11 de des. 2009

Aznar: un plebeu que vol ser noble

Aznar: un plebeu que vol ser noble

Aznar està desesperat per aconseguir honors i distincions sigui com sigui. Com què per mèrits de la seva política no els va poder obtenir intenta comprar-los, un exemple va ser la medalla del congrés dels Estats Units que va costar a l'erari públic molts diners i que finalment no li va ser concedida. El llepaculisme i seguidisme d'Aznar en vers la política internacional de Bush no li va garantir una medalla que ell va haver d'intentar comprar, pagant els espanyols, no pas ell, només li va permetre posar els peus damunt la taula alhora que ficava el seu país de quatre potes en les aventures bèl·liques de Bush.

Premi a un rei...

Aznar és un arribista social amb ínfules de gran estadista, ho va demostrar durant vuit anys de govern però ja havia donat avisos abans i continua donant-los. No fa tants dies FAES la fundació del PP des de la què Aznar marca les directrius ideològiques al seu partit va concedir el I premi FAES de la llibertat al rei d'Espanya.

... a canvi d'un títol nobiliari

És coneguda la pèssima relació entre el rei Joan Carles I i Aznar, durant vuit anys en què pel fet que Aznar era president del govern van haver de reunir-se sovint van mostrar-se mútua animadversió.

Aznar va demostrar les seves ínfules reials amb el casament reial que va ofendre a tothom, excepte als seus, casant la seva filla com si fos la filla de l'Emperador de Bizanci. Sembla que el premi que FAES va concedir al rei d'Espanya no va ser un premi perquè si, hi havia una intenció oculta, potser no tan oculta, aquesta intenció era la de fer ascendir Aznar des de la plebs fins a la Noblesa. Ja imaginava que això de la Noblesa estava molt devaluat, no suposava que ho estigues tant.

Aznar: un plebeyo que quiere ser noble

Aznar está desesperado por lograr honores y distinciones sea como sea. Como qué por méritos de su política no los pudo obtener intenta comprarlos, un ejemplo fue la medalla del congreso de Estados Unidos que costó al erario público mucho dinero y que postreramente no le fue concedida. El lameculismo y seguidismo de Aznar hacia la política internacional de Bush no le garantizó una medalla que él tuvo de intentar comprar, pagando los españoles, no él, solo le permitió poner los pies encima la mesa al mismo tiempo que metía su país de cuatro patas en las aventuras bélicas de Bush.

Premio a un rey...

Aznar es un arribista social con ínfulas de gran estadista, lo demostró durante ocho años de gobierno pero ya había dado avisos antes y continúa dándolos. No hace tantos días FAES, la fundación del PP desde la qué Aznar marca las directrices ideológicas a su partido concedió el I premio FAES de la libertad al rey de España.

... a cambio de un título nobiliario

Es conocida la pésima relación entre el rey Juan Carlos I y Aznar, durante ocho años en los que debido a que Aznar era presidente del gobierno hubieron de reunirse muy a menudo se mostraron mutua animadversión.

Aznar demostró sus ínfulas reales con el casamiento real que ofendió a todo el mundo, excepto a los suyos, casando su hija como si fuese la hija del Emperador de Bizancio. Parece que el premio que FAES concedió al rey de España no fue un premio porque si, había una intención oculta, quizá no tan oculta, esta intención era la de hacer ascender Aznar desde la plebe hasta la Nobleza. Ya imaginaba que eso de la Nobleza estaba muy devaluado, no suponía que lo estuviese tanto.