30 de jul. 2010

Les aigües del riu Jordà

Les aigües del riu Jordà

El govern israelià podria acabar prohibint els batejos i el bany al riu Jordà pels alts nivells de contaminació de les seves aigües amb totes les implicacions de caràcter religiós que això pot implicar ja que les aigües d'aquest riu són a les que Joan el baptista va batejar a Jesús, pràctica
que han seguit realitzant molts cristians. No és rar que els rius presentin alts nivells de contaminació a tot el món, producte de les activitats humanes, i d'això no se n'escapen ni els rius sagrats, el Ganges, riu sagrat de l'Índia amb uns nivells de contaminació que farien esgarrifar a qualsevol, però que serveix als indis per realitzar les seves pràctiques espirituals, i aboquen les cendres dels seus difunts incinerats, fet que contribueix a agreujar la situació.Notícia breu:

Israel estudia prohibir els batejos al Jordà perquè està contaminat
JERUSALEM ANA CÁRDENES/EFE/DDG

Batejar en l'escàs i ple de fang cabal del riu Jordà és un risc per a la salut que podria prohibir fins que es redueixin els nivells de contaminació, que superen en quatre vegades els permesos, segons denuncien els ecologistes. El Ministeri de Sanitat israelià ha ordenat unes anàlisis que determinen els nivells de bacteris en el baix Jordà i, mentre s'esperen els resultats, donarà instruccions perquè s'adverteixi als banyistes que les aigües estan contaminades i es prohibeixi banyar-se, segons mitjans israelians. Inclús en el tram on la tradició diu que Jesús va ser batejat.

Las aguas del río Jordán

El gobierno israelí podría acabar prohibiendo los bautizos y el baño en el río Jordán por los altos niveles de contaminación de sus aguas con todas las implicaciones de carácter religioso que esto puede implicar ya que las aguas de este río son a las que Juan el bautista fue bautizó a Jesús, práctica que han seguido realizando muchos cristianos. No es raro que los ríos presenten altos niveles de contaminación en todo el mundo, producto de las actividades humanas, y de ello no se escapan ni los ríos sagrados, el Ganges, río sagrado de la India con unos niveles de contaminación que harían estremecer a cualquiera, pero que sirve a los indios para realizar sus prácticas espirituales, y vierten las cenizas de sus difuntos incinerados, lo que contribuye a agravar la situación.Noticia breve
Israel estudia prohibir los bautizos en el Jordán porque está contaminado
JERUSALÉN ANA CARDENER / EFE

Bautizar en el escaso y lleno de barro caudal del río Jordán es un riesgo para la salud que podría prohibir hasta que se reduzcan los niveles de contaminación, que superan en cuatro veces los permitidos, según denuncian los ecologistas. El Ministerio de Sanidad israelí ha ordenado unos análisis que determinan los niveles de bacterias en el bajo Jordán y, mientras se esperan los resultados, dará instrucciones para que se advierta a los bañistas que las aguas están contaminadas y se prohíba bañarse, según medios israelíes. Incluso en el tramo donde la tradición dice que Jesús fue bautizado.

2 comentaris:

Antoniatenea ha dit...

La religió pot ser font de desgràciessocials y de salut!!! quant menys formació d'un poble ..mes religió i mes problemes!!!
Una abraçada!

Jaume C. i B. ha dit...

El fanatisme religiós sol ser perjudicial per a la salut, només cal veure els terroristes suicides. Després d'aquest apunt d'humor negre anem al tema seriòs. El riu Jordà no està exempt dels problemes de contaminació que tenen altres rius de la Terra, només cal veure el Llobregat i el Besòs com baixen, però el Jordà té una component religiosa que no tots els rius del Món la tenen, la continua tenint el Ganges a la Índia i el va tenir el Nil, el Jordà és el riu on diuen que va ser batejat un tal Jesús, i ja sabem que els que van heretar aquell negoci han sabut fer-lo crèier i expreme'l fins a l'última gota. La notícia en si és simple, el govern israelià aconsella no banyar-se perquè les aigües podrien estar contaminades. Una notícia així parlant del Llobregat tindria poca importància, `però parlem del Jordà, el riu on va ser batejat Jesús i de l'Estat d'Israel, el Jordà té connotacions massa religioses i vivim en una època on hi ha una revifada dels fonamentalismes de tota mena.