5 de jul. 2010

Abacus, Israel, Turquia, Xina i el rummikub

Abacus, Israel, Turquia, Xina i el rummikub

Abacus

La cooperativa Abacus ha decidit retirar de la venda els productes fabricats a Israel com a protesta per l'assalt a la flotilla “humanitària” que portava “ajut humanitari” a can Hamas, perdó, volia dir Gaza. En concret, el producte retirat en qüestió és el rummikub, un joc fabricat a Israel creat per un romanés d'origen jueu emigrat al protectorat de Palestina durant els anys 30, territori que després seria Israel. El fet curiós és que Abacus continua comercialitzant un Rummikub fabricat a la Xina, que com tots sabem és un país amb un gran respecte pels drets humans, tant dels mateixos xinesos com molt especialment dels uigurs i els tibetans.


TurquiaLa majoria dels morts que van produir-se durant l'assalt dels soldats israelians a la flotilla que es dirigia a can Hamas, volia tornar a dir Gaza, eren turcs. Turquia ha refredat les seves relacions diplomàtiques amb l'Estat d'Israel per aquest motiu. Però també hem resulta curiós que el govern turc tingui la pell tan fina. Mentre el govern públic fa el número de fer-se l'ofés amb Israel perquè aquest país va matar a 9 ciutadans turcs que pretenien portar “ajut humanitari” a can Hamas, l'exèrcit turc estava massacrant als kurds.

Hipocresia


Ja és curiós que en el cas de Turquia que és una democràcia de pa sucat amb oli a la que no li tremola la mà a l'hora de massacrar les seves minories, com és el cas actual dels kurds i com en el passat va ser el genocidi que Turquia va cometre contra els armenis, genocidi pel qual Turquia mai ha fet ni tan sols autocrítica i que qualsevol turc que en parli del tema pot comportar-li la presó, és a dir, que a Turquia els drets humans se'ls passen pel folre, faci tant de xivarri pel fet que Israel assaltés la famosa flotilla i els soldats israelians matessin a 10 persones, de les quals 9 eren turques. D'acord, és molt dur que matin a ciutadans teus però com és que anant tanta gent en aquella flotilla els morts eren tots menys un de nacionalitat turca, un país de majoria musulmana on l'islamisme guanya pes?.

Xina tampoc és una democràcia ni un exemple en el respecte als drets humans però a Abacus no li preocupa això gens ni mica. Les persones que dirigeixen Abacus haurien d'aclarir perquè boicotegen el Rummikub fabricat a Israel i en canvi no el fabricat a Xina. Aquest assumpte fa tuf d'antisemitisme. I que consti que no considero que s'hagi de fer boicot ni a Turquia ni a Xina, no ens confonguem, però aquestes decisions de la cooperativa Abacus desprenen un tuf d'antisemitisme que fa fàstic.


Abacus, Israel, Turquía, China y el Rummikub
Abacus

La cooperativa Abacus ha decidido retirar de la venta los productos fabricados en Israel como protesta por el asalto a la flotilla "humanitaria" que llevaba "ayuda humanitaria" a can Hamas, perdón, quería decir Gaza. En concreto, el producto retirado
en cuestión es el Rummikub, un juego fabricado en Israel creado por un rumano de
origen judío emigrado al protectorado de Palestina durante los años 30,
territorio que luego sería Israel.
Lo curioso es que Abacus sigue
comercializando un Rummikub fabricado en China, que como todos sabemos es un
país con un gran respeto por los derechos humanos, tanto de los mismos chinos
como muy especialmente de los uigures y los tibetanos.

Turquía

La mayoría de los muertos que se produjeron durante el asalto de los soldados israelíes a la flotilla que se dirigía a Can Hamas, quería volver a decir Gaza, eran turcos. Turquía ha enfriado sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por este motivo. Pero también hemos resulta curioso que el gobierno turco tenga la piel tan fina. Mientras el gobierno público hace el número de hacerse el ofendido con Israel porque este país mató a 9 ciudadanos turcos que pretendían llevar "ayuda humanitaria" a can Hamas, el ejército turco estaba masacrando a los kurdos.

Hipocresía

Ya es curioso que en el caso de Turquía que es una democracia de poca monta en la que no le tiembla la mano a la hora de masacrar sus minorías, como es el caso actual de los kurdos y como en el pasado fue el genocidio que Turquía cometió contra los armenios, genocidio por el que Turquía nunca ha hecho ni siquiera autocrítica y que cualquier turco que hable del tema puede acarrearle la prisión, es decir, que en Turquía los derechos humanos se les pasan por el forro, haga tanto alboroto por el hecho de que Israel asaltara la famosa flotilla y los soldados israelíes mataran a 10 personas, de las cuales 9 eran turcas. De acuerdo, es muy duro que maten a ciudadanos tuyos pero ¿como es que yendo tanta gente en aquella flotilla los muertos eran todos menos uno de nacionalidad turca, un país de mayoría musulmana donde el islamismo gana peso?.
China tampoco es una democracia ni un ejemplo en el respeto a los derechos humanos pero en Abacus no le preocupa eso en absoluto. Las personas que dirigen Abacus deberían aclarar para que boicotean el Rummikub fabricado en Israel y en cambio no lo fabricado en China.
Este asunto hace tufo de antisemitismo. Y que conste que no considero que deba hacerse boicot ni a Turquía ni a China, no nos confundamos, pero estas decisiones de la cooperativa Abacus desprenden un tufo de antisemitismo que da asco.