27 de jul. 2010

Cobo es silenciat per la direcció del PP

Cobo es silenciat per la direcció del PP


L'enfrontament entre Esperanza Aguirre i Alberto Ruíz Gallardón fa molt temps que dura, s'han arribat a dir el nom del porc sense cap rubor, és clar, que el rubor no és una cosa per la que destaquin els dirigents del PP i Esperanza Aguirre encara menys, és capaç de dir la bajanada més grossa sense immutar-se. L'enfrontament és personal i ideològic. Mentre que l'alcalde de Madrid Ruíz Gallardón representaria un sector moderat dins del PP, la presidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre representa al sector més ultra. Per tant, ells representen dues de les visions ideològiques del PP, també visions ètiques, perquè sembla que a Esperanza Aguirre no li tremola el pols si ha d'enviar a la cuneta política a qualsevol que s'atreveixi a fer-li ombra.

En un PP emmerdat en diversos casos de corrupció política que farien posar vermell al més desvergonyit però que a ells ni els produeix la més mínima intranquil·litat sorgeix un cas d'espionatge intern, és a dir, una part del PP del sector Aguirre es dedica a espiar a persones del PP del sector Gallardón. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afí a l'alcalde Gallardón havia presentat un recurs d'apel·lació contra l'arxivament del “cas dels espies”, cas que l'afectava a ell perquè era una de les víctimes de la “gestapillo” que el sector Aguirre del PP de Madrid va muntar per espiar al sector Gallardón, que ara s'ha vist obligat a retirar ja que la secretària general del PP, Dolores de Cospedal ha invocat la disciplina de partit i li ha “demanat”, És a dir, la direcció del PP se situa al costat del sector Aguirre. Ja hem vist com la direcció del PP sempre protegeix a aquells dels seus dirigents i membres que tenen un comportament poc ètic i donen pel sac a aquells que demostren una honestedat a tota prova.

Cobo es silenciado por la dirección del PP

El enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón hace mucho tiempo que dura, se han llegado a decir el insultar sin ningún rubor, claro, que el rubor no es algo por lo que destaquen los dirigentes del PP y Esperanza Aguirre aún menos, es capaz de decir la tontería más grande sin inmutarse. El enfrentamiento es personal e ideológico. Mientras que el alcalde de Madrid Ruiz Gallardón representaría un sector moderado dentro del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre representa al sector más ultra. Por lo tanto, ellos representan dos de las visiones ideológicas del PP, también visiones éticas, porque parece que a Esperanza Aguirre no le tiembla el pulso si tiene que enviar a la cuneta política a cualquiera que se atreva a hacerle sombra.
En un PP emmerdat en varios casos de corrupción política que harían sonrojar al más desvergonzado pero que a ellos ni les produce la más mínima intranquilidad surge un caso de espionaje interno, es decir, una parte del PP del sector Aguirre se dedica a espiar a personas del PP del sector Gallardón. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afín al alcalde Gallardón estaba presentado un recurso d'apela • ción contra el archivo del "caso de los espías", caso que le afectaba a él porque era una de las víctimas de la " gestapillo "que el sector Aguirre del PP de Madrid montó para espiar el sector Gallardón, que ahora se ha visto obligado a retirar ya que la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal ha invocado la disciplina de partido y le ha" pedido " , Es decir, la dirección del PP se sitúa junto al sector Aguirre. Ya hemos visto como la dirección del PP siempre protege a aquellos de sus dirigentes y miembros que tienen un comportamiento poco ético y dan por saco a aquellos que demuestran una honestidad a toda prueba.