25 de des. 2009

76 anys de la mort del president Macià

76 anys de la mort del president Macià

Francesc Macià i Llussà va néixer a Vilanova i la Geltrú el 21 d'octubre de 1859. Va ser tinent coronel de l'exèrcit fins que les seves desavinences amb els seus companys després dels fets del Cu-cut el van fer deixar la seva carrera militar. L'any 1922 fundà Estat Català i l'any 1931 Esquerra Republicana
de Catalunya. Va ser el 122è President de la Generalitat des de 1931 fins a la seva mort el 25 de desembre de 1933 com a conseqüència d'una peritonitis.

Aquest any 2009 se celebra el 150è aniversari del naixement de Francesc Macià i Llussà, 122è president de la Generalitat de Catalunya, nascut a Vilanova i la Geltrú i mort a Barcelona el dia de Nadal de 1933.

El 14 d'abril de 1931 el president de la Generalitat de Catalunya va proclamar la República Catalana des del balcó del Palau de la Generalitat a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Amb motiu del 78 aniversari d'aquesta proclamació convé recuperar aquest discurs per fer despertar un país adormit. Si, tenim una democràcia, però és una democràcia fràgil perquè els hereus ideològics dels que van enderrocar la II República Espanyola, la República Catalana i van ser responsables
de l'assassinat del President Lluís Companys continuen tenint el poder per decidir sobre les nostres vides, i perquè hi ha una espassa de Dàmocles que penja damunt del cap dels catalans que són els intents involucionistes dels dos partits majoritaris espanyols. Francesc Macià proclama la República Catalana· Plaça de Sant Jaume, Barcelona · 14 abril de 1931

Catalans:

Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica.
D'acord amb el President de la República federal espanyola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.
En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria.
Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, anem a establir. Ens
apoiem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre.
En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots el pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.
Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.
Barcelona, 14 d'abril de 1931.

EL CORONEL MACIÀ

Direcció i guió: Josep Maria Forn.
País: Espanya.
Any: 2006.
Duració: 106 min.
Gènere: Biopic, drama.
Interpretació: Abel Folk (Francesc Macià Llussà), Marta Marco (Eugenia Lamarca), Molly Malcolm (Elisabeth Joyce), Félix Pons (Maspons), Ricard Borràs (Ventura Gassol), Pere Ventura (Carner Ribalta), Roger Casamajor (Daniel Cardona), Manel Barceló (coronel Azcarate), Lluís Soler (Henry Torres), Juli Fábregas (Vilanova).Producció: Josep Maria Forn.
Música: Albert Guinovart.
Fotografia: Jaume Peracaula. Muntatge: Josep M. Aragonés.
Direcció artística: Josep Massagué.
Estrena a Espanya: 20 abril 2007.

SINOPSI: Elisabeth Joyce (Molly Malcolm), una jove historiadora irlandesa, arriba a Barcelona al novembre de 1905, just per a assistir a l'assalt de 200 militars armats amb estrals a la impremta del setmanari Cu-cut i a la redacció del diari La veu de Catalunya. Elisabeth presencia espantada aquests fets i la tempestat política que desencadenen enfrontant a l'exèrcit amb les forces catalanistes. Els militars de tot Espanya se solidaritzen amb els oficials assaltants, excepte un, que planta cara amb decisió i fermesa als seus companys. És el tinent coronel en Cap de la Comandància d'Enginyers de Lleida. El seu nom és Francesc Macià Llussà (Abel Folk).

Vídeo: Discurs del 14 d'abril de 1931 del president Macià

Vídeo: Fragment de la pel·lícula "Coronel Macià

Vídeo: El coronel Macià, un film de Josep Maria Forn (2008)

Vídeo: Monument a Francesc Macià (Plaça Catalunya, Barcelona)

Vídeo: FRANCESC MACIÀ A SANT ADRIÀ DELS BESÒS

76 años de la muerte del presidente Macià

Francesc Macià nació en Vilanova i la Geltrú el 21 de octubre de 1859. Fue teniente coronel del ejército hasta que sus desavenencias con sus compañeros después de los hechos del Cu-cut le hicieron dejar su carrera militar. En 1922 fundó Estado Catalán y el año 1931 Esquerra Republicana de Catalunya. Fue el 122 º Presidente de la Generalitat desde 1931 hasta su muerte el 25 de diciembre de 1933 como consecuencia de una peritonitis.

Este año 2009 se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Francesc Macià, 122 º presidente de la Generalitat de Cataluña, nacido en Vilanova i la Geltrú y muerto en Barcelona el día de Navidad de 1933.

El 14 de abril de 1931 el presidente de la Generalitat de Cataluña proclamó la República Catalana desde el balcón del Palau de la Generalitat en la Plaza Sant Jaume de Barcelona.Con motivo del 78 aniversario de esta proclamación conviene recuperar este discurso para hacer despertar a un país dormido. Si, tenemos una democracia, pero es una democracia frágil que los herederos ideológicos de los que derribaron la Segunda República Española, la República Catalana y fueron responsables del asesinato del presidente Lluís Companys siguen teniendo el poder para decidir sobre nuestras vidas, y porque hay una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los catalanes que son los intentos involucionistas de los dos partidos mayoritarios espanyols.Francesc Macià proclama la República Catalana · Plaza de Sant Jaume, Barcelona · 14 abril de 1931

Catalanes:
Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrante de la Federación ibérica.
De acuerdo con el Presidente de la República federal española Niceto Alcalá Zamora, con el que hemos ratificado los acuerdos tomados en el pacto de San Sebastián, me
hago cargo provisionalmente de las funciones de Presidente del Gobierno de Cataluña, esperando que el pueblo español y el catalán expresarán cuál es en estos momentos su voluntad.
Al hacer esta proclamación, con el corazón abierto a todas las esperanzas, nos conjuramos y pedimos a todos los ciudadanos de Cataluña que se conjuren con nosotros para hacerla prevalecer por los medios que sean, incluso si fuera necesario el sacrificio de la propia vida .Todo aquel, pues, que perturbe el orden de la naciente República Catalana, será considerado como un agente provocador y un traidor a la Patria.
Esperamos que todos sabréis haceros dignos de la libertad que nos hemos dado y de la justicia que, con la ayuda de todos, vamos a establecer. Nos apoyamos sobre cosas inmortales como son los derechos de los hombres y los pueblos y, muriendo y todo si fuera necesario, no podemos perder.
En proclamar nuestra República, hacemos llegar nuestra voz a todos los pueblos de España y del mundo, pidiéndoles que espiritualmente estén a nuestro lado y frente a la monarquía borbónica que hemos abatido, y les ofrecemos aportarles todo nuestro esfuerzo y toda la emoción de nuestro pueblo renaciente para asegurar la paz internacional.
Por Cataluña, los otros pueblos hermanos de España, por la fraternidad de todos los hombres y de todos los pueblos, Catalanes, sabed haceros dignos de Cataluña.
Barcelona, 14 de abril de 1931.

EL CORONEL MACIÀ

Direcció y guión: Josep Maria Forn.
País: España.
Año: 2006.
Duración: 106 min.
Género: Biopic, drama.
Interpretación: Abel Folk (Francesc Macià Llussà), Marta Marco (Eugenia Lamarca), Molly Malcolm (Elisabeth Joyce), Félix Pons (Maspons), Ricard Borràs (Ventura Gassol), Pere Ventura (Carner Ribalta), Roger Casamajor (Daniel Cardona), Manel Barceló (coronel Azcarate) , Lluís Soler (Henry Torres), Juli Fábregas (Vilanova). Producción: Josep Maria Forn.
Música: Albert Guinovart.
Fotografía: Jaume Peracaula. Montaje: Josep M. Aragonés.
Dirección artística: Josep Massagué.
Estreno en España: 20 abril 2007.
SINOPSIS: Elisabeth Joyce (Molly Malcolm), una joven historiadora irlandesa, llega a Barcelona en noviembre de 1905, justo para asistir al asalto de 200 militares armados con estral en la imprenta del semanario Cu-cut ya la redacción del diario La voz de Cataluña. Elisabeth presencia asustada estos hechos y la tormenta política que desencadenan enfrentando al ejército con las fuerzas catalanistas. Los militares de toda España se solidarizan con los oficiales asaltantes, excepto uno, que planta cara con decisión y firmeza a sus compañeros.Es el teniente coronel Jefe de la Comandancia de Ingenieros de Lleida. Su nombre es Francesc Macià Llussà (Abel Folk).


2 comentaris:

Patric ha dit...

Creo que recordar el nacimiento de Francesc Maciá - 122 presidente de la Generalitat que proclamó la República el 14 de abril de 1931, es muy importante y coincidente con los momentos que vive Catalunya, con el movimiento de ciudadanos por la independencia. Creo que su discurso puede resultar muy estimulante para los catalanes en el presente.

Crec recordar el naixement de Francesc Macià - 122 president de la Generalitat que va proclamar la República el 14 d'abril de 1931, és molt important i coincident amb els moments que viu Catalunya, amb el moviment de ciutadans per la independència. Crec que el seu discurs pot resultar molt estimulant per als catalans en el present.

Jaume C. i B. ha dit...

He recordado tanto la fecha de su nacimiento 1859 (hace 150 años) como la de su fallecimiento (hace 76 años) debido a que coincide que se cumple siglo y medio de su nacimiento y que falleció el día de navidad de 1933.