25 de jul. 2010

Recull de breus notícies de les últimes dues setmanes a Barcelona / Recopilatorio de breves noticias de las últimas dos semanas a Barcelona

Recull de breus notícies de les últimes dues setmanes a Barcelona / Recopilatorio de breves noticias de las últimas dos semanas a Barcelona

Motos tirades per terra

Tornant a casa aquest matí a les 7 hores he vist que algunes de les motos que hi havia al carrer Casp - entre Girona i Bruc - estaven tirades
per terra. Un fet que malauradament no es estrany en aquesta zona, més aviat és un fet quasi diari.

Motos tiradas por los suelos

Volviendo en casa ésta mañana a las 7 horas he visto que algunas de las motos que había en la calle Casp - entre Girona y Bruc - estaban tiradas por los suelos. Un hecho que desgraciadamente no es extraño en esta zona, más bien es un hecho casi diario.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/video/180437/Motos-tirades-per-terra

El terra de la Plaça Urquinaona

El terra de la Plaça Urquinaona presenta un estat lamentable, especialment al costat d'on hi ha l'estació del Bicing. Les dues viatges fixes al final d'aquest vídeo mostren el forat que hi ha al pas de vianants just davant del Teatre Borràs.

El suelo de la Plaça Urquinaona

El suelo de la Plaça Urquinaona presenta un estado lamentable, especialmente al lado de donde hay la estación del Bicing. Las dos imágenes fijas al final de este vídeo muestran el agujero que hay en el paso de viandantes justo delante del Teatre Borràs.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/video/180438/El-terra-de-la-Placa-Urquinaona

Armari elèctric de la Ronda Sant Pere

Aquest armari està situat a la Ronda Sant Pere a tocar de la Plaça Urquinaona, al costat d'un quiosc de l'ONCE.

Armario eléctrico de la Ronda Sant Pere

Este armario está situado a la Ronda Sant Pere a tocar de la Plaça Urquinaona, al lado de un quiosco del ONCE.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180439/Armari-electric-de-la-Ronda-Sant-Pere

Armari elèctric de la Ronda Sant Pere

Contenidors del carrer Bruc

Aquest contenidor està situat al carrer Bruc a tocar de la Ronda Sant Pere.

Contenedores de la calle Bruc

Este contenedor está situado en la calle Bruc a tocar de la Ronda Sant Pere.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180440/Contenidors-del-carrer-Bruc

Contenidors del carrer Bruc

He trobat una caca

Bé, ha sigut una caca i una pixarada les que algú ha deixat a la porta del lloc on treballo. Diria que el regalet es d'un cànid però la responsabilitat és del bípede homo erectus propietari del cànid que posa la seva bèstia a fer les necessitats a les portes dels altres enlloc de fer-ho en un arbre o de recollir-la amb un paper.

He encontrado una caca

Bien, ha sido una caca y una meada las que alguien ha dejado en la puerta del lugar donde trabajo. Diría que el regalito es de un cánido pero la responsabilidad es del bípedo homo erectus propietario del cánido que pone su bestia a hacer las necesidades a las puertas de los otros en lugar de hacerlo en un árbol o de recogerla con un papel.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180441/He-trobat-una-caca

He trobat una caca

Senyal oblidat

Aquest és un senyal extraordinari que va posar-se a la cruïlla dels carrers Bruc amb Casp amb motiu de la revetlla de Sant Joan indicant que en aquesta cruïlla hi haurà una foguera de Sant Joan, doncs bé, la foto és del dia 11 de juliol, és a dir, vint dies més tard encara ningú l'ha fet retirar.

Señal olvidada

Ésta es una señal extraordinaria que se puso en el cruce de las calles Bruc con Casp con motivo de la verbena de Sant Joan indicando que en este cruce habrá una hoguera de Sant Joan, pues bien, la foto es del día 11 de julio, es decir, veinte días más tarde aún nadie la ha retirado.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180443/Senyal-oblidat

Senyal oblidat

Protesta de Viatges Crisol - Grup Marsans

Aquest és l'aparador de l'agència de viatges Crisol, del grup Marsans, ara en concurs de creditors, del carrer Bruc, on denuncien la situació dels treballadors que no cobren i dels clients que tampoc.

Protesta de Viajes Crisol - Grupo Marsans

Este es el escaparate de la agencia de viajes Crisol, del grupo Marsans, ahora en concurso de acreedores, de la calle Bruc, donde denuncian la situación de los trabajadores que no cobran y de los clientes que tampoco.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180454/Protesta-de-Viatges-Crisol---Grup-Marsans

Protesta de Viatges Crisol - Grup Marsans

Contenidors del carrer Bruc

Aquest matí aquests dos contenidors del carrer Bruc - cantonada Ronda Sant Pere - estaven així.

Contenedores de la calle Bruc

Ésta mañana estos dos contenedores de la calle Bruc - esquina Ronda Sant Pere - estaban así.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180538/Contenidors-del-carrer-Bruc

Contenidors del carrer Bruc

Calçada de la Ronda Sant Pere

Calçada de la Ronda Sant Pere molt a prop de la cantonada amb el carrer Bruc. En aquest tram és on s'aturen els autobusos de Badalona.

Calzada de la Ronda Sant Pere

Calzada de la Ronda Sant Pere muy cerca de la esquina con la calle Bruc. En este tramo es donde se paran los autobuses de Badalona.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180583/Calcada-de-la-Ronda-Sant-Pere

Calçada de la Ronda Sant Pere

"Spain go hell" en un mur de la Diagonal amb Glòries

Al costat del CC Glòries hi ha aquesta pintada en un mur.

"Spain go hell" en un muro de la Diagonal con Glorias

Al lado del CC Glorias hay esta pintada en un muro.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180584/Spain-go-hell-en-un-mur-de-la-Diagonal-amb-Glories

Spain go hell en un mur de la Diagonal amb Glòries

Els Mossos detenen un agressor al carrer Ortigosa

Aquest vespre els Mossos d'Esquadra han detingut a un home que va començar a discutir amb la seva dona al carrer Ortigosa de Barcelona, i de les paraules va passar als punys.

Los Mossos detienen un agresor en la calle Ortigosa

Este anochecer los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que empezó a discutir con su mujer en la calle Ortigosa de Barcelona, y de las palabras pasó en los puños.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180692/Els-Mossos-detenen-un-agressor-al-carrer-Ortigosa

Els Mossos detenen un agressor al carrer Ortigosa