29 de jul. 2010

Adéu, torero

Adéu, torero

El Parlament de Catalunya ha aprovat la prohibició de les curses de braus a Catalunya per 68 vots favorables, 55 en contra i 9 abstencions. Aquesta prohibició entrarà en vigor l'any 2012. Catalunya és la segona comunitat autònoma que prohibeix les curses de braus, Canàries ho va fer fa 20 anys, per tant la reacció de determinada premsa espanyola i dels dirigents del PP em sembla hipòcrita i completament fora de lloc.
La reacció del PP és absolutament forassenyada ja que barregen temes sense solta ni volta, a veure si confonent al personal hi treuen ells beneficis i redits electorals. Rajoy compara la prohibició de les curses de braus amb la cacera, la pesca esportiva i les carreres de motos. Aquests són els arguments de qui va ser "el proper president del govern espanyol". La iniciativa de la plataforma PROU era clara en la seva ILP i molt específica, demanaven la prohibició de les curses de braus. Ningú, de moment, ha plantejat una ILP per prohibir la cacera o la pesca esportiva. I no veig que collons pinten les carreres de motos ficades en aquest assumpte. Les motos no són animals sinó màquines, però potser Rajoy no ho sap. Però suposo que quan manquen arguments i cal fer soroll en el PP intenten embolicar la troca tot el que sigui possible. Rajoy ha anunciat que demanarà al govern que sol·liciti el reconeixement de les curses de braus com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Em semblaria un disbarat que el govern demani que la UNESCO reconegui la tortura i mort d'un animal com a Patrimoni Cultural, i la UNESCO perdria tota la credibilitat al donar aquesta categoria a una activitat bàrbara i cruel de maltractament als animals que acaba amb la seva mort..
Rajoy diu que no es poden anteposar qüestions identitàries a la defensa de la llibertat dels ciutadans. Té raó, llàstima que qui ha convertit aquest assumpte en una qüestió identitària sigui el PP ja que ho veuen com un atac a les tradicions espanyoles per part de catalans malignes, i això ho fan embolicats en la seva bandera i amb la montera per barret, i tocant les castanyoles. Només cal veure que Rajoy anuncia la presentació d'unes mocions el mes de setembre per tractar de forçar al PSOE a pronunciar-se sobre si creu en la nació espanyola, en la igualtat de tots i en l'Estat de les autonomies. Jo no tinc cap dubte que tant PP com PSOE coincideixen en el concepte de nació espanyola, si que poso en dubte que el PP cregui en la igualtat de tots els ciutadans i ja no diguem, en l'Estat de les autonomies, és més, tinc seriosos dubtes que el PP cregui en la democràcia, l'honestedat i en la separació de poders.
El PP pretén anul·lar la decisió del Parlament de Catalunya, i ja sabem que no és el primer cop, demostrant una absoluta falta de respecte per Catalunya i les seves institucions. Des de fa 30 anys que el PP, abans AP, intenta carregar-se el programa d'immersió lingüística i ha realitzat infames atacs contra la nostra llengua, sigui emprant els mitjans de comunicació, la propaganda i la demagògia anticatalana o els tribunals, fins que ha trobat uns magistrats afins, els del TC, que han deixat tocada de mort la llei d'immersió lingüística, una matèria de la que abans aquest tribunal ja s'havia proclamat favorablement fins que amb l'actual composició el PP ha trobat uns magistrats afins a la seva doctrina sobre la nació espanyola.
Pretendre, com pretén el Partit Popular imposar les curses de braus quan en una comunitat autònoma el poble mitjançant la ILP ha instat al seu Parlament ha prohibir aquest espectacle bàrbar és impropi de demòcrates, i més amb la irònica situació que vint anys enrere i que va ser a proposta d'un membre del PP.
Poc després de conèixer-se el resultat de la votació en què s'ha aprovat que a Catalunya les curses de braus estaran prohibides des de l'any 2012 han començat a aparèixer missatges on es fa una crida al boicot econòmic contra Catalunya. Realment hi ha per pensar que no hi toquen, si segons aquests espanyolistes Catalunya és Espanya és absolutament absurd que facin un boicot econòmic que els pot acabar arrossegant a ells donat que el pes de l'economia catalana a la d'Espanya és tan gran, i si pretenen convèncer als catalans que encara creuen en una entesa amb Espanya que més ens val independitzar-nos aquesta és la millor argumentació. Per a què continuar amb aquesta gent que ens insulta, ens difama i a sobre intenta destruir la nostra economia?. No paga la pena seguir junts amb aquests bàrbars, que sembla que només gaudeixen si poden matar alguna cosa i fer-ho amb crueltat.


Adiós, torero

El Parlamento de Cataluña ha aprobado la prohibición de las corridas de toros en Cataluña por 68 votos favorables, 55 en contra y 9 abstenciones. Esta prohibición entrará en vigor el año 2012. Cataluña es la segunda comunidad autónoma que prohíbe las corridas de toros, Canarias lo hizo hace 20 años, por lo tanto la reacción de determinada prensa española y de los dirigentes del PP me parece hipócrita y completamente fuera de lugar. La reacción del PP es absolutamente insensata ya que mezclan temas sin ton ni son, a ver si confundiendo al personal se sacan ellos beneficios y réditos electorales.
Rajoy compara la prohibición de las corridas de toros con la caza, la pesca deportiva y las carreras de motos. Estos son los argumentos de quien fue "el próximo presidente del gobierno español". La iniciativa de la plataforma PROU (BASTA) era clara en su ILP y muy específica, pedían la prohibición de las corridas de toros. Nadie, de momento, ha planteado una ILP para prohibir la caza o la pesca deportiva. Y no veo que cojones pintan las carreras de motos metidas en este asunto. Las motos no son animales sino máquinas, pero quizá Rajoy no lo sabe. Pero supongo que cuando faltan argumentos y hay que hacer ruido en el PP intentan liarla todo lo que sea posible. Rajoy ha anunciado que pedirá al gobierno que solicite el reconocimiento de las corridas de toros como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Me parecería un disparate que el gobierno pida que la UNESCO reconozca la tortura y muerte de un animal como Patrimonio Cultural, y la UNESCO perdería toda la credibilidad al dar esta categoría a una actividad bárbara y cruel de maltrato a los animales que acaba con la su muerte ..
Rajoy dice que no se pueden anteponer cuestiones identitarias en la defensa de la libertad de los ciudadanos. Tiene razón, lástima que quien ha convertido este asunto en una cuestión identitaria sea el PP ya que lo ven como un ataque a las tradiciones españolas por parte de catalanes malignos, y esto lo hacen envueltos en su bandera y con la montera por sombrero, y tocando las castañuelas. Sólo hay que ver que Rajoy anuncia la presentación de unas mociones el mes de septiembre para tratar de forzar al PSOE a pronunciarse sobre si cree en la nación española, en la igualdad de todos y en el Estado de las autonomías. Yo no tengo ninguna duda de que tanto PP como PSOE coinciden en el concepto de nación española, si que pongo en duda que el PP crea en la igualdad de todos los ciudadanos y ya no digamos, en el Estado de las autonomías, es más, tengo serias dudas de que el PP crea en la democracia, la honestidad y en la separación de poderes. El PP pretende anular la decisión del Parlamento de Cataluña, y ya sabemos que no es la primera vez, demostrando una absoluta falta de respeto por Cataluña y sus instituciones. Desde hace 30 años que el PP, antes AP, intenta cargar el programa de inmersión lingüística y ha realizado infames ataques contra nuestra lengua, sea utilizando los medios de comunicación, la propaganda y la demagogia anticatalana o los tribunales, hasta que ha encontrado unos magistrados afines, los del TC, que han dejado tocada de muerte la ley de inmersión lingüística, una materia de la que antes este tribunal ya se había proclamado favorablemente hasta que con la actual composición el PP ha encontrado unos magistrados afines a su doctrina sobre la nación española.
Pretender, como pretende el Partido Popular imponer las corridas de toros cuando en una Comunidad Autónoma el pueblo mediante la ILP ha instado a su Parlamento ha prohibir este espectáculo bárbaro es impropio de demócratas, y más con la irónica situación que veinte años atrás y que ser a propuesta de un miembro del PP.
Poco después de conocerse el resultado de la votación en que se ha aprobado que en Cataluña las corridas de toros estarán prohibidas desde el año 2012 han empezado a aparecer mensajes donde se hace un llamamiento al boicot económico contra Cataluña. Realmente hay para pensar que no tocan, si según estos españolistas Cataluña es España es absolutamente absurdo que hagan un boicot económico que les puede acabar arrastrando a ellos dado que el peso de la economía catalana en la de España es tan grande, y si pretenden convencer a los catalanes que aún creen en un entendimiento con España que más nos vale independizarnos esta es la mejor argumentación. ¿Para que continuar con esta gente que nos insulta, nos difama y encima intenta destruir nuestra economía?. No vale la pena seguir juntos con estos bárbaros, que parece que sólo disfrutan si pueden matar algo y hacerlo con crueldad.