30 de jul. 2010

L'exèrcit no paga una factura per esta emesa en català

L'exèrcit no paga una factura per esta emesa en catalàFrancesc Canet, alcalde de Figueres, ha denunciat que l'exèrcit espanyol ha retornat unes factures dels serveis municipals referides a tres immobles propietat de les forces armades espanyoles situats a Figueres.

Diu l'alcalde que mai havien tingut problemes i que l'exèrcit havia pagat sempre però la factura del mes de juny va ser retornada dient que no les pagaran fins que no siguin emeses en castellà.
L'alcalde de Figueres comenta que al Ministeri no ha fet gaire gràcia que es faci públic aquest fet. Quina pell tan sensible que tenen aquests militars, si haguessin pagat i s'haguessin estalviat la mostra de menyspreu cap a la llengua catalana no estaríem parlant del tema.
La seva obligació és pagar, com fem tots els ciutadans, si no estan d'acord amb el que els toca pagar trobo normal i just que es queixin i reclamin però no hi ha res que pugui justificar no pagar perquè la llengua de la factura no els agrada gens ni mica.
L'exèrcit, ni tan sols l''exèrcit espanyol pot estar exempt del compliment de les normes que ens afecten a tots els ciutadans, quan no paguem un tribut, tassa o contribució corresponent rebem un requeriment per satisfer aquest deute, i acostuma a anar amb un recàrrec, si tot i així ens fem els despistats ens poden embargar els comptes, crec que l'Ajuntament de Figueres hauria d'actuar de la mateixa manera amb l'exèrcit espanyol: que paguin, i si no ho fan en el temps que correspon afegir-hi un recàrrec del 20% com a qualsevol ciutadà, i tot i així no paga procedir a l'embargament dels comptes com farien amb qualsevol altre ciutadà deutor.
I de pas els afegiria un altre recàrrec pel menyspreu contra la nostra llengua.El ejército no paga una factura por esta emitida en catalán

Francesc Canet, alcalde de Figueres, ha denunciado que el ejército español ha devuelto unas facturas de los servicios municipales referidas a tres inmuebles propiedad de las fuerzas armadas españolas situados a Figueres.

Dice el alcalde que nunca habían tenido problemas y que el ejército había pagado siempre pero la factura del mes de junio fue devuelta diciendo que no la pagarán hasta que no sean emitidas en castellano.
El alcalde de Figueres comenta que al Ministerio no le ha hecho mucho gracia que se
haga público este hecho. Que piel tan sensible que tienen estos militares, si hubiesen pagado y se hubiesen ahorrado la muestra de menosprecio hacia a la lengua catalana no estaríamos hablando del tema.

Su obligación es pagar, como hacemos todos los ciudadanos, si no están de acuerdo con lo que les toca pagar encuentro normal y justo que se quejen y reclamen pero no hay nada que pueda justificar no pagar porque la lengua de la factura no les gusta nada de nada.
El ejército, ni tan siquiera el ejército español puede estar exento del cumplimiento de las normas que nos afectan a todos los ciudadanos, cuando no pagamos un tributo, tasa o contribución correspondiente recibimos un requerimiento por satisfacer ésta deuda, y acostumbra a ir con un recargo, si aun así nos hacemos los despistados nos pueden embargar las cuentas, creo que el Ayuntamiento de Figueres debería actuar de la misma manera con el ejército español: que paguen, y si no lo hacen en el tiempo que corresponde añadir un recargo del 20% como cualquiera ciudadano, y aun así no paga proceder al embargo de las cuentas como harían con cualquiera otro ciudadano deudor.
Y de paso les añadiría otro recargo por el menosprecio contra nuestra lengua.