11 de jul. 2010

Les mentides de Sánchez Camacho

Les mentides de Sánchez CamachoLa presidenta del Partit Popular a Catalunya ha dit que els catalans que vam anar a la manifestació d'ahir vam anar enganyats per Montilla i Mes a una manifestació independentista. Ens tracta d'imbècils i això és inacceptable. Per a començar la manifestació d'ahir va ser convocada per Omnium Cultural, ni per CiU ni pel PSC. Per tant, senyora Sánchez Camacho qui intenta enganyar és vosté. Era una manifestació convocada per Omnium a la que es van afegir més d'un miler d'entitats de qualsevol tipus i els partits polítics van assistir, però ni convocaven ni organitzaven. Per tant, vosté menteix. Vosté ens falta el respecte tractant-nos d'imbècils quan diu que ens vam deixar enganyar per a anar a una manifestació independentista. Vosté menteix i és una maleducada, la gent que va acudir allà entre la que jo em comptava, estàvem sabent a que anàvem i perquè anàvem. El dia abans de la manifestació va dir vosté que la majoria del poble de Catalunya pensava com vosté, i vosté va mentir, el poble de Catalunya li va demostrar que no pensa com vosté ahir i ho va fer alt i clar. Ara depén de vosté escoltar al poble, al poble de Catalunya no a les instruccions d'Intereconomia o de l'ABC, tregui's els taps de caspa espanyolista de les orelles i escolti al poble de Catalunya. Per sort, la majoria no pensem com vosté, si fóra així Catalunya estaria morta, la majoria del poble de Catalunya no és botifler, ahir la majoria del poble de Catalunya va dir que volia ser lliure, però vosté segueix sense escoltar.


Las mentiras de Sánchez CamachoLa presidenta del Partido Popular en Cataluña ha dicho que los catalanes que fuimos a la manifestación de ayer fuimos engañados por Montilla y Mas en una manifestación independentista. Nos trata de imbéciles y eso es inaceptable. Para empezar la manifestación de ayer fue convocada por Omnium Cultural, ni por CiU ni por el PSC. Por lo tanto, señora Sánchez Camacho quien intenta engañar es usted. Era una manifestación convocada por Omnium en la que se añadieron más de un millar de entidades de cualquier tipo y los partidos políticos asistieron, pero ni convocaban ni organizaban. Por lo tanto, usted miente. Usted nos falta el respeto tratándonos de imbéciles cuando dice que nos dejamos engañar para ir a una manifestación independentista. Usted miente y es una maleducada, la gente que acudió allí entre la que yo me contaba, estábamos sabiendo que íbamos y que íbamos. El día antes de la manifestación dijo usted que la mayoría del pueblo de Cataluña pensaba como usted, y usted mintió, el pueblo de Catalunya le demostró que no piensa como usted ayer y lo hizo alto y claro. Ahora depende de usted escuchar al pueblo, al pueblo de Cataluña no a las instrucciones de Intereconomía o del ABC, saque's los tapones de caspa españolista de las orejas y escuche al pueblo de Cataluña. Por suerte, la mayoría no pensamos como usted, si fuera así Catalunya estaría muerta, la mayoría del pueblo de Cataluña no es botifler, ayer la mayoría del pueblo de Cataluña dijo que quería ser libre, pero usted sigue sin escuchar.