27 de des. 2009

Civilització i curses de braus

Civilització i curses de braus

Friedrich Heinrich Alexander Baró de Humboldt, Alexander von Humboldt pels amics, va dir que “el grau de civilització d'un poble es mesura en la forma en què tracta els animals". .A Catalunya una iniciativa legislativa popular recolzada per 180.000 signatures va ser admesa a tràmit pel Parlament. A Barcelona ciutat a feia temps que no se'n podien fer espectacles amb animals i això fa que els circs que fan servir animals no puguin venir a la ciutat. Des de certs sectors s'ha criticat això. Barcelona és una ciutat què en moltes coses s'ha avançat a d'altres, i en el tema de la protecció als animals no podia ser menys. I amb Barcelona la resta de Catalunya, demostrant que som una societat avançada. L'Ajuntament de Barcelona ja va proclamar-se fa temps ciutat antitaurina. Aquesta proclamació no tenia validesa jurídica però era un pas important. Ara és Catalunya la que des del seu Parlament podria, sempre que no sucumbeixin a les pressions dels sectors protaurins i mediàtics, la que podria prohibir les curses de braus.

També a l'Estat espanyol hi ha un moviment antitaurí però allà el nacionalisme espanyol més caspós tant polític com mediàtic ofega la veu d'aquests moviments donant la imatge que només hi ha antitaurins a Catalunya i que tot és un contuberni entre independentistes i altra gent rara que no s'estima Espanya. També en altres països hi ha un moviment contra aquest espectacle salvatge: Holanda, Bèlgica, Suissa o Regne Unit. I llatinoamèrica no s'ha quedat enrere. A Xile, Argentina, Uruguai, Cuba o Brasil també intenten prendre mesures per acabar amb les curses de braus. Una opció proposada seria que a Espanya fessin com a Portugal i no matessin el toro, algú ha proposat fins i tot que les banderilles en lloc de clavar-les s'enganxin amb velcro. Però els sectors protaurins no volen cedir, es mostren intransigents, volen toros amb banderilles clavades i rajant sang en una gradual agonia fins a la mort.

Ajuntaments, comunitats autònomes, el govern central i fins i tot la UE subvencionen la tortura d'animals per a delit d'uns quants amb 600 milions d'euros anuals. És comprensible que alguns no vulguin perdre aquesta generosa quantitat de diners.

Civilización y corridas de toros
Friedrich Heinrich Alexander Barón de Humboldt, Alexander von Humboldt por los amigos, dijo que " el grado de civilización de un pueblo se mide en la forma en que trata a los animales ". . En Cataluña, una iniciativa legislativa popular apoyada por 180.000 firmas fue admitida a trámite por el Parlamento. En Barcelona ciudad hacía tiempo que no se podían hacer espectáculos con animales y eso hace que los circos que utilizan animales no puedan venir a la ciudad. Desde ciertos sectores se ha criticado esto. Barcelona es una ciudad que en muchas cosas se ha avanzado en otros, y en el tema de la protección a los animales no podía ser menos. Y con Barcelona el resto de Cataluña, demostrando que somos una sociedad avanzada. El Ayuntamiento de Barcelona ya se proclamó hace tiempo ciudad antitaurina. Esta proclamación no tenía validez jurídica pero era un paso importante. Ahora es Cataluña la que desde su Parlamento podría, siempre que no sucumban a las presiones de los sectores protaurins y mediáticos, la que podría prohibir las corridas de toros.
También en España hay un movimiento antitaurino pero allí el nacionalismo español más casposo tanto político como mediático ahoga la voz de estos movimientos dando la imagen que sólo hay antitaurinos en Cataluña y que todo es un contubernio entre independentistas y otra gente rara que no quiere a España. También en otros países hay un movimiento contra este espectáculo salvaje: Holanda, Bélgica, Suiza o Reino Unido. Y latinoamérica no se ha quedado atrás. En Chile, Argentina, Uruguay, Cuba o Brasil también intentan tomar medidas para acabar con las corridas de toros. Una opción propuesta sería que en España hicieran como en Portugal y no mataran al toro, alguien ha propuesto incluso que las banderillas en lugar de clavarse las peguen con velcro. Pero los sectores protaurins no quieren ceder, se muestran intransigentes, quieren toros con banderillas clavadas y chorreando sangre en una paulatina agonía hasta la muerte.
Ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno central e incluso la UE subvencionan la tortura de animales para deleite de unos cuantos con 600 millones de euros anuales. Es comprensible que algunos no quieran perder esta generosa cantidad de dinero.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Estoy de acuerdo que "el grado de civilización de un pueblo se mide por la forma en que trata a los animales".
Yo creo que sería excelente que en Barcelona/Catalunya se aprobara la ley que declara a la ciudad y territorio antitaurinos - contra las corridas de toros - que no existan allí.

Jaume C. i B. ha dit...

Hay que lamentar que los sectores protaurinos están presionando a los partidos políticos para que se posicionen en contra.