21 de des. 2009

Montescos i Capulets TV

Montescos i Capulets TV

No estem encara en el dia 28 de desembre i per tant la notícia és real i veritable. S'anuncien dues fusions televisives entre les cadenes privades espanyoles. El més surrealista és que són fusions entre cadenes que tenen línies editorials i ideològiques molt diferents, podríem dir que oposades. D'una banda tenim a Cuatro que s'uneix amb Telecinco. D'altra banda es fusionen La Sexta i Antena 3. Diuen que és una fusió a nivell empresarial però a efectes de la graella televisiva i diuen que no hi haurà canvi. Realment semblen matrimonis de conveniència que ja tenen una pèssima relació en alguns casos i que ara hauran de conviure junts tot i dir-se el nom del porc els uns als altres.

Fusió 1

Vídeo 1: Antena 3 + Vídeo 2: La Sexta

Fusió 2

Vídeo 3: Cuatro + Vídeo 4: Telecinco

Montescos y Capuletos TV
No estamos todavía en el día 28 de diciembre y por tanto la noticia es real y verdadera. Se anuncian dos fusiones televisivas entre las cadenas privadas españolas. Lo surrealista es que son fusiones entre cadenas que tienen líneas editoriales e ideológicas muy diferentes, podríamos decir que opuestas. Por un lado tenemos a Cuatro que se une con Telecinco. Por otro lado se fusionan La Sexta y Antena 3. Dicen que es una fusión a nivel empresarial pero a efectos de la parrilla televisiva y dicen que no habrá cambio. Realmente parecen matrimonios de conveniencia que ya tienen una pésima relación en algunos casos y que ahora tendrán que convivir juntos a pesar de decirse el nombre del cerdo unos a otros.