16 de jul. 2010

Condemna lleu a la pederàstia i dura a les sacerdotesses i els apòstates

Condemna lleu a la pederàstia i dura a les sacerdotesses i els apòstates


L'Església catòlica s'ha decidit finalment a condemnar la pederàstia, els ha costat anys i que els caiguin moltes crítiques ben justificades per l'encobriment que s'ha fet dels capellans pederastes, però no tot en aquesta notícia és positiu, l'Església continua fora del temps i de la realitat, viuen els senyors bisbes en una realitat paral·lela i per espatllar el que era una acció tardana i molt esperada com és el fet que l'Església comenci condemnant amb claredat la infàmia de la pederàstia, a la jerarquia eclesiàstica no han tingut cap millor idea que posar en el mateix sac l'ordenació de les dones i l'apostasia. És a dir, l'Església continua considerant la dona com un ésser inferior, pecadora i font de pecat pels homes, que vagin a l'Església a pregar agenollades per les seves malignitats amb les que corrompen els homes, passi, però sempre que es mantinguin a segon terme. I en el cas de l'apostasial'Església condemna la renúncia al catolicisme. Tenim sort que aquesta camarilla de la sotana no puguin recuperar el poder que van tenir en el passat, sinó encara veuríem fogueres a la plaça pública. Com sempre, tard i molt malament. Els ha costat anys condemnar un delicte penal que es produïa en el seu si, i ho han fet de molt mala, i diria que aquesta condemna de la pederàstia només es quedarà en una declaració, però on si que s'hi posen forts és en atacar les dones considerant-les éssers inferiors i menyspreant-les. En l'assumpte de l'apostasia l'Església torna al passat, condemnant a qui decideix abandonar el si del catolicisme sense preguntar-se perquè la gent apostata del catolicisme.


Condena leve a la pederastia y dura a las sacerdotisas y los apóstatas

La Iglesia católica ha decidido finalmente a condenar la pederastia, les ha costado años y que los caigan muchas críticas bien justificadas por el encubrimiento que se ha hecho de los curas pederastas, pero no todo en esta noticia es positivo, el Iglesia continúa fuera del tiempo y de la realidad, viven los señores obispos en una realidad paralela y para estropear lo que era una acción tardía y muy esperada como es el hecho de que la Iglesia empiece condenando con claridad la infamia de la pederastia, a la jerarquía eclesiástica no han tenido ningún mejor idea que poner en el mismo saco la ordenación de las mujeres y la apostasía. Es decir, la Iglesia sigue considerando la mujer como un ser inferior, pecadora y fuente de pecado por los hombres, que vayan a la Iglesia a rezar arrodilladas por sus malignidades con las que corrompen a los hombres, pase, pero siempre que se mantengan a segundo término. Y en el caso de la apostasía la Iglesia condena la renuncia al catolicismo. Tenemos suerte de que esta camarilla de la sotana no puedan recuperar el poder que tuvieron en el pasado, sino todavía veríamos hogueras en la plaza pública. Como siempre, tarde y muy mal. Les ha costado años condenar un delito penal que se producía en su seno, y lo han hecho de muy mala, y diría que esta condena de la pederastia sólo se quedará en una declaración, pero donde sí que se ponen fuertes es en atacar las mujeres considerándolas seres inferiores y despreciando la foto. En el asunto de la apostasía la Iglesia vuelve al pasado, condenando a quien decide abandonar el seno del catolicismo sin preguntarse para que la gente apostata del catolicismo.