10 de des. 2009

Per a què serveix un rei?

Per a què serveix un rei?

Espero no ofendre a cap monàrquic, ni a cap jutge amb ganes de fer mèrits. Repeteixo la pregunta: per a què serveix un rei?.. Quan jo estudiava, això era en el segle XX, deien els llibres que el “rei reina però no governa”. Amb això volien dir que el rei no tenia cap poder, signava tot allò que el govern de torn li posava davant dels nassos i després se n'anava a esquiar o a navegar, això últim no ho deien els llibres, ho deien les notícies. Quan va morir l'anterior rei del Marroc a qui el rei d'Espanya qualificava de “germà gran” va ser entronitzat el seu fill Mohamed VI i el rei d'Espanya el va qualificar de “germà petit”.

Què en l'assumpte d'Haidar els governs marroquí i espanyol no vulguin canviar les seves posicions el govern espanyol tem que si pressiona en excés els negocis espanyols al Marroc puguin ressentir-se, ho puc entendre, ho puc entendre perquè l'Estat marroquí no és un exemple de respecte als drets humans, i l'espanyol prefereix posar per endavant els interessos econòmics, com d'altra banda fan les democràcies – què el respecte als drets humans no perjudiquin un bon negoci.

Però el rei d'Espanya si que podria mirar d'intercedir a favor d'Haidar davant del seu “germà petit”. No crec que fer una trucada li suposi un esforç tan esgotador. En cas contrari no tindrem més remei que preguntar-nos per a què serveix un rei?

.

¿Para qué sirve un rey?
Espero no ofender a ningún monárquico, ni a ningún juez con ganas de hacer méritos. Repito la pregunta: ¿para qué sirve un rey? .. Cuando yo estudiaba, esto era en el siglo XX, decían los libros que el "rey reina pero no gobierna". Con ello querían decir que el rey no tenía ningún poder, firmaba todo lo que el gobierno de turno le ponía delante de las narices y luego se iba a esquiar o navegar, esto último no lo decían los libros, lo decían las noticias. Cuando murió el anterior rey de Marruecos a quien el rey de España calificaba de "hermano mayor" fue entronizado su hijo Mohamed VI y el rey de España lo calificó de "hermano pequeño".
Que en el asunto de Haydar los gobiernos marroquí y español no quieran cambiar sus posiciones, el gobierno español teme que si presiona en exceso los negocios españoles en Marruecos puedan resentirse, lo puedo entender, puedo entender que el Estado marroquí no es un ejemplo de respeto a los derechos humanos, y el español prefiere poner por delante los intereses económicos, como por otra parte hacen las democracias - que el respeto a los derechos humanos no perjudiquen un buen negocio.
Pero el rey de España si que podría tratar de interceder a favor de Haidar ante su "hermano pequeño". No creo que hacer una llamada le suponga un esfuerzo tan agotador. En caso contrario no tendremos más remedio que preguntarnos ¿Para qué sirve un rey?.

2 comentaris:

Antoniatenea ha dit...

¿Te digo para qué sirve un Rey?: PARA ABSOLUTAMENTE NADA...Es una institución obsoleta, desfasada, representantede una época de privilegios injusta y no igualitaria que pasó a la historia y un gasto estúpido e inútil para el país. Me declaro radicalmente antimonárquica!! Y no tengo nada personal contra el actual Rey, pero no lo quiero ni necesito como tal.
Una abraçada, Jaume.

Jaume C. i B. ha dit...

Firmo tu opinión desde la primera a la última palabra. En casos como el de Haidar el rey de España podría influir pero prefiere no hacer nada.