24 de jul. 2010

Carta oberta a Mariano Rajoy i a José Luís Rodríguez Zapatero

Carta oberta a Mariano Rajoy i a José Luís Rodríguez Zapatero

M'agradaria fer als líders dels dos partits majoritaris espanyols una senzilla pregunta i m'agradaria que aquesta fos resposta sense divagacions i sense negar el fet pròpiament dit, ja que no és sobre el fet, que no depén d'ells, sinó que vull saber quina seria la reacció sent ells els presidents del govern en el moment que es produís el fet. Catalunya decideix de forma majoritària independitzar-se d'Espanya, el govern de l'Estat usaria l'exèrcit per impedir-ho?. Crec que la pregunta és senzilla i clara. Desitjaria una resposta clara. Diria que la resposta de tots dos seria semblant, parlarien de la Constitució i del que aquesta diu al respecte o de la interpretació que ells en fan, però aquesta resposta no em serveix, jo el que vull saber és si Catalunya es declarés independent ells ens enviarien els tancs. Entenc que respondre a aquesta pregunta en un sentit o en un altre posaria en evidència a tots dos, en un sentit o en l'altre. Si decideixen acceptar la voluntat dels catalans d'independitzar-se serien acusats pels sectors més rancis de l'espanyolisme de traïdors. Si decidissin enviar els tancs per aturar el procés independentista, a nivell espanyol és molt probable que fossin considerats uns grans patriotes, però de cara a la resta quedarien a la mateixa alçada que Milosevic. Haig de reconèixer que tenen un problema, quedar com uns traïdors o com uns criminals, aquest és el seu problema i el d'aquells que es trobessin davant d'aquest dilema.

Carta abierta a Mariano Rajoy y a José Luís Rodríguez Zapatero

Me gustaría hacer a los líderes de los dos partidos mayoritarios españoles una sencilla pregunta y me gustaría que esta fuera respondida sin divagaciones y sin negar el hecho propiamente dicho, ya que no es sobre el hecho, que no depende de ellos, sino que quiero saber cuál sería la reacción siendo ellos los presidentes del gobierno en el momento que se produjese el hecho. Catalunya decide de forma mayoritaria independizarse de España, ¿el gobierno del Estado usaría el ejército por impedirlo?. Creo que la pregunta es sencilla y clara. Desearía una respuesta clara. Diría que la respuesta de ambos sería semejante, hablarían de la Constitución y de lo que ésta dice al respeto o de la interpretación que ellos hacen, pero esta respuesta no me sirve, yo lo que quiero saber es si Catalunya se declarase independiente ellos nos enviarían los tanques. Entiendo que responder a esta pregunta en un sentido o en otro pondría en evidencia a ambos, en un sentido o en el otro. Si deciden aceptar la voluntad de los catalanes de independizarse serían acusados por los sectores más rancios del españolismo de traidores. Si decidiesen enviar los tanques para parar el proceso independentista, a nivel español es muy probable que fuesen considerados unos grandes patriotas, pero de cara al resto quedarían a la misma altura que Milosevic. Tengo que reconocer que tienen un problema, quedar como unos traidores o como unos criminales, este es su problema y el de aquellos que se encontrasen ante este dilema.