14 de gen. 2010

El bisbe Munilla i la catàstrofe d'Haití

El bisbe Munilla i la catàstrofe d'Haití

Raó tenien aquells a qui no feia gràcia el nomenament de José Ignacio Munilla com a bisbe de Sant Sebastià. Els bisbes bascos van mostrar fortes reticències al nomenament de Munilla per Rouco Varela. Munilla es vist com un ariet dels sectors més espanyolistes de la Conferència Episcopal Espanyola. El bisbe Munilla ha començat amb mal peu l'exercici del seu càrrec mostrant la seva cara més conservadora i també la seva cara més mancada de sensibilitat.

Anem a pams. Munilla critica que l'Església és víctima de l'anticlericalisme i dóna la culpa al govern, a la societat i a alguns mitjans de comunicació. I l'Església i els seus mitjans afins no han fet mèrits perquè l'anticlericalisme augmenti, oi?.

En una entrevista que li han fet en la Cadena Ser li han preguntat si ell donaria la comunió al president del govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero. Munilla no ha respost directament però ha recomanat a Zapatero que eviti combregar si la seva postura és favorable a l'avortament.

Però és quan ha parlat del terratrémol d'Haití quan el bisbe Munilla ha quedat retratat: “Hi ha mals majors que els que aquests pobres d'Haití estan patint aquests dies, no?. nosaltres ens lamentem molt dels pobres d'Haití però igual també hauríem, a més de posar tota la nostra solidaritat a ajudar els pobres, els nostres mitjans econòmics, etc. També hauríem de plorar per nosaltres, per la nostra pobra situació espiritual, per la nostra concepció materialista de vida, no?. Potser és un mal més gran el que nosaltres estem patint que el que aquests innocents també estan patint”.

Un terratrèmol de grau 7 és una fotesa pel bisbe Munilla, que aquest terratrèmol destrueixi el país més miserable d'Amèrica és una bajanada, l'important pel senyor bisbe són els pecadors irredents que no creuen en bisbes com ell. A hores d'ara, amb aquestes declaracions el bisbe pot haver aconseguit fer fugir a uns quants catòlics espanyols més que veuen la immoralitat i la manca de sensibilitat d'aquests jerarques eclesiàstics que tenen la gosadia d'anar donant lliçons de moral i d'ètica però no en donen exemple ni amb els seus actes ni amb les seves paraules.

El obispo de San Sebastián ha considerado que los españoles tienen un problema más grave que el de las 'inocentes' víctimas del terremoto en Haití

El obispo Munilla y la catástrofe de Haití
Razón tenían los que no hacía gracia el nombramiento de José Ignacio Munilla como obispo de San Sebastián. Los obispos vascos mostraron fuertes reticencias al nombramiento de Munilla por Rouco Varela. Munilla es visto como un ariete de los sectores más españolistas de la Conferencia Episcopal Española. El obispo Munilla ha empezado con mal pie el ejercicio de su cargo mostrando su cara más conservadora y también su cara más carente de sensibilidad.
Vayamos por partes. Munilla critica que la Iglesia es víctima del anticlericalismo y echa la culpa al gobierno, a la sociedad ya algunos medios de comunicación. Y la Iglesia y sus medios afines no han hecho méritos para que el anticlericalismo aumente, ¿verdad?.
En una entrevista que le han hecho en la Cadena Ser le han preguntado si él daría la comunión al presidente del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero. Munilla no ha respondido directamente pero ha recomendado a Zapatero que evite comulgar si su postura es favorable al aborto.
Pero es cuando ha hablado del terremoto de Haití cuando el obispo Munilla ha quedado retratado: "Hay males mayores que los que estos pobres de Haití están sufriendo estos días, ¿no?. Nosotros nos lamentamos mucho de los pobres de Haití pero igual deberíamos, además de poner toda nuestra solidaridad a ayudar a los pobres, nuestros medios económicos, etc.También deberíamos llorar por nosotros, para nuestra pobre situación espiritual, por nuestra concepción materialista de vida, no?. Quizás es un mal mayor el que nosotros estamos sufriendo que lo que estos inocentes también están sufriendo ".
Un terremoto de grado 7 es una nadería para el obispo Munilla, que este terremoto destruya el país más miserable de América es una tontería, lo importante por el señor obispo son los pecadores irredentos que no creen en obispos como él. A estas alturas, con estas declaraciones el obispo puede haber conseguido hacer huir a varios católicos españoles que ven la inmoralidad y la falta de sensibilidad de estos jerarcas eclesiásticos que tienen la osadía de ir dando lecciones de moral y de ética pero no dan ejemplo ni con sus actos ni con sus palabras.