4 de jul. 2010

Cospedal i el feixisme

Cospedal i el feixisme

Mariano Rajoy va substituir a Ángel Acebes i Eduardo Zaplana per María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Semblava que allò era un canvi cap a la moderació. El mateix Rajoy havia substituït a Aznar, és clar que va ser nomenat a dit com ell. Però el temps ha demostrat que passar de les histriòniques rucades d'Acebes a Cospedal no era un canvi més que de cares. Des de fa mesos Dolores de Cospedal sembla que pretén que enyorem a l'histriònic Acebes. Diverses vegades ha amenaçat que portarà als tribunals a qui els acusi de qualsevol cosa però encara no ho ha fet, suposo que no deu haver trobat un jutge afí. Amb motiu de la sentència de l'Estatut i les declaracions posteriors del president Montilla a Dolores de Cospedal no se li va ocórrer cap altre cosa que acusar Montilla “d'actuar com un feixista”. Va acusar Montilla de voler reeditar el Pacte del Tinell, que segons el PP i els seus mitjans afins era un acord entre els partits catalans per marginar al PP. Bé, el Pacte del Tinell era un acord per forma govern i que cap dels partits arribaria a acords amb el PP en resposta als atacs que des d'aquest partit es feien contra Catalunya. Al PP no se'l va marginar, va marginar-se de tot, atacant a qualsevol cosa que fes olor a catalana. Els fets són els que són. L'actitud del PP durant la negociació de l'Estatut a les Corts espanyoles en seria un exemple, van intentar impedir que el text fos admés, va recollir signatures “contra Catalunya” i Mariano Rajoy no va tenir problemes a “aplaudir” les amenaces colpistes del general Mena. Van intentar impedir el referèndum a Catalunya, pas final – o això ens pensàvem – per l'aprovació de l'Estatut segons marca la llei, dient que aquest referèndum era il·legal, i van intentar organitzar-ne un ells mateixos, aquest si que n'era il·legal. Fracassats tots els intents van recórrer l'Estatut al TC. Raons sobrades hi ha per marginar al PP però no va ser així, van ser ells els que van marginar-se de les institucions i han intentat obtenir per vies no democràtiques allò que sabien que no obtindrien per una via normal i democràtica. Davant del que molts catalans considerem una escopinada de l'Estat espanyol contra els drets del poble de Catalunya en forma de sentència del TC la societat civil catalana ha optat per manifestar-se i fer pública la seva protesta contra aquesta infàmia perpetrada pel Partit Popular, del qual és secretària general la senyora Dolores de Cospedal, a través d'un Tribunal Constitucional qüestionat per tothom. I la sentència empra un llenguatge que recorda al llenguatge del règim anterior insistint en la indissoluble unitat de la nació espanyola. La senyora Cospedal acusa Montilla de feixista però hauria d'anar amb més cura, les paraules les carrega el diable, però a vegades quan s'empran amb l'absoluta ignorància i alegria que les empra la senyora Cospedal se li poden tornar en contra. A la senyora Cospedal caldria recordar-li que si vol veure feixistes no cal que surti de la seu del seu partit: el president fundador del PP, Manuel Fraga, va ser ministre durant el règim feixista del general Franco, Aznar, va ser falangista en la seva joventut i el temps ha demostrat que aquestes idees segueixen estan presents en el seu pensament personal i del Think Tank (FAES) que dirigeix, Jaime Mayor Oreja s'ha destacat en alguna entrevista per defensar el règim franquista, i Alejo Vidal-Quadras, eurodiputat del PP molt relacionat amb diversos grupuscles feixistes com DENAES. És ben curiós que sigui en actes del PP on s'han pogut veure banderes preconstitucionals, és a dir, del règim franquista. Sembla que la senyora Cospedal pretén veure feixistes en els altres partits i no sap que el seu és un partit fundat per feixistes al qual donen suport mitjans de comunicació d'ideologia obertament ultradretana. Més vergonyós ha sigut que poc després la senyora Cospedal digui que les seves paraules han sigut malinterpretades i que la seva justificació a més de ridícula només sembli un canvi de paraules per dir que no ha dit allò que tots li hem sentit.

http://www.rtve.es/noticias/20100701/cospedal-tacha-fascista-a-montilla-tratar-excluir-pp-vida-catalana/337953.shtml

http://yeagov.blogspot.com/2010/07/cospedal-tacha-de-fascista-montilla-por.html

Cospedal y el fascismo

Mariano Rajoy sustituyó a Ángel Acebes y Eduardo Zaplana por María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Parecía que aquello era un cambio hacia la moderación. El mismo Rajoy había sustituido a Aznar, está claro que fue nombrado a dedo como él. Pero el tiempo ha demostrado que pasar de las histriónicas burradas de Acebes a Cospedal no era un cambio más que de caras. Desde hace meses Dolores de Cospedal parece que pretende que añoramos al histriónico Acebes. Varias veces ha amenazado que llevará a los tribunales a quien los acuse de cualquier cosa pero aún no lo ha hecho, supongo que no habrá encontrado un juez afín. Con motivo de la sentencia del Estatut y las declaraciones posteriores del presidente Montilla a Dolores de Cospedal no se le ocurrió otra cosa que acusar Montilla "de actuar como un fascista". Acusó a Montilla de querer reeditar el Pacto del Tinell, que según el PP y sus medios afines era un acuerdo entre los partidos catalanes para marginar al PP. Bueno, el Pacto del Tinell era un acuerdo para forma gobierno y que ninguno de los partidos llegaría a acuerdos con el PP en respuesta a los ataques que desde este partido se hacían contra Cataluña. Al PP no le marginó, marginó de todo, atacando a cualquier cosa que oliera a catalana. Los hechos son los que son. La actitud del PP durante la negociación del Estatut en las Cortes españolas sería un ejemplo, intentaron impedir que el texto fuera admitido, recogió firmas "contra Cataluña" y Mariano Rajoy no tuvo problemas en "aplaudir" las amenazas golpistas del general Mena. Intentaron impedir el referéndum en Cataluña, paso final - o eso pensábamos - por la aprobación del Estatuto según marca la ley, diciendo que este referéndum era ilegal, e intentaron organizar uno ellos mismos, este si que era ilegal. Fracasados todos los intentos recurrieron el Estatut en el TC. Razones sobradas hay para marginar al PP pero no fue así, fueron ellos los que marginarse de las instituciones y han intentado obtener por vías no democráticas lo que sabían que no obtendrían por una vía normal y democrática. Ante lo que muchos catalanes consideramos un escupitajo del Estado español contra los derechos del pueblo de Cataluña en forma de sentencia del TC la sociedad civil catalana ha optado por manifestarse y hacer pública su protesta contra esta infamia perpetrada por el Partido Popular, es secretaria general la señora Dolores de Cospedal, a través de un Tribunal Constitucional cuestionado por todos. Y la sentencia emplea un lenguaje que recuerda al lenguaje del régimen anterior insistiendo en la indisoluble unidad de la nación española. La señora Cospedal acusa a Montilla de fascista pero debería tener cuidado, las palabras las carga el diablo, pero a veces cuando se emplee con la absoluta ignorancia y alegría que las emplea la señora Cospedal se le pueden volver en contra. A la señora Cospedal debería recordarle que si quiere ver fascistas no es necesario que salga de la sede de su partido: el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, fue ministro durante el régimen fascista del general Franco, Aznar, fue falangista en su juventud y el tiempo ha demostrado que estas ideas siguen están presentes en su pensamiento personal y del Think Tank (FAES) que dirige, Jaime Mayor Oreja ha destacado en alguna entrevista para defender el régimen franquista, y Alejo Vidal-Quadras , eurodiputado del PP muy relacionado con varios grupúsculos fascistas como DENAES. Es curioso que sea en actos del PP donde se han podido ver banderas preconstitucionales, es decir, del régimen franquista. Parece que la señora Cospedal pretende ver fascistas en los otros partidos y no sabe que el suyo es un partido fundado por fascistas al que apoyan medios de comunicación de ideología abiertamente ultraderechista. Más vergonzoso ha sido que poco después la señora Cospedal diga que sus palabras han sido malinterpretadas y que su justificación además de ridícula sólo parezca un cambio de palabras para decir que no ha dicho lo que todos le hemos oído.