mano negra francesa en las consultas del día 13

Leo un artículo publicado en el diario “La Nueva España” titulado “Gerona”. El autor dice que en la fecha de publicación del artículo – 10 de diciembre de 2009 - se cumplen dos siglos del final del asedio en el que murieron 10000 compatriotas. Es decir, considera que los gerundenses de hace 200 años sufrieron el asedio de las tropas de Napoleón son compatriotas suyos, es decir españoles. ¿Y donde estaba el ejército español?. No hacía tanto que estaba al servicio de Napoleón.

Si, en Girona celebrarán de ahí a dos días una consulta popular para decidir si quieren que Catalunya sea independiente. Es muy probable que el SI gane.

El autor del artículo en cuestión afirma que Francia está detrás de esta consulta según él “creando y avivando separatismos”. Si hay en Europa un país que esté menos interesado a promover el separatismo que España es precisamente Francia. El autor debe ignorar que parte de Catalunya está ahora bajo jurisdicción francesa, igual que sucede con Euskadi. Francia tiene otros territorios con un separatismo muy fuerte – ¿alguien se acuerda de Córcega? –, sería un desatino que Francia promueva en uno de sus vecinos el separatismo considerando que ellos tienen el mismo problema dentro de su territorio. Estar bajo las patas de España es nefasto para Catalunya pero Francia no es precisamente la solución. Dice el autor que “en Catalunya y en el País Vasco no está planteada la independencia de España más que como paso para la dependencia de Francia”. Es curioso que los españoles no conceban una Catalunya independiente, creen que Catalunya sólo puede ser suya (española) o francesa. Me parece absurdo que ven la mano negra de Francia si consideramos que Francia no quiere bromas en un asunto como éste. Seguidamente dice: “¿Es posible que acaben consiguiendo su objetivo? Eso parece aunque, la verdad, en peores nos hemos visto y al final las cosas terminaron bien”. Nosotros si que nos hemos visto en cosas peores porque si los vecinos del norte (Francia) son poco de fiar, los que tenemos al oeste de nuestro país (España) aún lo son menos. Ambos cuando les ha sido conveniente a sus intereses han venido a hacernos la guerra en nuestra casa y cuando sus intereses diferían se han peleado entre ellos en nuestro país, se han repartido nuestra tierra y han empapado la tierra de nuestro país con nuestra sangre. Somos catalanes, ni españoles ni franceses.

1 comentari:

Patric ha dit...

Estoy de acuerdo contigo que ustedes son catalanes, ni españoles ni franceses.