8 de jul. 2010

Insubmissió pepera

Insubmissió pepera

Hi ha situacions que són incomprensibles. Una d’aquestes seria que el mateix partit que exigeix a tothom acatar una sentència del Tribunal Constitucional anuncií sense cap vergonya que a les Comunitats Autònomes on governa incompliran una llei aprovada pel Congrés dels Diputats, en
aquest cas es tracta de la llei de l’avortament, però podríem dir el mateix de la negativa de la Comunitat de Madrid, governada per la lideresa pepera Esperanza Aguirre, que amb la seva habitual manca de sentit comú va anunciar que no s’aplicaria. Que el partit polític que es presenta com a defensor de la Constitució i de la legalitat hispànica sigui el que decideixi fer insubmissió a les lleis estatals té pebrots, i més quan exigeix als altres que acatin una sentència del recurs a l’Estatut de Catalunya, l’aprovació del qual seguint totes les normes hagudes i per haver de l’Espanya Constitucional ells mai van voler acatar.

Insumisión pepera

Hay situaciones que son incomprensibles. Una de estas sería que el mismo partido que exige a todos acatar una sentencia del Tribunal Constitucional anuncio sin vergüenza que en las Comunidades Autónomas donde gobierna incumplirán una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, en este caso se trata de la ley del aborto, pero podríamos decir lo mismo de la negativa de la Comunidad de Madrid, gobernada por la lideresa pepera Esperanza Aguirre, que con su habitual falta de sentido común anunció que no aplicaría. Que el partido político que se presenta como defensor de la Constitución y de la legalidad hispánica sea el que decida hacer insumisión a las leyes estatales tiene pimientos, y más cuando exige a los demás que acaten una sentencia del recurso al Estatuto de Cataluña, aprobación del que siguiendo todas las normas habidas y por haber de la España Constitucional ellos nunca quisieron acatar.